web analytics

De liegende rechter en de neukrechter

westenbergVervolging Liegende Rechter parketutrecht [luister zelf!] nog geen millimeter dichterbij * Coververhaal in Advocatenblad over zaak-Westenberg na groot stuk in het NJB * MSM en politiek zien niets, horen niets, doen niets * Corrupte Amsterdamse president Carla Eradus maakt van haar rechtbank een gekkenhuis

Uw webmaster heeft hedenochtend een artikel met de kop ‘de neukende en de stinkende rechter’ na ongeveer een uur van de site gehaald. Dit omdat wakkere inzenders hem direct waarschuwden dat hij hiermee te ver was gegaan. Dank hiervoor. Hoewel ik in dit stuk  nergens had gesteld dat rechter Elies van Sliedregt die gisteren ontslag heeft moeten nemen de neukende rechter is, achtte ik het plaatsen van haar foto zo dicht bij deze tekst niet in de haak. Terecht, zo is gebleken, want voorlichter Mercedes Grootscholten van de Amsterdamse rechtbank heeft verklaard dat Van Sliedrecht ‘slechts’ rechter-plaatsvervanger was (sinds 2005) en ook slechts ‘vijf, zes strafzaken per jaar’ behandelde. Qua tijdslijn is het hiermee uitgesloten dat zij de neukende rechter is, omdat de passage van Theodor Holman een situatie beschrijft uit de tijd van Theo van Gogh nog leefde, dus eerder dan 2004. Dit laat echter onverlet dat de identiteit van de neukende rechter zo snel mogelijk dient te worden vastgesteld! Eerder verklaarde Grootscholten dat het ook niet kan gaan om de zogeheten ‘stinkende rechter‘ die eind 2009 werd ontslagen wegens problemen met haar ‘persoonlijke hygiene’ daar deze volgens haar nimmer verbonden is geweest aan de Amsterdamse rechtbank. We houden ons aanbevolen voor tips! Dan over naar de zaak van de Liegende Rechter Hans Westenberg.

westenbergIn het geluidsfragment in de lead van dit stuk kunnen jullie horen dat het OM in Utrecht nou niet bepaald blijk geeft van voortvarendheid bij het voor de rechter brengen van Hans Westenberg. Stuitend: deze zaak zou met de hoogste prioriteit moeten worden afgewikkeld gezien het snel slinkende vertrouwen in de rechterlijke macht. Quod non. Hoezeer deze zaak de gemoederen inmiddels bezighoudt blijkt wel uit het coververhaal van het Advocatenblad van deze maand: een interview met Hugo Smit, de advocaat die Westenberg beschuldigde van het ‘onrechtmatige bellen’. Later kunnen we u dit artikel wellicht in pdf. presenteren. Hier vast een quote:

Uw naam is in rechte gezuiverd. Wat wilt u nog meer?
Mijn rehabilitatie was in nog te bedekte termen. De serieuze pers heeft nauwelijks aandacht aan de kwestie besteed, terwijl het om veel meer gaat dan de zaak Smit/Westenberg. Het gaat hier om principiele zaken die onze rechtstaat raken. De kwestie rond Chipshol is in de media uitvergroot, waardoor mijn zaak is ondergesneeuwd. De Raad voor de Rechtspraak moet me rehabiliteren. De brief die Van Delden in mei 2006 aan SP-kamerlid Jan de Wit stuurde, moet worden teruggetrokken, met excuses. Daarin schrijft Van Delden -letterlijk- dat mijn uitlating over het bellen door Westenberg ‘niet door de beugel kan’ en schadelijk is voor het aanzien van de rechtspraak. [Van Delden zei  in deze brief zelfs ook dat de handelwijze van uw webmaster ‘niet door de beugel kan’, een ongekende schande!!!]. Om die reden, schreef Van Delden, betaalde de Raad de advocaatkosten van Westenberg, bij elkaar, inclusief pensioensuppletie, bijna 2,5 ton. [De advocaat van Westenberg, Henk-Jan Boukema, heeft de advocatuur inmiddels verlaten]. Zou ik dat niet minstens [typisch Hugo Smit: hij wil meer dan Westenberg!] ook moeten krijgen? Dit is toch de wereld op zijn kop, gezien het verloop van de zaak? Ik heb overigens veel meer schade geleden; sinds mijn vertrek bij Simmons in 2004 is mijn inkomen gehalveerd.

Print Friendly, PDF & Email
Share