web analytics

De grote verdwijn- en wissel show

Vaatstra Files 20: Illusionisten Hans Kazan en Hans Klok …….

Ali Hassan Ali Hassan

zijn dwergen vergeleken bij de goochelaars in de Justitie top:

Ali Hassan Ali Hassan


Eerst even een actueel emailtje:

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: zaterdag 2 oktober 2010 11:42
To: ‘Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)’
Subject: Evert , begin jij nu ook al te liegen?

Hallo Evert,

Ik sprak laatst een vriend, die vertelde dat hij jaren geleden een vriend  had die woordvoerder was geweest bij het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers). Hij heette Werner van Bastelaar.

Mijn vriend vroeg Werner een keer wat zijn baan inhield. “Jij moet zeker zorgen dat er zoveel mogelijk in de krant komt?” Werner begon toen een beetje te lachen. Hij zei, je zult het misschien niet geloven, maar ik verdien nu twee keer zoveel, niet om dingen in de krant te krijgen, maar om ze uit de krant te houden. Dat deed me meteen aan Demmink denken, maar dat was dan ook de baas van het COA in die periode.

Werkt dat bij het OM ook zo, Evert? Dat je dingen uit de krant moet houden?  Dan is er werk aan de winkel voor het eerdere deel  (19) en de komende delen van de Vaatstra files:

Het is mij en jou natuurlijk bekend dat je baas een pathologische criminele leugenaar is, maar het valt me tegen dat jij nu ook zo duidelijk begint te liegen:

Beste Micha Kat en Wim Dankbaar,

Jullie beiden hebben onlangs geïnformeerd naar het moment waarop Harm Brouwer de overstap maakte van Leeuwarden, waar hij hoofdofficier was, naar Utrecht waar hij president van de rechtbank werd.

Ik heb even geïnformeerd: de feitelijke leiding van het parket heeft Brouwer op 1 mei overgedragen aan de plaatsvervangend hoofdofficier. Vanzelfsprekend is hij over deze zaak bij tijd en wijle nog wel geïnformeerd, maar niet in de positie van verantwoordelijk hoofdofficier. Op 15 mei (die datum moet ik nog checken, lukt met deze week niet) is Brouwer begonnen als president van de Utrechtse rechtbank.

Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.

Vriendelijke groet,

Evert Boerstra

persvoorlichter

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Afdeling Communicatie

Met name de  tekst die ik rood heb gemaakt, is hemelschreiend, zeker in het licht van wat OvJ Roelof  de Graaf hier zegt (van 2:27 tot 3:23).

Of is Roelof volgens jou de OvJ geweest in de “lokale driehoek”,  die zonder medeweten van Harm en Michiel,  Feik en Ali  naar Schiphol heeft laten brengen, via landelijke diensten als het COA, politie, vreemdelingendienst en Marechaussee?

Mvg

Wim

Welnu, we wachten af of Evert zijn werk , waarvoor hij door de Nederlandse samenleving betaald wordt, nog wil doen.  Evert gaat namelijk nogal selectief te werk. Soms antwoordt hij heel bereidwillig, en soms negeert hij de emails volledig, zoals deze:

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: woensdag 19 mei 2010 10:19
To: ‘Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)’
Cc: ‘micha kat’
Subject: Harm Brouwer, waar zijn de moordenaars van Marianne?

“Zwijgen is zilver, spreken is goud” [lees toespraak Harm Brouwer]

“De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld.
Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.”

Volgens Louis Uijl moet ik met mijn vragen bij justitie zijn. Tot de verwijdering uit het asielzoekerscentrum Kollumerland van Feik Mustafa, die Marianne eerder had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar, werd besloten “in de driehoek”. De hoogst verantwoordelijke in die driehoek was u als Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden. Bovendien bent u nu helemaal de juiste persoon voor openheid en transparantie, omdat u de portefeuille “Gevoelige Zaken” beheert.

As Henk said, my christian name is Harm, which is a typical Dutch name. But let me assure you that, as a person, I do not HARM at all. So do not worry.

Vergeeft u mij mijn worries:

– Waarom moest de verwijdering van Feik Mustafa geheim blijven?

– Waarom heeft Justitie, tot en met de minister, deze verwijdering ontkend?

– Waar is Feik Mustafa nu?

– Waar is zijn vriend Ali Hassan Hussein nu?

– Waarom is Feik Mustafa direct na de moord vastgenomen en verhoord?

– Waarom is zijn DNA afgenomen?

Mocht u op enigerlei wijze ontkennend willen antwoorden, gelieve u dan aan te geven waarom u hier niets van wist en wie dan wel verantwoordelijk was voor deze beslissing.

De klassieke media zijn dus bepaald in de minderheid. Sterker nog, het OM is op het internet blijkbaar niet mínder belangrijk voor de nieuwsvoorziening over het OM dan de gevestigde journalistiek. Of om het anders uit te drukken: ook wij behoren tegenwoordig tot de media.

Deze kleine verkenning op het internet bewijst ook, dat het gezag van een procureur-generaal inderdaad niet meer vanzelf spreekt. Een aantal nieuwssites komt met het bericht van vorig jaar, dat tachtig procent van de Nederlanders mijn ontslag zou willen Op één van de weblogs kan men aanklikken of ik moet aftreden. De stand deze week: 92,17% is voor. Overigens hartelijk dank aan het adres van die negen mensen, die mij het voordeel van de twijfel gunnen!

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

Bij voorbaat dank,

Wim Dankbaar

Terug naar de Vaatstra files , aflevering 20. In deel 18 zagen we hoe Harm Brouwer bewijsbaar liegt over de datum van zijn vertrek  als Hoofdofficier in Friesland. In deel 19 leerden we hoe de minister eindelijk moest toegeven dat Feik Mustafa in het geniep is afgevoerd uit het AZC Kollumerland. We zagen tevens dat de minister bewijsbaar liegt over de datum van deze afvoering, hoe hij van 3 mei 1999, 27 mei 1999 maakt. We zagen hoe de minister het 16 jarige slachtoffer verantwoordelijk maakt voor  een bedreiging van twee “onschuldige” asielzoekers. We zagen hoe het OM een aangifte van telefonische bedreiging door Feik Mustafa, in feite een defacto bekentenis van betrokkenheid (Als je niet ophoudt met praten, word je ook vermoord!) in de prullenbak deed belanden onder het mom van “kwajongenswerk”. En we zagen hoe de minister konkelend om de vraag heen draait of Feik Mustafa de onafscheidelijke metgezel was van de (latere) hoofdverdachte Ali Hassan Hussein.  Met andere woorden, we zagen hoe de minister, via ingefluisterde antwoorden van het OM van Harm Brouwer, de wereld op zijn kop zet.

We beginnen aflevering 20 met het volgende krantenartikel:

Ali Hassan

Op 12 mei 1999 hield Severein dus een persconferentie. Dat was tevens de laatste werkdag van Brouwer als hoofdofficier.  Blijkbaar liet hij deze klus met het oog op zijn latere  “plausible denial”  over aan zijn opvolger. Die stelt dan nadrukkelijk dat er “op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn die wijzen in de richting van een verdachte asielzoeker”.

Nog even resumerend: Op dit moment weet Severein, als opvolger van Harm Brouwer, het volgende:

– Ali is nog in het weekend van de moord naar een uitzetcentrum in Amsterdam gebracht en daags erna op een vliegtuig naar Noorwegen gezet.

– De beste vriend van Ali, Feik Mustafa, is opgepakt en verhoord in verband met de moord op Marianne.

– Zijn DNA is afgenomen ter vergelijking met het DNA gevonden op Marianne.

– Het DNA van Ali is niet afgenomen, want die is zogenaamd “spoorloos” verdwenen sinds 1 mei 1999, de dag dat het lijk van Marianne gevonden is.

– Er is informatie aan het rechercheteam gegeven dat Feik en Ali betrokken zijn bij de moord.

– Er is aangifte gedaan tegen Feik van telefonische bedreiging door het 13 jarige meisje dat deze informatie heeft gegeven: Als je niet stopt met praten word jij ook vermoord!

– Feik is op 3 mei overgeplaatst naar een ander AZC.

– Feik en Ali hadden Marianne in de Ringo Bar bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar en de uitspraak: We krijgen jou nog wel!

Als Severein dit allemaal niet weet, dan is hij als leider van het onderzoek, uiteraard geen knip voor de neus waard.

Aanvankelijk wordt door Justitie, bij monde van onder meer Severein en Oenema bezworen dat de daders niet in het AZC gezocht moeten worden. De druk van de publieke opinie neemt dan dusdanig toe dat men toch de “fout” moet “erkennen”. De daders zijn dan allang uit beeld gebracht, dus het kan. Het enige risico is wat gezichtsverlies dat Justitie niet direct naar het AZC is gaan kijken.

Men toont noodgedwongen via de media de foto van Ali, die zogenaamd sinds 1 mei 1999 “spoorloos” is verdwenen, maar in werkelijkheid door Justitie als asielzoeker naar Noorwegen is gesmokkeld. Deze foto was immers al doorgespeeld door medewerkers van hat AZC aan Peter R. de Vries, die hem vervolgens op televisie toonde. Nu wordt dus ook duidelijk dat Justitie daar, weer bij monde van Severein, ernstig bezwaar tegen maakte. De privacy van Ali ging voor! Kunt u nog andere gevallen bedenken, waarbij Justitie op haar achterste benen stond als Peter R. de Vries verdachten, al dan niet met toestemming,  liet zien op TV?

Ali is de hoofddader die Marianne heeft verkracht en de keel heeft doorgesneden. Van hem is dus ook het sperma, wat Justitie ook beweert. Zijn onafscheidelijke metgezel Feik Mustafa was daarvan “getuige” en is minimaal mededader. Maar in de berichtgeving is Feik’s naam en foto vervangen door een andere figuur die niks met de moord te maken heeft. Feik wordt Mohammed Akbari, die zogenaamd als “getuige” wordt gezocht en sinds 3 mei 1999 spoorloos is verdwenen. Twee dagen later dan Ali dus. Deze informatie komt ongetwijfeld van getuigen die hebben gemeld dat Feik sinds 3 mei 1999 niet meer is gesignaleerd op het AZC Kollum. Nadat hij 2 dagen was vastgehouden en verhoord op het bureau in Buitenpost (wat we natuurliijk ABSOLUUT NIET mogen weten). In werkelijkheid gaat het dus niet om Akbari, maar om Feik Mustafa, die helemaal niet “spoorloos” is verdwenen op 3 mei 1999, maar op die dag in het diepste geheim is afgevoerd uit het AZC. MET GOEDWETEN EN IN OVERLEG MET DE DRIEHOEK, om AZC directeur Louis Uijl maar weer eens te citeren. Ziet u trouwens onder de foto van Akbari dat je als “getuige van een moord” gezocht kan worden? Als u aanwezig bent bij een verkrachting en moord, gepleegd door een vriend, dan ben je slechts getuige en geen verdachte of mededader!!!???  En als je dan “vrijwillig” meewerkt aan een DNA onderzoek omdat je weet dat het toch jouw DNA niet is, dan heb je dus voor Justitie je onschuld bewezen!  Deze Kafkaiaanse typering impliceert reeds dat men toen al duidelijk wist hoe het zat, en hoezeer Feik buiten schot  moe(s)t worden gehouden . Dit bleek ook al uit sepot van zijn verkrachtingszaak, waarbij  onder meer als argument gehanteerd werd (door OvJ Stoffels) dat er rekening gehouden diende te worden met de “culturele achtergrond” van de dader.

Feit: Akbari was al weken voor de moord geen bewoner meer van het AZC en kan dus ook niet sinds 3 mei 199 spoorloos zijn. (bron: AZC bewakers)

Feit: Akbari maakte geen deel uit van het groepje rond Feik en Ali.  (bron: AZC bewakers)

Dat Feik en Ali een koppel vormden wordt natuurlijk niet genoemd. Laat staan dat zijn foto wordt getoond. Veel te risicovol. Half Kollum had dan geroepen: Hey, maar dit is FEIK! Die is keeper in ons voetbalteam! Dat is toch de vriend van Ali? Dan is de moord toch opgelost? Justitie hoeft alleen maar Feik en Ali te vinden!

Justitie wilde nu juist niet aan de grote klok hangen dat Ali al naar Noorwegen gesmokkeld was, en Feik in het geniep was overgeplaatst naar een ander AZC. Daarom mocht Feik’s foto onder geen beding geplaatst worden. Stel je voor dat iemand uit dat andere AZC zijn foto zou herkennen: Hey, maar die gozer zat/zit hier bij ons! En verdomd, hij kwam/komt inderdaad uit het AZC Kollum!

In volgende delen van de Vaatstra files zullen we behandelen hoe niet alleen Feik gewisseld werd voor een onschuldige Akbari, die in 2003 in Engeland werd opgepakt en in de cel gesmeten, nadat hij zich vrijwillig had gemeld, maar ook hoe deze wisseltruc werd toegepast op Ali, waar het slachtoffer een gelijknamige maar onschuldige man uit Istanbul werd.

De Vaatstra files 20 sluiten we af met een documentaire van Omroep Fryslan uit 2001. Die gaan we verder analyseren in deel 21.  Zelf heb ik er een bloedhekel aan als men ongevraagd mijn duurbetaalde  JFK documentaires op Youtube zet. Al was het maar vanwege de  ergernis en energie om Youtube ze er wegens copyrichtschending weer af te laten halen. Maar goed, het gaat hier om een publieke omroep en een dito belang en de omroep weet mij te vinden, ik zal de uitzending meteen verwijderen als op mijn verzoek negatief wordt gereageerd.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Print Friendly, PDF & Email
Share