web analytics

DE EPIC BATTLE VAN EEN MOEDER

We kwamen juist terug van een complete horror-dag in de rechtbank van Wexford. Het is niet goed gegaan. Later meer. Victoria’s advocaten bleken compleet corrupt en werkzaam voor jeugdzorg. Ze wilden niet naar Micha luisteren en er was al helemaal geen sprake van dat Micha kon getuigen zoals eerder door de advocaten was toegezegd. De sollicitor viel Micha op een gegeven moment zelfs aan. Halfverwege de zitting die de hele dag duurde en waar Micha niet bij mocht zijn werd hij ook nog uit het gebouw verwijderd onder dreiging van arrestatie. Zelfs toen hij buiten stond werd hij nog benaderd door politieagenten die er zeker van wilde zijn

dat er binnen geen opnamers waren gemaakt. Toen Micha -nog binnen- door het raam in de deur van de zittingszaal naar binnen keek, ging een brede garda voor het raam staan om hem het uitzicht te belemmeren. Na de zitting vertelde Victoria dat de griffier naar haar een keeldoorsnijdend gebaar had gemaakt en dat de rechter haar regelmatig had uitgescholden. Pedo-horror in Ierland. De uitkomst: de ondertoezichtstelling van Boris en Lucy is met een maand verlengd.

Print Friendly, PDF & Email
Share