web analytics

De Brauw, Joris Demmink en Schiphol

knijff.jpgElitekantoor De Brauw Blackstone Westbroek houdt rechterlijke macht in verstikkendeynzonides wurggreep * Rechtspraak in Nederland begint een nachtmerrie te worden* Hoge Raad maakt zich schuldig aan rechtsweigering * Vervolging Westenberg of niet, de sloop van Chipshol gaat onverminderd voort

Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek [bekijk de video’s]  is de advocaat van de pedofiel Joris Demmink en van andere juridische top-kindermisbruikers. Dat staat vast. Joris Demmink wordt van alle kanten gechanteerd hetgeen ondermeer heeft geleid tot een fake-proces waarin levenslang is opgelegd. Ook dat staat vast. De Brauw Blackstone Westbroek [meer video] is tevens het (cassatie)kantoor van Schiphol dat in een strijd op leven en dood is verwikkeld met gebiedsontwikkelaar Chipshol. In de procedures tussen Schiphol en Chipshol is bij voortduring vals gespeeld en gemanipuleerd, steeds ten nadele van Chipshol. Dit heeft ondermeer geleid tot een strafrechterlijk onderzoek tegen Hans Westenberg. Dieptepunt in deze was de vervanging van een compleet college rechters te Haarlem waarna de wind definitief pro-Schiphol ging waaien. Wat leek te zullen gaan uitdraaien op een veroordeling van Schiphol ten bedrage van bijn 100 miljoen is verworden tot een klucht waarin Chipshol de benadeelde partij is geworden en de schadeclaim nu weer door de Hoge Raad is terugverwezen voor een hernieuwde behandeling, allemaal in het voordeel van Schiphol. Overheden en overheids-satellieten als Schiphol kunnen in ons land niet worden veroordeeld, wat ze ook doen! En als er al rechters zouden zijn die dat zouden durven, worden ze van de zaak gehaald en vervangen door rechters met een ‘frisse blik’!

debrauwkantoor.jpegMaar daar komt nog iets bij. Iets afschuwelijks en weerzinwekkends: De Brauw heeft vanuit de kennis van de pedofiele activiteiten van Joris Demmink een enorme leverage over de gehele rechterlijke macht. Demmink weet dat en Demmink weet ook dat hij de hele rechterlijke macht aan een touwtje heeft. Als er al geen sprake is van actieve chantage vanuit De Brauw richting Hoge Raad -dat het kantoor over lijken gaat heeft Harro Knijff wel laten zien als advocaat van Demmink, bijna alle media kunnen erover meepraten- dan is er zeker sprake van ‘zelf-chantage’ door het hoogste rechtscollege waarin meedere ex-Blackstonians zitting hebben. Met andere woorden: de Hoge Raad weet dat het De Brauw niet in de haren mag strijken op straffe van het spelen van de Demmink-kaart. Zou de Haarlemse rechterwisseling ook op deze manier zijn afgedwongen? Het is ‘slechts’ een hypothese, maar omineus is dat elke poging tot waarheidsvinding op dit punt via getuigenverhoren door diezelfde rechterlijke macht weer zijn afgewezen. Tevens hebben we reeds eerder gezien waartoe de gecombineerde greep op de rechterlijke macht van Demmink en De Brauw kan leiden toen Frank Leenders werd veroordeeld wegens het doen van een ‘valse aangifte’ tegen de pedofiel en Panorama en GayKrant  werden gesloopt [backgrounds] wegens de publicaties over Demmink in het Anne Frank-plantsoen.

Hoe alarmerend is het in dit verband dat de advocaat die winnend voor Schiphol optrad bij de Hoge Raad, Marcde brauw Ynzonides, tevens de advocaat is van de ‘forensisch deskundige’ Broeders [backgrounds] die de valse deskundigenverklaring afgaf op grond waarvan Baybasin in opdracht van Demmink tot levenslang kon worden veroordeeld? Hoe alarmerend dat Beatrix en haar Oranje-vazallen De Brauw recent de rug toekeerden [backgrounds] terwijl vast staat dat er hechte banden zijn tussen Joris Demmink en het Koninklijk Huis [backgrounds]? Hoe alarmerend dat De Brauw ook weer een sleutelrol speelde in de zaak-Westenberg met Harro Knijff als advocaat van Hugo Smit die er alles aan deed de corrupte rechter te redden van de wisse ondergang? Goed, nu lijkt het doek voor Westenberg te zijn gevallen, maar dat betekent natuurlijk niet dat er sprake is van een koerswijziging binnen de rechterlijke macht of dat er nu opeens eerlijk en onafhankelijk kan worden recht gesproken in grote zaken waarin de Staat partij is. De leverage op de pedofiel Demmink is goud waard. Niet alleen voor criminele Turken, maar ook voor criminele advocaten zoals die van De Brauw. Blijft de pedofiel mede daarom zo lang op zijn post?

Print Friendly, PDF & Email
Share