web analytics

De AIVD-screening van Joris Demmink

demmink_1_12.jpgVoordat Joris Demmink SG kon worden op het Ministerie van Justitie, zowat de meest gevoelige positie in ons land, diende hij eerst te worden ‘gescreend’ door de AIVD. Over deze screening en de uitkomst daarvan heerst thans grote onduidelijkheid. Wat zijn de feiten? In de Runderkamp-papers (20 januai 2004) lezen we het volgende: ” Zo raakten wij geinformeerd over het feit dat de positie van Demmink in de top van justitie al jaren onderwerp van intern debat is. Bij zijn benoeming tot Secretaris-Generaal inventariseerde en onderzocht de AIVD ongeveer veertig geruchten over de levenswandel van Demmink. Harde bewijzen ontbraken. Dus de AIVD gaf een verklaring van “geen bezwaar” tegen de benoeming. Maar de verdenking van notabene justitie-medewerkers tegen Joris Demmink is altijd blijven bestaan, weten we bij het Journaal uit eigen onderzoek.” Een raadselachtige, absurde passage zelfs. Hoe kan de AIVD instemmenmet de benoeming van Demmink op een majeure vertrouwenspositie als er veertig meldingen binnenkomen over extreem seksueel gedrag? Maar het wordt nog gekker. In het artikel ‘Topambtenaren in pedonetwerk’ schreef De Telegraaf het volgende(16 juni 2007): “In dezelfde periode dat de BVD zich op de achtergrond van het Rolodex-onderzoek manifesteerde, kwamen de dienst ook aantijgingen ter ore over de vermeende seksuele uitspattigen van een Haagse topambtenaar. “De man liet zich rondrijden door chauffeurs naar jongensbordelen” aldus de inlichtingenbron.

donner2.jpgOok tekende de BVD verklaringen op van een informant die volgens insiders de ‘homo-mafia’ binnen het OM hekelde en ronduit zei dat de topambtenaar het ‘met jongetjes doet’. Jaren eerder, in 1994, was de naam van dezelfde hoge ambtenaar volgens diverse bronnen al opgedoken in een politieonderzoek naar misbruik van minderjarigen. Terwijl de betrokkene in Den Haag steeds hoger klom in de ambtelijke hierarchie, gonsde het almaar luider van de geruchten over zijn vermeende seksuele escapades. Niet alleen de BVD leek destijds geinteresseerd, ook de zusterdienst bij Defensie verzamelde volgens betrouwbare bronnen informatie over de Haagse topambtenaar. Volgens deze bronnen rapporteerde de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) over het omstreden priveleven van de man. Op grond van die rapportage werd naar verluid voorkomen dat hij werd benoemd op een andere hoge post.”

De genoemde ‘post’ was volgens bronnen die van SG op Defensie. Dus terwijl Demmink was ‘afgetest’ voor Defensie, mocht hij wel op de troon kruipen bij Justitie -een veel belangrijkere post- terwijl er bij die screening veertig meldingen moesten worden nagetrokken over zijn seksuele levenswandel!  Daarbij komt dan ook nog, dat Donner Demmink op Justitie benoemde reeds enkele weken na zijn aantreden in Balkenende-I. Slikken we dit verhaal? Nee, natuurlijk niet.  Demmink moet Donner welhaast gechanteerd hebben.

Recent kwam er van meerdere bronnen informatie binnen dat de AIVD-screening van Demmink voor Justitie negatief zou hebben uitgepakt en maar Donner het AIVD-advies zou hebben overruled. Dat zou een politiek feit betekenen van grote betekenis. Op 18 november ontvingen we de volgende email van “John Stevens”, een doorgaans zeer goed geinformeerde bron:

These are the two pieces of information I have received about Joris DEMMINK, the “Secretaris-Generaal van Justitie” (the Senior Civil Servant responsible for the entire police and justice systems in The Netherlands, answering directly to the Minister of Justice).

NOTE: My sources are extremely well informed. I do not know them very well personally, but I was introduced to them by other contacts that I have known for many years, and trust absolutely. So while I cannot rule out the possibility that I am being manipulated, I do not believe this.

1) As is standard procedure in The Netherlands for sensitive posts, DEMMINK was routinely checked out by Dutch Intelligence (AIVD) before beginning his post as “Secretaris-Generaal van Justitie.” What has remained secret is that the opinion given by Dutch Intelligence (AIVD) was NEGATIVE (i.e. not suitable), but Piet Hein DONNER (then Minister of Justice) overruled this.

Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, bevestigt deze informatie: ook zij wist dat de AIVD-screening van Demmink concludeerde: niet benoemen, te veel risico. Alle reden om aan te kloppen bij Harro Knijff, de in pedo-netwerken gespecialiseerde advocaat van Joris Demmink en het hoofd van de ‘sectie Pedofilie’ van het elite-kantoor De Brauw Blackstone Westbroek (stagiairs zijn van harte welkom: werk genoeg!).  Knijff had in oktober 2003 bij NOVA reeds gesproken over de screening, maar daarbij niet met zoveel worden gezegd dat deze een positief advies opleverde. Dat voedde opnieuw het vermoeden dat de screening inderdaad negatief is geweest. Andersom gesteld: als de screening positief was geweest, moet Knijff dat (expliciet) zeggen omdat een advocaat verplicht is alles wat de zaak van zijn client vooruit kan helpen in te zetten. Als Knijff dus op dit punt om de hete brij heen blijft draaien, is dat vrijwel een bewijs voor de informatie van ‘John Stevens’. Ik zond Harro op 21 november deze email:

Dag Harro,

Als je voor 18:00 niet EXPLICIET laat weten dat de AIVD-sceening van Joris Demmink die vooraf ging aan zijn benoeming tot SG op justitie POSITIEF was ga ik ervan uit dat hij NEGATIEF was zoals diverse bronnen inmiddels stellen. Je hebt als advocaat de plicht alles te gebruiken wat de zaak van je client vooruit kan helpen. Als je inzake de screening daartoe niet in staat bent, weet ik genoeg.

Met groet,

Micha Kat

Hierop kwam per omgaande het volgende antwoord:

Beste Micha ,

 

De toon en inhoud van jouw stukken over mijn client de heer Demmink moedigen mij niet aan om met jou te communiceren . Daartoe bestaat ook geen enkele verplichting , anders dan je lijkt aan te nemen in onderstaande email .

 

Als je goed bronnenonderzoek zou hebben gedaan dan zou je weten dat ik – en niet alleen ik – bij herhaling heb medeedeeld dat voorafgaand aan de benoeming van de heer Demmink tot SG een AIVD onderzoek heeft plaats gevonden en dat uit dat onderzoek niet van bezwaren is gebleken om de heer Demmink te benoemen . Om jouw jargon aan te houden : er was dus een positief advies .

 

Met vriendelijke groet ,

 

Harro Knijff

 

Print Friendly, PDF & Email
Share