web analytics

Damage control bij De Volkskrant

‘OP DE INHOUD VAN DE PUBLIKATIE IS NIETS AF TE DINGEN’

Het is een regel in de journalistiek: als het nodig is na een publikatie allerlei artikelen te publiceren over die publikatie waarin met veel ophef ‘duidelijk wordt gemaakt’ hoe uitstekend die was en hoe hard de journalisten eraan hebben gewerkt en dat ‘hij nog staat als een huis’ dan moet de conclusie luiden: het stuk deugde niet. Vanochtend komt De Volkskrant met maar liefst drie stukken (de complete Forum-pagina) over de eigen journalistieke werkwijze.
Het verweer van de Volkskrant tegen de talrijke aanvallen op hun journalistieke integriteit is absurd, kolderesk maar ook op zichzelf weer een aanslag op de journalistieke integriteit. “Broertjes zegt dat hij geen moment heeft gedacht aan de komende verkiezingen maar erkent dat hij de schijn tegen heeft.” “We zijn maanden met deze primeur bezig geweest.” “De informatie moest worden aangevuld, gecheckt en gewogen.” In dat laatste is de krant in al die maanden dat het speciale ‘Volkskrant-martelings-team’ aan de primeur werkte in elk gevel niet geslaagd zoals ondermeer blijkt uit het artikel dat Henk Kamp in de krant mocht schrijven.

De Volkskrant heeft niet gevonden (of willen vinden) dat Defensie wel degelijk actie heeft ondernomen toen de gedragingen bekend werden en dat zelfs het OM een onderzoek heeft gedaan. Dat deel van het verhaal werd gewoon als niet-bestaand terzijde geschoven, ofwel door de bronnen van De Volkskrant ofwel door de krant zelf. Dat ombudsman Thom Meens dan schrijft dat ‘op de inhoud van de publikatie niets is af te dingen’, tsja…. wat een ombudsman! Interessant in het stuk van Meens is wel dat hij zegt dat toen de echte martelingen in Abu Ghraib bekend werden eind april 2004 dat de krant toen het woord martelingen juist vermeed en koos voor ‘mishandelen’!. Het natspatten met water van de Nederlanders werd echter in de vetste kop die er bestaat als ‘martelen’ omschreven, een keuze die de krant nu verdedigt door zich te beroepen op ‘deskundigen’. Journalistiek gezien is dat een van de zwakst denkbare weren. Immers: deskundigen komen met name in beeld bij gebrek aan feiten.
Dat de hele martelings-zaak een bewuste manipulatie(poging) was van de verkiezingsuitslag is zeker. Hoedeman is een zetbaas van de PvdA, dat liet hij ook eerder reeds zien. De kop boven het stuk van Meens luidt: ‘Publicaties van feiten komen altijd ongelegen’. De vraag is dan, ombudsman Thom: ongelegen voor wie? Toch niet voor de PvdA, niet voor De Volkskrant? Als ik Henk Kamp was zou ik een proces beginnen (of als VVD) tegen De Volkskrant wegens het bewust en opzettelijk toebrengen van schade aan Nederland, de minister en de partij. De feiten in het stuk kloppen niet en dat maakt het een sterke zaak. Dat het nieuws de hele wereldpers haalde maakt de zaak ook veel sterker want veel meer schade. Er is de circumstantial evidence van Hoedeman en zijn PvdA-contacten en zijn gespinde verhaal over het pistool van Melkert. Helemaal sterk wordt de zaak in het licht van de verkiezingen en de poging die te manipuleren. Laat Broertjes maar bewijzen dat zijn krant ‘al maanden bezig was’ met het stuk!
Waarom worden Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf trouwens wel gegijzeld om hun bronnen prijs te geven over corrupte bij de AIVD, maar Jan Hoedeman niet? Is de schade die de bronnen van Hoedeman ons land toebrengen niet veel groter dan die van de Telegraaf-journalisten? Hier is sprake van een van de meest smerige vormen van journalistieke klassenjustitie die je maar kan voorstellen!.
Tenslotte: vandaag doet De Volkskrant opnieuw een poging ons land te overtuigen van de wandaden en de misdaden die onze soldaten in Irak hebben gepleegd. Nu is het verhaal dat leden van de Marechaussee die de ‘mishandelingen’ onderzochten zijn uitgescholden (‘kankerjood’) door de mariniers.
We recapituleren. Wat heeft De Volkskrant boven tafel gekregen?
1. Gevangenen werden natgespat
2. Gevangenen kregen brillen op
3. Gevangenen moesten naar bepaalde tonen luisteren (hier is nog veel niet duidelijk!)
4. Marechaussees werden uitgescholden.
En dat in een oorlogssituatie in het meest chaotische land ter wereld!. Onze jongen zouden voor dit track-record eerder de Nobelprijs voor de Vrede verdienen dan een onderzoekscommissie onder leiding van een beschimmelde SGP’er. Maar ja, this is Holland, man!

Print Friendly, PDF & Email
Share