web analytics

DAAR IS IE: DE EERSTE WEBSITES-BLACKLIST

OP WEG NAAR EEN NIEUWE HOLOCAUST: HET TIJDPERK VAN DE ‘DIGITALE BOEKVERBRANDINGEN’ GAAT BEGINNEN * DE ‘HOAXWIJZER’ IS DE EERSTE BLACKLIST VAN ‘ENTARTETE WEBSITES’ * WAT IS HET STANDPUNT VAN DE NVJ OVER DE BLACKLIST? * EINDE VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING? HAHAHA! WE STAAN OP DE DREMPEL VAN DE UITROEING VAN ‘ANDERSDENKENDEN’

DEZE WEBSITE EN MARTIN VRIJLAND OP DE HOAXWIJZER, NIBURU.CO NIET * WIE WEET WIE ER ACHTER DE HOAXWIJZER ZIT?

complot_davidsster

We weten niet waar de ‘Hoaxwijzer’ vandaan komt [is dit serieus te nemen?], maar hij is er toch maar mooi: de eerste blacklist van ‘verboden websites’ waarvan de bezoekers in problemen kunnen komen en kunnen worden geprofiled als staatsgevaarlijk. Het zal wel toeval zijn dat deze zwarte lijst op de dag opduikt waarop Micha door een middeleeuws NVJ-tribunaal aan stukken werd gescheurd. Het is erger dan in 1940 mensen, veel erger. [Overigens vernamen wij van een ons sympathiek NVJ-lid die aanwezig was in Den Haag dat er ook leden waren die het voor me opnamen en erop wezen dat het gewoon niet kan iemand te royeren op basis van een beschulding zonder definitieve veroordeling; Bruning zou de zaak bovendien hebben gemanipuleerd door een voorstel het royement om te zetten in een schorsing te negeren, maar goed, dit is uit tweede hand]. Het is de zoveelste aanwijzing

MERKEL.DACHAU
Angela Merkel bracht vlak voor de verkiezingen een bezoek aan Dachau waarvan vast staat dat het na de bevrijding door de Amerikanen werd ‘omgebouwd’ tot een zogenaamd ‘vernietigingskamp’.

voor de naderende staatsgreep van de nieuwe fascisten, dit keer een NSDAP of NSB maar PvdA, D66 en VVD. Mensen als Samsom en Pechtold tellen de minuten af tot ze ‘andersdenkenden’ in veewagens mogen laden en deporteren naar de Goelag nieuwe stijl: psycho-horrorkampen waar Ab Osterhaus en Ivo Opstelten de scepter zwaaien. Overigens wees de briljante trendwatcher Gerald Celente al jaren geleden op de komst van een nieuwe fascistische superstaat in zijn fameuze artikel Next train to Auschwitz. Wat er nu gebeurt was enige jaren geleden een belangrijke aanleiding voor Micha enige artikelen te wijden aan de Holocaust van de tweede wereldoorlog. Als gevolg van deze artikelen werd aangifte tegen Micha gedaan. De kern van mijn betoog toen was: achter de schermen van de demonisering van Nazi-Duitsland en het opblazen van de Jodenvervolging tot hysterische proporties waaronder het strafbaar stellen van Holocaustontkenning wordt gewerkt aan een nieuwe fascistische terreur-staat waar een holocaust zal gaan plaats vinden die die van de tweede wereldoorlog compleet doet verbleken. Dat deze analyse klopt, wordt ondermeer aangetoond door de komt van de blacklist -de eerste in een lange reeks waarin ook lijsten zullen opduiken van mensen die geen beroep meer mogen uitoefenen, niet mogen reizen (die zijn er al in de VS) of bepaalde gebieden niet mogen betreden. Lijsten van kunstenaars die een werkverbod krijgen en schrijvers die een publiceerverbod krijgen. Micha stond/staat reeds op zo’n blacklist van mensen die op 30 april bij de kroning preventief konden worden opgepakt. En natuurlijk, het georkestreerde royement van Micha bij de NVJ is ook een vorm van blacklisting, een situatie die overigens reeds in 2003 werd aangekondigd door toenmalig algemeen secretaris Hans Verploeg toen hij de ‘andersdenkende’ leden isoleerde.

Print Friendly, PDF & Email
Share