web analytics

Westenberg weer verder in de stront

MAAR WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR PIETER ‘KINDEROPVANG‘ KALBFLEISCH? * WAREN KALBFLEISCH EN WESTENBERG STUDIEVRIENDEN? * VAN DELDEN REEDS IN 2005 AANGESCHREVEN OVER CORRUPTIE WESTENBERG, DEED NIETS, BLEEF HEM STEUNEN * WANNEER STAAT HANS WESTENBERG VOOR DE RECHTER? * 16 DECEMBER STAAT WESTENBERG OPNIEUW ONDER EDE

Nadat reeds op 24 november [backgrounds] aan het licht was gekomen dat Hans ‘de liegende rechter’ Westenberg zich heeft laten betalen door zijn vriend Pieter Kalbfleisch, is nu dan eindelijk het complete juridische establishment over de criminele en corrupte pseudo-magistraat heen gevallen. Zelfs op de site van de Raad voor de Rechtspraak -dezelfde instantie die de liegende rechter met tonnen steunde en blijft steunen in zijn ziekelijke juridische kruistochten- staat een vernietigende analyse over zijn handelen [zie ook FD]. Het betaalde advies dat Westenberg tegen alle regels en codes in -hij bekleedde in deze hoedanigheid in feite de rol van advocaat- aan Kalbfleisch gaf betrof ook nog eens de meest high profile procedure tegen de NMa ooit, namelijk de zaak die fietsenfabriek Accell tegen de mededingingsautoriteit aanspande wegens een boete van 11,5 mio die het kreeg opgelegd in 2004 [backgrounds Accell]. De grote vraag is nu: wanneer gaat het OM

nu eindelijk eens over tot de vervolging van Westenberg wegens in eerste instantie meineed [backgrounds] maar ook wegens het delict van de ‘strafbare belangenverstrengeling’ dat door de Accell-zaak veel nieuwe inhoud krijgt? Feit is dat diezelfde Raad voor de Rechtspraak die Westenberg thans in zulke felle bewoordingen veroordeelt, hem tegelijkertijd ook financieel blijft steunen en de belastingbetaler zelfs laat opdraaien voor de kosten van de duurste advocaat van Nederland -dezelfde die ook HM Beatrix bedient- die Westenberg mag gebruiken om hem te beschermen tegen een mega-schadeclaim van miljoenen van advocaat Hugo Smit wiens carriere door toedoen van de liegende rechter werd vernietigd [backgrounds met geluid NOS]. Ook uw webmaster heeft nog een claim lopen tegen Hans Westenberg [backgrounds] die met het uur kansrijker wordt. De steun van de Raad voor Westenberg krijgt eens te meer een hypocriet en zelfs crimineel karakter als we ons realiseren dat de Raad door uw webmaster reeds in 2005 is aangeschreven over corrumperende nevenactiviteiten van Westenberg vanuit hetzelfde vehikel (Antacc Management) als waarmee hij ook Kalbfleisch en de NMa heeft bediend! Als de Raad toen had opgetreden, hoeveel ellende zou dan zijn voorkomen! Maar de Raad legde de brief hooghartig naast zich neer, dat als de voor Westenberg vernietigende brieven uit 1994 en de feiten uit 1997 over zijn partijdige optreden in de Chipshol-zaak. In weerwil van deze tsunami aan verwoestende informatie over Westenberg blijft de Raad de liegende rechter steunen en betalen tot op de dag van vandaag! Hoe is dit mogelijk? Wie roept hierover de minister naar de kamer?

Wat een beerput! Wat heeft deze Hans Westenberg wel niet aangericht! En dan hebben het nog niet eens gehad over de grote achterliggende zaak waar alles in feite om draait en waar de getuigenverhoren van eind november eigenlijk over gingen: de corrupte rol van Westenberg en Kalbfleisch namens de Haagse rechtbank in de Chipshol-procedures die nu wel lijkt te zijn aangetoond en die kan leiden tot aansprakelijkheid van de Staat voor miljarden! Op 16 december staat Hans Westenberg te Utrecht opnieuw onder ede in deel 2 van zijn Chipshol-verhoor. De banden met Kalbfleisch en met diens intieme vrienden -en doodsvijanden van Chipshol- de Van Andel-broers zullen dan centraal komen te staan. De zeer hechte relaties -tot samenwonen in een studentenhuis aan toe- tussen Kalbfleisch en J.J. van Andel zijn reeds aangetoond.

Intussen spelen op de achtergrond in deze affaire weer andere zaken en belangen. Zoals: wat is de rol van Joris Demmink in dit alles? Vanaf hoe hoog in de hierarchie werd de samenzwering tegen Chipshol die werd uitgevoerd door Kalbfleisch en Westenberg ingezet? Vanuit de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie? Is Kalbfleisch beloond voor zijn beulswerk met de troon bij de NMa? Hoe ironisch zou het zijn dat iemand die alle regels van concurrentie en mededinging verkracht door de grote concurrent van Schiphol kapot te maken wordt beloond met de post van mededingings-tsaar van Nederland? Maar heeft de affaire-kinderopvang niet reeds laten zien dat ook Kalbfleisch tot op het bot corrupt is? [Lees ook stuk van Eric Smit in De Pers] En dan: spelen Kalbfleisch en Westenberg ook een rol in het justitiele pedofielen-netwerk en hebben ze aldus voldoende leverage tegen hooggeplaatste personen om zelf uit de wind te kunnen blijven?

Print Friendly, PDF & Email
Share