web analytics

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

edelhausercropresizetmp.jpgMet de komst van de crimineel Joris Demmink bij Justitie -hoe kan het ook anders?- zijn alle standaarden van redelijkheid en billijkheid begraven en wordt nog slechts een enkel uitgangspunt gehanteerd: criminele antecedenten zijn een vereiste voor de benoeming op een aansprekende justitiele post. Soort zoekt soort en dus voelt het ministerie van Justitie onder Demmink zich het prettigst als er zoveel mogelijk geperverteerden en criminelen op sleutelposities worden benoemd. Alleen op deze manier kunnen we de benoeming verklaren van Bernadette Edelhauser tot rechter te Dordrecht. In zaak die bekend is geworden als de Schiedammer Parkmoord hield Edelhauser als Officier van Justitie ontlastend bewijs buiten het dossier en werd aldus de eerste verantwoordelijke voor de grootste ‘rechterlijke dwaling’ uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraktijk. Advocaat Gerard Spong deed in 2005 namens zijn client Cees Borsboom aangifte tegen Edelhauser. Nu is het wachten op de benoeming van Joris Demmink himself tot de minister van Justitie.

Print Friendly, PDF & Email
Share