web analytics

CORRUPTIE WESTENBERG NIET ERKEND

RECHTERLIJKE MACHT WEET VAN GECORRUMPEERDHEID NIET MEER HOE DE EIGEN STRONT TOE TE DEKKEN * POLITIEK DURFT HET WOORD ‘WESTENBERG’ NIET EENS UIT TE SPREKEN * ER STAAN MILJARDEN OP HET SPEL IN DE ZAAK WESTENBERG-CHIPSOL * PELS RIJCKEN OPNIEUW IN BESCHERMING GENOMEN * WIE MAAKT EEN EINDE AAN DEZE LEGAL TERREUR?

Indien het hier in ’t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan (Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 1672). In de zaak-Westenberg mag de waarheid nog altijd niet worden erkend: Hans Westenberg was een corrupte rechter die de procedures tegen Hugo Smit en Micha Kat in 2004 louter en alleen begon vanuit een poging de waarheid -zijn intimiderende telefoontjes- van tafel te spelen en de mythe van zijn ‘onkreukbaarheid’ in stand te houden. Via powerplay en juridische intimidatie -op staatskosten nog wel- meende de Liegende Rechter Smit en Kat met behulp van zijn amices in toga wel even het zwijgen te kunnen opleggen. Het pakte anders uit. Maar Smit -om maar niet te spreken van Kat- wordt hun overwinning niet gegund. Sterker: deze wordt ze tot op de dag van vandaag nagedragen. De rechterlijke macht blijft autistisch en paranoide vasthouden aan de mythe van de eigen onfeilbaarheid en gaf Hans Westenberg deze week in een vonnis opnieuw een kans ’tegenbewijs’ te leveren voor het plegen van de telefonades waarvan tegelijkertijd wordt vastgesteld dat ze hebben plaatsgevonden. Volgt u het nog?

Het vonnis werd gewezen in de claimzaak van Hugo Smit tegen Westenberg, de landsadvocaat Pels Rijcken en de Staat [backgrounds] wegens het op basis van een te kwader trouw begonnen procedure vernietigen van zijn carriere. In het kielzog van de zaak van Smit heeft ook Micha Kat nog een zaak in de wachtkamer staan op basis van dezelfde feiten. Het bizarre aan het vonnis is dat enerzijds wordt erkend dat de telefoontjes hebben plaatsgevonden -vooral op grond van brieven uit 1994 waarin deze telefoongesprekken zijn beschreven en waarvan de authenticiteit vaststaat- maar dat anderzijds Pels Rijcken vrijuit gaat ‘omdat het mocht vertrouwen op de verklaringen van Westenberg dat hij nimmer heeft gebeld’ terwijl de bewuste brieven gewoon in het bezit waren van de Staat en de Staat dus had moeten weten dat Westenberg reeds vanaf het begin zat te liegen en te bedriegen! Sterker nog: de landsadvocaat heeft reeds in het begin van de procedure in 2004 de advocaat van Smit proberen te ‘verbieden’ deze brieven als producties in te brengen onder dreiging van het indienen van een tuchtklacht! Dat het totaal corrupte en mega-criminele kantoor van de landsadvocaat dan ook vrijuit gaat in het recente vonnis is een hilarische schande, een schokkende en weerzinwekkende proeve van klassenjustitie uit de meest duistere krochten van het spookhuis van de Nederlandse rechtstaat. Dus niet alleen is de rechterlijke macht niet in staat te erkennen dat er corruptie voorkomt in de eigen gelederen, ook kan niet worden toegegeven dat de praktijken van de landsadvocaten van Pels Rijcken niets meer met het verlenen van rechtsbijstand van doen hebben, maar alles met terreur.

In de door hemzelf aangespannen procedure tegen Smit liet Westenberg de kans om tegenbewijs te leveren voorbij gaan. Het Westenberg-kamp heeft Smit er vervolgens toe kunnen bewegen in te stemmen met het beeindigen van de procedure (‘royement’) in ruil voor de vergoeding van zijn advocatenkosten, enkele tonnen voor Harro Knijff (foto) van De Brauw Blackstone Westbroek, tevens de advocaat van Joris Demmink. Hierdoor is er nooit een definitief eindvonnis gekomen in de zaak Westenberg/Smit. De vraag is nu wat de rechters van het nieuwe vonnis ertoe heeft kunnen brengen te denken dat Westenberg nu wel met ’tegenbewijs’ wil of kan komen. Kafka had dit allemaal niet kunnen bedenken. Maar alarmerend is wel dat de advocaat van Westenberg in de zaak Smit/Westenberg de raadsman van Beatrix zelve is, Arnold Croiset van Uchelen van Allen & Overy. Wordt het spel zo hard gespeeld dat getuigen onder druk worden geplaatst hun verklaringen in te trekken en briefschrijvers te verklaren dat ze ‘valse brieven’ hebben geschreven, zulks ter meerdere eer en glorie van het Huis van Oranje en de Nederlandse rechtstaat?

Over de strafzaak tegen Westenberg wegens meineed en ‘strafbare belangenverstrengeling’ -het onderzoek loopt bij het parket te Utrecht- heeft intussen niemand het meer. En dat terwijl de samenspanning van Westenberg en Kalbfleisch tegen Chipshol vanaf 1994 inmiddels ook vast is komen te staan.

Print Friendly, PDF & Email
Share