web analytics

CORRUPT OM VOL IN DE AANVAL

dankbaar1.jpgComing up: giga-clash tussen Integere ‘super-PL’ Harm Brouwer en Wim Dankbaar * OM probeert list en bedrog ‘wit te wassen’ via legal powerplay * Vervalste schrijfproeven Deventer Moordzaak inzet civiel KG * Dankbaar vraagt om financiele bijdrages in rechtsstrijd * Advocaat Knoops beschermt Justitie

Ondernemer-in-ruste en onderzoeker Wim Dankbaar gaat ervoor. “Ik ga vol voor de waarheid. Ik heb alle feiten aan mijn kant. En als de rechter zo gek is mij te laten verliezen, zal ik aan iedereen kunnen uitleggen dat zij een absurd vonnis heeft gewezen.” Lees hier de achtergronden van het KG waarover deze site reeds eerder berichtte. De kern: om de psychopatische ‘klusjesman’ Michael de Jong uit de wind te kunnen blijven houden als de enige logische dader in de Deventer moordzaak diende het OM toevlucht te nemen tot het ultimum refugium: het vervalsen van onderzoeken, het vervalsen van stukken, het opleggen van spreekverboden en nu dus het via intimiderende KG’s kaltstellen van klokkenluiders. Lees hier de brief die Dankbaar

schreef [met de gegevens om geld over te kunnen maken] aan Pels Rijcken-advocaat Kingma en lees hier de inhoudelijke verdediging van Dankbaar die op geen enkele wijze wenst te buigen voor de intimidaties van Kingma die formeel optreedt voor enkele uitvoerende ‘soldaten’ in deze onvoorstelbare fraude-zaak maar in feite natuurlijk opereert als advocaat van het OM en Harm ‘de integere’ Brouwer.

knoopsDankbaar heeft voor deze delicate zaak een advocaat van naam en faam in de arm kunnen nemen: Pieter Huisman van het kantoor Korvinus Abeln, jazeker, de Cees Korvinus die thans voorzitter is van de VARA maar nog altijd als adviseur aan zijn kantoor is verbonden. Over advocaten gesproken: Geert-Jan Knoops is officieel nog altijd de raadsman van de ‘dader’ in de Deventer moordzaak Ernest Louwes. Maar Knoops houdt zich nu het ongekende bedrog van het OM aan het licht is gekomen en hij zijn client voor het eerst in deze zaak een werkelijke dienst kan bewijzen volledig afzijdig. Hiermee wordt direct de werkelijke agenda van Knoops duidelijk: het beschermen van de belangen van Justitie ook als die direct ten koste gaan van zijn clienten.

Knoops gaat niet vol voor zijn clienten . Die stelling kan ik met gemak innemen en verdedigen want we beschikken bij KlokkenluiderOnLine inmiddels over een compleet dossier dat deze stelling onderbouwt. Toegespitst op deze zaak dwingt Knoops zijn client Louwes zich neer te leggen bij de dwalingen van Justitie en ‘over te gaan tot de orde van de dag’ om het eens parlementair te zeggen. Als beloning voor zijn ‘gouvernementele gedrag’ krijgt de strafpleiter dan leerstoelen en koninklijke onderscheidingen!

peterrdevries3De vraag waar alles om draait in deze affaire is natuurlijk: wat is de achterliggende oorzaak van alle manipulaties, fraudes en vervalsingen in de Deventer moordzaak? Wat is de werkelijke reden van het ‘falen’ van Justitie [watch this!] in de zaak-Marianne Vaatstra? Hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat de prime suspects in zowel de Deventer Moordzaak als de zaak-Vaatstra in plaats van te worden vervolgd in bescherming worden genomen? Hoe is het te verklaren dat in de Schiedammer parkmoord en in de zaak Lucia de B. met alle geweld een mensonterende strafvervolging wordt doorgezet terwijl reeds direct zou hebben kunnen blijken dat deze mensen nooit serieus verdacht hadden mogen worden? Is het niet opmerkelijk, om niet te zeggen alarmerend, dat Peter R. de Vries nog geen deuk in een pakje boter heeft kunnen slaan in de Vaatstra-zaak die thans naar een onvoorstelbare climax aan het gaan is -waarover later meer? En hoe is het toch te begrijpen dat Peter R. maar blijft vasthouden, tegen beter weten in, aan de ‘schuld’ van Louwes en elke communicatie over deze zaak met iedereen heeft afgebroken? Hij lijkt potverdomme Harm Brouwer zelf wel die ook aangeeft dat er over de Deventer moordzaak en de schrijfproeven-fraude niet verder kan worden gecommuniceerd terwijl er nog op geen enkele vraag een bevredigend antwoord is gegeven!

baybasin.jpegHet beeld dringt zich op dat Justitie zo gecorrumpeerd is geraakt, dat complete strafvervolgingen worden gefaked, dat onschuldige mensen willens en wetens worden veroordeeld met als onvoorstelbare reden dat bepaalde mensen in beschernming moeten worden genomen! En wie zijn de ‘bepaalde mensen’ dan wel? Hierover later ongetwijfeld (veel) meer, maar voor de vaste lezers van deze site zijn zij maar al te bekend en al te gevreesd. Laten we thans de sleutelzaak die al deze andere zaken verklaart en tevens bewijst hoe ver Justitie bereid is te gaan bij het vervalsen van rechtsgangen maar direct noemen: Huseyin Baybasin. Begrijpen we nu ook waarom Peter R. de Vries zich nooit met deze zaak heeft willen bezighouden?

Print Friendly, PDF & Email
Share