web analytics

‘Consigliere’ Koeman nu lid VROM-raad

koeman.jpgSchiphol-advocaat en partner van Stibbe Niels Koeman is recent benoemd als lid van de VROM-raad, een invloedrijk adviesorgaan op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Een opmerkelijke keuze. Allereerst omdat Koeman natuurlijk primair de belangenbehartiger is van Schiphol waarop zijn hele praktijk zowat draait. In die VROM-raad zal Koeman dus vooral de belangen van de luchthaven gaan dienen en de uren die hij in de raad doorbrengt zullen ook wel bij Gerlach cs. worden gedeclareerd. Het geeft opnieuw aan hoezeer de belangen van de overheid en Schiphol (Koeman werd door de ministerraad benoemd op voordracht van milieu-minister Cramer) zijn verweven. De voorzitter van de Raad is Henri Meijdam die al belangenbehartiger van Schiphol nauwelijks nadere introductie behoeft. De VROM-raad kan dus beter de VROEM-raad worden genoemd naar het geluid van opstijgende en landende vliegtuigen. Maar ernstiger aan de benoeming van Koeman is nog wel dat de jurist zelf herhaaldelijk blijk heeft gegeven niet te beschikken over de noodzakelijke integriteit voor het lidmaatschap van een belangrijk adviesorgaan van de overheid. Chipshol-oprichter Jan Poot noemde hem al een ‘consigliere’ die de luchthaven met oneigenlijke middelen bedient en wederpartijen zoals Chipshol intimideert en bedriegt.

Er lopen nog altijd zware tuchtklachten tegen Koeman omdat hij zich heeft bediend van allerlei laakbare trucages om Chipshol te benadelen. In een verder verleden is Koeman in de problemen gekomen bij een under cover-operatievan Pieter Storms waarbij hij zelfs bereid bleek tot valsheid in geschrifte. In de betreffende link staat aan het einde nog meer informatie over te praktijken van deze ’topadvocaat’ en nu dus ook top-adviseur van het kabinet en de tweede kamer.

Print Friendly, PDF & Email
Share