web analytics

Conflict ABN Amro blijft maar escaleren

AFFAIRE-ABN AMRO: NU OOK REPUTATIE TOPADVOCATUUR OP HET SPEL

Uit het Financiele Dagblad van vanochtend: “Dat betekent dat ABN Amro’s besluit om LaSalle zonder toestemming te verkopen, de bank en zijn aandeelhouders ernstige schade kan opleveren. Topman Rijkman Groenink heeft de claim al geschat op euro 1 mrd. Mogelijk is dat aanleiding voor beleggers om verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Groenink verklaarde tijdens de rechtszaak gehandeld te hebben op advies van advocaten van Allen & Overy en Nauta Dutilh. ABN Amro’s commissarissen accordeerden het besluit na advies van advocaten van Stibbe. Ook diverse zakenbanken, waaronder UBS en Goldman Sachs, stonden achter de verkoop, aldus Groenink.”
Hier wordt nogal wat gezegd. Hebben de ’topadvocaten’ van de genoemde kantoren ‘fout’ geadviseerd als gevolg waarvan de bank honderden miljoenen schade lijdt en bestuurders mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld gaan worden? Met het arrest van de Ondernemingskamer van vorige week moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Voorlopig althans, want de bank heeft vanochtend aangekondigd in cassatie te gaan. Hierbij gaat het dus niet alleen meer om het doordrukken van de overname door Barclays via de ‘stiekume’ verkoop van LaSalle, maar ook om de reputatie van de duurste advocatenkantoren van Nederland. En om de financiele toekomst van die kantoren, want als bestuurders persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld…

… zullen deze de claim zonder enige twijfel doorschuiven richting hun adviseurs. Niet voor niets zei Groenink op de zitting zo expliciet dat hij handelde op advies van de genoemde kantoren.
Het is inmiddels de vraag of hier nog sprake is van een juridisch gevecht. De druk op de Hoge Raad wordt tot onmenselijke proporties opgevoerd. Welke raadsheren willen een arrest voor hun rekening nemen dat ABN Amro honderden miljoenen euro’s gaat kosten en misschien de tegoeden van de raadsheren zelve wel in gevaar gaat brengen? DE bank is immers nu al bezig rekeninghouders ‘gerust te stellen’! Een arrest bovendien dat de weg opent richting torenhoge schadeclaims aan het adres van Stibbe, Nauta Dutilh en Allen & Overy? Dat type raadheer is in ons land dun gezaaid. Maar dat zou wel beteken dat juridische overwegingen sneuvelen ten koste van politieke.
De puinhopen die Groenink aanricht beginnen inmiddels elke voorstelbare omvang te boven te gaan. Zijn positie als nieuwe commissaris van Shell staat inmiddels ook al ter discussie. Wat de adviseurs betreft is er nog iets opmerkelijks aan de hand wat betreft de rol van Johan Kleyn van Allen & Overy. een van de leading lawyers rond de omstreden verkoop van LaSalle. Kleyn is herhaaldelijk in de media gekomen als vriend en intimus van Groenink. Beiden zaten zelfs samen op school. Daar is natuurlijk op zichzelf niets mis mee, maar het is de vraag of je nog wel voldoende distantie kan betrachten als je zo’n ‘goede vriend’ gaat adviseren in een traject waar dergelijke immense belangen op het spel staan, ook voor Groenink persoonlijk. Helemaal pijnlijk wordt het dan natuurlijk als je advies onderuit wordt gehaald door de Ondernemingskamer. Het is om kort te gaan ongelofelijk en onvoorstelbaar dat Allen & Overy noch Nauta Dutilh noch Stibbe heeft ingezien dat de verkoop van LaSalle op deze wijze niet alleen juridisch niet door de beugel kan, maar ook maatschappelijk op enorme weerstanden zou stuiten. Met een geslaagde cassatie door de Hoge Raad zullen deze weerstanden alleen maar groter worden. Te vrezen valt dat de genoemde kantoren zozeer in een ’tunnelvisie’ terecht zijn gekomen van het ‘faciliteren’ van het management van grote ondernemingen dat ze hun professionele distantie voor een deel hebben verloren. Ga maar na: hoeveel problemen zouden zijn voorkomen als de genoemde kantoren tegen ABN Amro zouden hebben gezegd: “Heel fijn Rijkman, we willen je graag helpen en je betaalt ons meer dan genoeg, maar als je de zaak op deze wijze wilt aanpakken, doe dat dan maar fijn zonder ons!”

Print Friendly, PDF & Email
Share