web analytics

Collusie tussen NRC Handelsblad en AIVD

NRC HANDELSBLAD EN AIVD ONDERHOUDEN ZEER NAUWE BANDEN

Begin 2004 schreef journalist Gert Hage een belangwekkend artikel op deze website over een juridisch schandaal dat de media nooit heeft mogen halen omdat het te groot is. Een van de conclusies die uit het stuk kan worden getrokken is dat NRC Handelsblad in de figuur van Frank ‘belangenverstrengelingen’ Kuitenbrouwer de sterke schijn op zich laadt dossiers door te spelen aan de AIVD. Het stuk van Hage is nu meer dan tweeeneenhalf jaar oud. Maar de relatie tussen NRC en AIVD staat weer volop in de spotlights. Wat zijn de feiten?

Op Vrijdag 11 augustus bracht NRC twee opvallende stukken van Jos Verlaan en Jaus Muller waarin werd ingegaan op het conflict tussen de AIVD en De Telegraaf. De ochtendkrant had immers staatsgeheime stukken van de AIVD in bezit, waarschijnlijk dankzij ex-AIVD’ers die hun voormalige werkgever wilden naaien. Op nrcombudsman wordt uitgebreid op deze artikelen ingegaan. De kern: NRC is op de hoogte van een aangifte van de AIVD tegen De Telegraaf waar de Telegraaf zelf niets van weet! In de stukken wordt De Telegraaf er min of meer van beschuldigd stukken voor de AIVD te hebben achtergehouden (vandaar waarschijnlijk de aangifte). Volgens De Telegraaf dat niet om weerwoord werd gevraagd zijn deze beschuldigigen apert onjuist. Conclusie: NRC is bezig de eigen collega’s van De Telegraaf te beschadigen ten faveure van de AIVD.
De maandag daarop, 14 augustus, staat er een groot stuk over de AIVD in de NRC van Rinskje Koelewijn. Het stuk is een grote AIVD-propagandashow. ‘De buitenwereld zal nooit van ons houden’ is de kop. Sommige zinnen zijn zo propagandistisch, dat ze lachwekkend worden. Zoals deze: “De AIVD heeft geen klachten over de medewerking van de bevolking. Mensen stellen graag hun huis beschikbaar als er in het buurhuis verdachte zaken gebeuren. ‘Wij appelleren aan het burgerschap van de mensen. Ze willen ons helpen om de veiligeheid van ons land te garanderen'”. In het stuk van Koelewijn wordt opnieuw partij gekozen tegen De Telegraaf en voor de AIVD. NRC: “Twee Telegraaf-journalisten kwamen er zelf achter dat de AIVD hun telefoons afluisterde toen ze artikelen hadden gepubliceerd over de staatsgeheimen die in hun bezit waren. Op basis van die gegevens kon de politie verdachten arresteren die de staatsgeheimen hadden gestolen en aan hen gaven. Politici en hoofdredacteuren vonden het een schande dat de AIVD zo werkte. En dat lijkt naief. Deed de AIVD niet precies wat er van ze wordt verwacht? In het geheim afluisteren en de bron van het lek achterhalen?.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, komt een klokkenluider vanuit NRC vandaag met verbijsterend nieuws, zeker tegen de achtergrond van wat hierboven allemaal staat: NRC-journalist Robert Giebels, plaatsvervangend chef van de Economie-redactie, is hoofd voorlichting geworden bij de AIVD! Dit gaat ver. Binnenlandse Zaken wil trouwens niet zeggen of Giebels inderdaad is benoemd. Er moet een verzoek worden ingediend tot informatie wat dan beoordeeld moet worden door een aparte commissie of zoiets. Hierin hebben we dus geen enkel vertrouwen. Zou het ooit nog eens zover komen dat de misdadige machinaties en het journalistieke verraad van NRC Handelsblad in den breede zullen worden erkend?

Print Friendly, PDF & Email
Share