web analytics

Cohen manipuleert lustig verder

OPNIEUW LAAT COHEN EIGEN BUREAU ONDERZOEK DOEN NAAR ZIJN POPULARITEIT

Wat doet een burgemeester die vreest voor zijn leven omdat hij volgens de hele correcte pers door moslimextremisten met de dood wordt bedreigd? Hij gaat rare sprongen maken. Hij dringt zich binnen op de begrafenis van zijn grootste vijand, manipuleert samen met zijn persoonlijke spindoctors een herdenkingsmanifestatie en hij laat natuurlijk opnieuw een ‘onderzoek’ doen naar zijn eigen populariteit. Door zijn eigen gemeentelijk onderzoeksbureau O+S uiteraard zoals hij ook reeds eerder deed. Want je weet het maar nooit. Wie maakt er snel een einde aan de leugens en de manipulaties van deze arrogante en egomane polderbestuurder?

Opnieuw schakelde Cohen dus zijn eigen onderzoeksbureau O+S in om zijn populariteit te laten onderzoeken. En opnieuw vindt hij in de hoofdstedelijke propagandakrant het Parool zijn willige spreekbuis. Uiteraard zwijgt deze krant over de banden tussen O+S en de burgemeester die nota bene op de eigen website duidelijk worden vermeld.
Dit artikel stond in het Parool van 19 november:

Cohen populairder

Van een verslaggeefster

AMSTERDAM – Een ‘brede meerderheid’ van de Amsterdammers oordeelt positief over burgemeester Job Cohen. Dat blijkt uit onderzoek door bureau Onderzoek en Statistiek (O+S).

In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van AT5, is Amsterdammers gevraagd naar hun oordeel over lokale gezagsdragers – in het licht van de gebeurtenissen sinds de moord op Theo van Gogh.

Mochten er nu burgemeestersverkiezingen worden gehouden, dan zou 35 procent ‘zeker’ stemmen op Cohen. In januari 2003 was dat nog 28 procent. Een kwart van de ondervraagden zou dat ‘waarschijnlijk’ doen, in januari 2003 was dat 27 procent.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de groep die denkt n?et op Cohen te gaan stemmen, lichtjes is gegroeid ten opzichte van ruim anderhalf jaar geleden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de Amsterdammers bij zijn beoordeling van Cohen niet uitgaat van de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken. ”Maar bij hen die wel zijn veranderd in hun oordeel, blijkt dat zij die al positief over Cohen waren, positiever zijn geworden, en zij die negatief waren, negatiever werden,” aldus O+S-directeur Jeroen Slot.

Cohen krijgt van de respondenten, net als in januari 2003, het rapportcijfer 7. Wel is het aantal mensen dat hem een onvoldoende geeft gegroeid van acht procent in 2003 naar vijftien procent nu.

Wethouder Ahmed Aboutaleb, krijgt een 7,4. Vijf procent van de Amsterdammers geeft hem een onvoldoende. Van Aboutaleb bestaan geen eerdere cijfers, zodat een vergelijking niet mogelijk is.

Verder zegt tweederde Cohens credo ‘de boel bij elkaar houden’, te ondersteunen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zes procent van de Amsterdammers op de Groep Wilders zou stemmen als er nu Tweede-Kamerverkiezingen zouden worden gehouden. Wilders wordt door de Amsterdammers uiterst rechts gepositioneerd, rechts van de VVD en de LPF.

? Het Parool, 19-11-2004

Zoals reeds eerder beschreven op deze site heeft Cohen een afschrikwekkend track record waar het gaat om het manipuleren van de media. In deze eerdere stukken wordt ook beschreven hoe zij zijn eigen onderzoeksbureau O+S reeds eerder voor zijn karretje spande.

Print Friendly, PDF & Email
Share