web analytics

Club Huis ten Bosch in de praktijk

ORANJE EN RVD VERGIFTIGEN BERICHTGEVING

“Edwin de Roy van Zuydewijn is bereid om voor 2 miljoen Euro zijn strijd tegen het koninklijk huis op te geven. Dat hebben bronnen rond De Roy bevestigd tegenover De Telegraaf.”
Aldus een bericht op RTL nieuws van 2 maart 2006. Het oorspronkelijke bericht uit De Telegraaf wordt on line niet meer gevonden. Maar wat stond er in het vonnis van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 13 april? “Door de raadsman van de vrouw (Margarita) is erkend dat geen bedragen zijn genoemd, laat staan het bedrag van 2 miljoen Euro.” Wat we hier in de praktijk zien zijn de manipulaties en machinaties van Oranje en de Oranje-propagandistische media die De Telegraaf gebruiken voor hun strategieen.

Via Oranje en de RVD, zoveel is nu wel duidelijk, is De Telegraaf gebruikt om De Roy eens te meer neer te zetten als een wraakzuchtige en op geld beluste mafkees. In het kielzog van De Telegraaf meldden ook tal van andere media het bedrag van 2 miljoen zoals recent nog het AD dat de mededeling over de ‘claim’ van 2 miljoen baseerde op ‘geruchten’. Opvallend is wel dat de ‘kwaliteitskranten’ zoals NRC en De Volkskrant voor zover valt na te gaan geen melding hebben gemaakt van de ‘claim’ van De Roy.
Eerder onthulde De Roy zelf op zijn weblog dat er een ‘Club Huis ten Bosch’ bestaat van belangrijke vertegenwoordigers van de media de binnen deze club ‘marsorders’ krijgen van het koningshuis. Het heeft er alle schijn van dat het fake-verhaal over de ‘claim’ van 2 miljoen een typisch voorbeeld is van de spindoctoring van Oranje en de RVD. Via de RVD liet Oranje vervolgens natuurlijk direct weten dat er ‘geen enkele sprake kon zijn van welke onderhandeling dan ook’ en dat er ‘geen stuiver zal worden betaald’. Dit is een beproefde spinning-strategie: eerst ‘nieuws’ verspreiden en dat vervolgens weer ontkennen. dat alles natuurlijk om het slachtoffer in diskrediet te brengen.
Opvallend in dit toch wel erg smerige verhaal is de rol van de raadsman van Margarita mr. G. Kemper. Kemper heeft namelijk tegenover nota bene enkele roddelbladen bevestigd dat er onderhandelingen lopen tussen De Roy en Oranje, dit geheel en al in srijd met de waarheid. Of Kemper ook het bedrag van 2 miljoen Euro heeft genoemd dan wel verspreid is niet bekend. In elk geval heeft hij het niet tegengesproken en de formulering uit het vonnis ‘door de raadsman van de vrouw is erkend dat er (tijdens de vermeende onderhandelingen) geen bedragen zijn genoemd laat staan het bedrag van 2 miljoen Euro’ doet sterk vermoeden dat Kemper een rol heeft gespeeld bij het actief verspreiden van deze leugen om zijn wederpartij in diskrediet te brengen. In dat geval zou Kemper zijn boekje verre te buiten zijn gegaan. Zou ook deze topadvocaat van naam en faam worden bezoedeld door de leugens en machinaties van het koninklijk huis waarvan het bestaan nu toch inmiddels wel is vastgesteld?

Print Friendly, PDF & Email
Share