web analytics

CLAUSGATE 1982: ORANJE AAN ZIJDEN DRAAD 4

claus4.jpgDe climax: Claus gechanteerd, ‘vollige Kaltstellung’ enige oplossing

De zaak-Nijpels is interessant, omdat het in welingelichte kringen bekend is, dat hij in relatie staat met dezelfde man, die ook als intieme vriend geldt van Claus. Deze man is een vijftigjarige Amsterdammer, mr. F. Salomonson. Salomonson is een kenner van Hof-zaken.

Toen Beatrix in Leiden rechten studeerde woonde ze op Rapenburg 45 bij de familie Drijber (mr. J. Drijber, een tijd lang wethouder in Leiden, is inmiddels burgemeerster van Arnhem). Salomonson, die ook rechter studeerde in Leiden, was goed bevriend met de Drijbers. Hij bezocht het huis veelvuldig en maakte zoo ok kennis met de prinses. Nadat hij zijn studie had afgesloten als beste van zijn jaar (international recht), maakte hij naam in het leger (bij de Pantser-brigade Sytzema) toen hij daar een enorme diefstal van explosieven ontdekte. Dat levered hem de gouden ere-medaille op van de Huzaren.

Na enige jaren als kantonrechter te Dordrecht kruimeldieven te hebben berecht, trad Salomonson in dienst bij het hoofdstedelijke advocatenkantoor Loeff & van der Ploeg aan De Lairessestraat 139. Toen Beatrix koningin werd, ontsloeg ze de notaris die de financiele zaken van de vorstin behandelde en verkoos de adviezen van Loeff & van der Ploeg. Mr. F. Salomonson speelde bij dit alles op grond van zijn juridische kennis en kunde een sleutelrol. De jurist-huisvriend probeert in het kielzog van dit alles meer balans aan te brengen in de politieke overtuigingen van de koningin en de prins-gemaal die in het verleden wel eens ietwat te veel naar de linkerkant dreigden over te hellen.

Het is verbazingwekkend, dat de verantwoordelijken aan het Hof pas na enige weken na de aanstelling van Salomonson door een tip van buiten op de hoogte raakten van de afwijkende seksuele geaardheid van de prins-gemaal en zijn verhouding met de juridisch adviseur van de koningin. Maar toen de heer Spierenburg, Hoofd Beveiliging aan het Hof, de mannen ondervroeg die Claus bewaakten, kreeg hij te horen dat deze politie-beambten reeds geruime tijd op de hoogte waren van de homoseksuele escapades van Claus. Ze hadden het echter om onbekende redenen niet gemeld aan hun superieuren. Toen vervolgens op grond hiervan nader onderzoek werd gedaan naar de handel en wandel van Claus gedurende de laatste jaren, ging een beerput open. Zo bleek bij navraag in Bonn dat Claus in 1962 van zijn post in Afrika naar Duitsland was teruggehaald omdat hij zich had ingelaten met verboden seksuele activiteiten. In Duitsland oud nieuws, maar het werd blijkbaar niet geconstateerd bij de screening die voorafging aan zijn verloving met Beatrix.

Tot de horror van de recherché werd vastgesteld, dat Claus als homoseksueel grote bekendheid genoot in homokringen in Amsterdam, Den Haag en andere plaatsen, en dat al lange tijd. Maar ook buiten deze kringen was de geaardheid van de prins-gemaal bij velen als gerucht bekend.

Nadat deze heikele toestanden pas in zo’n laat stadium werden ontdekt vond de afgelopen weken crisisberaad plaats in de meest besloten kring: de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie bevonden zich samen met de koningin in een werkelijk duivelse situatie. De voortdurende depressies van de prins waren reeds aanleiding geweest voor het overwegen van rigoreuze maatregelen, maar dit nieuwe element dat aan de affaire werd toegevoegd maakte een acute en waarschijnlijk spectaculaire beslissing onafwendbaar.

Homoseksualiteit is in het relatief vooruitstrevende en tolerante Nederland op zichzelf niet iets waar mensen zich erg druk om maken. Maar intussen hadden geheime onderzoekingen bewijs opgeleverd, dat er kruisverbanden bestaan tussen enerzijds de affaires rond Claus en de homoseksuele politici en anderzijds de Amsterdamse onderwereld. Een ontoelaatbare toestand die vanuit mogelijke chantage tot de meest ernstige gevolgen zou kunnen leiden of reeds geleid had. Minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken stuurde de BVD aan en als VVD-fractieleider hoorden Wiegel –en ook zijn opvolger in die hoedanigheid Ed Nijpels- van al deze geheimen in de parlementaire commissie die toezicht houdt op de geheime diensten.

Vast staat, dat er nog enige koppen zullen rollen. Niet alleen bij de geheime diensten, maar ook in de allerhoogste regionen. Maar het is thans nog niet duidelijk, welke koers de regering en de koningin zullen kiezen. Het aftreden van Beatrix ten gunste van haar oudste zoon Willem Alexander (nog minderjarig) en een regentschap van haar zus Margriet waren reeds in eerdere stadia overwogen. Omdat een echtscheiding niet in overweging wordt genomen, zou ‘een volledige neutralisering’ –op een of andere manier- van de in zo grote problemen geraakte Claus de enige mogelijke oplossing kunnen vormen. Dit drama kan in de komende weken reeds zijn hoogtepunt bereiken.

Print Friendly, PDF & Email
Share