web analytics

Chipshol-zaak: Stan en de klokkenluider

TWEEDE RONDE CHIPSHOL-VERHOREN SCHETSEN VERNIETIGEND BEELD VAN RECHTERLIJKE MACHT * JOURNALIST STAN DE JONG KREEG DE CRUCIALE KLOKKENLUIDERSBRIEF MAAR RENDE GILLEND VAN ANGST WEG * STAN DE JONG KOMT NU MET WITWASBOEK OVER CRIMI-NEELIE KROES

Je zag hem afglijden. In 2003 een briljant boek over de Deventer Moordzaak, zo goed dat het later moest worden ‘geneutaliseerd‘ met een witwas-boek. In 2007 het beslissende stuk over de zaak-Westenberg. Maar toen ging hij zich ‘bezighouden’ met de zaak-Demmink. Zoals zoveel journalisten -Sinan Can, Sander ’t Sas, Jeroen de Jager, Jan Born, Bart Mos- werd de Demmink-zaak ook De Jong fataal. Hij begon rare dingen te roepen en liep zonneklaar over naar het ‘kamp’ van de macht. Geen kritisch stuk vloeide meer uit zijn pen. Binnenkort komt Stan de Jong met een boek over Neelie Kroes dat door zijn uitgever als volgt wordt aangekondigd:

Plankgas Neelie. Neelie Split-Kroes. Nikkelen Neelie. Steely Neelie. In Nederland en ver daarbuiten is Neelie Kroes uitgegroeid tot een fenomeen. De bekendheid van Nederlands eerste vrouwelijke Eurocommissaris, die deze zomer jaar zeventig wordt, stamt bepaald niet van vandaag of gisteren. Al veertig jaar staat zij in het middelpunt van de belangstelling. Zo is het maar net. Zou er een causaal verband bestaan tussen het boek van Stan de Jong en het opmerkelijke optreden binnenkort van Neelie Kroes als eregast bij de uitreikingen van de ’tegels’ voor de meest staatsgeile en gezags-getrouwe journalisitieke wanprodukties in diverse categorieen waarover hier meer valt te lezen? We zijn benieuwd of De Jong in zijn Neelie-boek nog aandacht wijdt aan de geweigerde column over haar die Pim Fortuyn in 1999 schreef voor Elsevier die ons destijds werd toegespeeld. Het is de enige column van Fortuyn die ooit werd geweigerd. Of begon de operatie witwassen-van-Neelie reeds toen en is het boek van Stan de Jong de zoveelste stap in de pathetische pogingen van het establishment deze totaal corrupte en zwaar criminele troela te ‘redden’ voor de geschiedenis en neer te zetten als ‘voorvechter’ voor de Europese eenwording en de oprichting van de NWO-superstaat die ons allen noodlottig zal worden? In elk geval is de uitgever van De Jong, Nieuw Amsterdam, zonder enige twijfel een vehikel van het establishment waar Derk Sauer, tevens eigenaar van NRC Media, aan de touwtjes trekt. Deze uitgeverij heeft nog nimmer een boek uitgebracht dat kan worden gekarakteriseerd als ‘journalistiek a charge’: het onthullen, blootleggen en ontmaskeren van misstanden en het controleren van de macht. Het doet -net als NRC Handelsblad- juist precies het tegenovergestelde (‘journalistiek a decharge’): het ‘springt in de bres’ voor machthebbers die een slechte naam hebben of om een bepaalde reden ‘een duwtje in de rug’ nodig hebben. Ik heb dat reeds in 2004, in mijn boek over NRC Handelsblad Lux, Libertas en Leugens, beschreven als: niet onthullen, maar verhullen. Uit de aankonding van het boek blijkt al dat het hier gaat om een zuiver witwas-boek, zoals alle boeken die worden geschreven door mensen van NRC Handelsblad of door mensen die schrijven voor aan die krant verbonden uitgeverijen.

Hoe bang Stan de Jong is geworden voor onthullen blijkt wel uit de zaak-Westenberg. In 2007 had hij via mij alle troeven in handen om een leading rol te spelen in deze zaak. Hij schreef in 2007 het beroende coververhaal voor Nieuwe Revu waarvan de foto op de cover het symbool is geworden van de affaire en van de onttakeling van onze rechterlijke macht. Kort daarop kreeg hij de klokkenluidersbrief van de anonieme tipgever die de aanleiding vormde voor de Chipshol-verhoren die gisteren de tweede ronde zijn ingegaan. Ik kan me nog herinneren dat toen deze brief binnenkwam, ik met de heren van Chipshol naar de redactie ben gereden van Nieuwe Revu om met Stan de overleggen hoe we nu verder zouden gaan. Maar Stan zat naar adem te happen en had niets te melden. Hij wist het niet meer.

Inmiddels heeft de schrijver van de klokkenluidersbrief zich gemeld. Het gaat om iemand die werkt op de Haagse rechtbank. De brief die Stan naar adem deed happen is de sleutel naar de grootste affaire uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraak: corruptie in de kern van een van de grootste rechtbanken in ons land, criminele samenspanning van top-rechters om zaken te ‘regelen’ voor vriendjes met schade van miljarden voor de benadeelde partij. Betrokkenheid bij deze malversaties van de meest klinkende namen uit het juridische establishment: Bert van Delden, Pieter Kalbfleisch, Ernst Numann. Lees hier het verslag van Jeroen de Jager over het verhoor gisteren van Hans Hofhuis, voormalig president van de Haagse rechtbank en hier de weergave van de gang van zaken bij De Telegraaf.

Stan de Jong wil er niets meer van weten, net als van de zaak-Demmink en de Deventer Moordzaak. Te onthullend. Te bedreigend. Wat is er gebeurd met Stan dat hij nu in opdracht van de mafioos Sauer en van NSB Handelsblad witwas-boeken moet gaan schrijven voor criminele bestuurders? Wordt hij gechanteerd?

Print Friendly, PDF & Email
Share