web analytics

Chipshol ook fysiek aangevallen

janpootEerst werd de macht van Chipshol gebroken door de corrupte Westenberg * Vlak voor toekenning schadevergoeding werd opeens een compleet college van rechters vervangen * Toen werd de oprichter in de gevangenis gesmeten van het Amsterdamse gerechthof! * Bananenrepubliek? Was het maar waar! Daar kun je nog om lachen!

De vraag is: heeft Westenberg in z’n eentje gehandeld? U mag het zeggen. Wij gaan er vanuit dat hier meer achter zat dan Westenberg alleen, namelijk de Staat en Schiphol. Westenberg was in onze visie een marionet. Hij heeft met steun van de Staat als hitman opgetreden en kan vervolgens met pensioen gaan. Dat gaan we uitzoeken. Ik schat dat we daar over twee weken al klaar voor zullen zijn aldus Cees Poot van Chipshol op Advocatie.nl.  Nederland kan zich gaan opmaken voor wederom een nieuwe fase in de Chipshol-saga, maar thans ziet het er wel heel slecht uit voor de Staat. Want de duivelse vasthoudendheid waarmee alle overheden -Rijk, provincie, gemeente, Schiphol, LVNL- de gebiedsontwikkelaar hebben willen slopen wordt steeds beter zichtbaar nu ook ondubbelzinnig aan het licht is gekomen dat de rechterlijke macht op cruciale momenten volledig corrupt is geweest!  Het absolute dieptepunt van de hetze vanuit de rechterlijke macht tegen Chipshol

janpoot2vond dit voorjaar plaats toen de bejaarde Chipshol-oprichter Jan Poot na een ‘incident’ in het Amsterdamse gerechtshof als een crimineel in de cel werd gesmeten waarbij hij (zie foto) aanzienlijke verwondingen opliep. Deze zaak sleept zich in juridische zin nog altijd voort nu een advocaat van NautaDutilh namens Chipshol verhaal is gaan halen bij het Hof. We constateren dus dat Chipshol in de periode 1994-1997 als dominante machtsfactor rond Schiphol is uitgeschakeld door een aantoonbaar en bewezen corrupte rechter Westenberg. Vervolgens is hen begin 2007 een schadevergoeding voor jarenlange onrechtmatige samenspanning van overheden door de neus geboord omdat de corrupte president van de rechtbank Haarlem out of the blue alle goede rechters verving door ‘Staatsrechters’.  En in stap drie werden de oprichter en de directeur medio 2009 tenslotte fysiek aangevallen een geintimideerd door een compleet op hol geslagen ‘systeem’ dat nog maar een doel lijkt te kennen: het uitschakelen van de tegenstanders van de  Staat met alle middelen!

Dit verhaal begint toch zo langzamerhand interessant te worden voor de buitenlandse media!

Het is bij dit alles extra wrang dat Chipshol zich in de periode tussen de twee acties van de corrupte magistraten -Hans Westenberg en Frits Bakker- met bijna bovenmenselijke moeite en tegen enorme kosten weer een beetje terug heeft kunnen vechten via het winnen van een reeks rechtzaken. Maar al die successen zijn thans door de verwoestende rechterswisseling en het nieuwe Haarlemse ‘Staatscollege’ onder voorzitterschap van staatsrechter Ruitinga weer vrijwel verdwenen!

loorbachTenslotte staan we nog even stil bij de rol in dit alles van de Nederlandse Orde van Advocaten waarvan de nieuwe landelijk deken, Jan Loorbach, samen met Hans Westenberg in de Raad van Advies van een zeer kwalijke club zit. Kwalijk omdat het hier gaat om een soort privaat ‘investeringsfonds’ in juridische procedures. Hoe ‘beter’ de uitkomst van de procedure, hoe hoger het rendement van de investering. Westenberg was door dit clubje aangetrokken om de uitkomst van procedures te beinvloeden. De nieuwe landelijk deken Loorbach keurde deze bananenrepublikeinse toestanden expliciet goed door samen met Westenberg in deze adviesraad te gaan zitten hetgeen tot op de dag van vandaag voortduurt waarbij hij weigert in te gaan op vragen, zich weigert te distantieren van Westenberg en zelfs niet wil verklaren dat er taak voor de Orde is weggelegd du moment dat rechters corrupt blijken waardoor advocaten hun werk niet meer kunnen doen! Dat de Orde bij conflicten tussen advocaten en rechters ‘blind kiest’ voor de rechter werd reeds eerder letterlijk gezegd door de huidige deken Willem Bekkers. Deze Bekkers ging vervolgens in een ‘commissie van wijzen‘ zitten om een corrupte rechter te Dordrecht ‘boven elke twijfel verheven’ te verklaren.

Print Friendly, PDF & Email
Share