web analytics

CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant

JAN FRANSSEN: BELANGENVERSTRENGELING MET DELOITTE

Eerder deze maand ontstond grote commotie rondom de bijverdiensten van Commissarissen van de Koningin. De naam Jan Fransen voerde de lijst aan met dertig nevenfuncties. Naar nu blijkt zit Franssen, Commissaris van de Koningin (CdK) van Zuid-Holland, al vanaf 1996 in de Raad van Advies (RvA) van Deloitte Consultancy BV. Over de vergoeding die hij daarvoor ontvangt doet Deloitte geen mededelingen. Dezelfde Jan Franssen tekende op 12 november 2003 namens de provincie Zuid-Holland een contract met Deloitte Accountants voor ‘de opdracht voor de accountantscontrole van de provinciale jaarrekening en additionele controleopdrachten’ voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar.
Namens Deloitte tekende Lead Client Service Partner P. van der Linden. De ‘baas’ van een te controleren organisatie die een contract tekent met een externe accountant waarbij hij zelf al bijna tien jaar een functie bekleedt waarvoor hij ook nog eens geld ontvangt: dat lijkt nog niet eerder voorgekomen. Aan de benoeming van Deloitte ging een tender vooraf waaraan ook KPMG, PWC en Accon deelnamen.

Jan FranssenJan Franssen is tevens voorzitter van het IPO, het Inter Provinciaal Overleg. Bij vergadering van 30 oktober 2003 werd Deloitte ‘aangewezen als accountant van de vereniging IPO voor de periode tot aan de vaststelling van de jaarrekening 2004’. Deloitte blijkt tevens de accountant te zijn van het Provinciaal Fonds Nazorg. Deloitte krijgt ook vele andere opdrachten van Zuid-Holland.
Zo deed het bureau Deloitte Bakkenist in 2001 een haalbaarheidsonderzoek naar twee regionale archiefdiensten ad 55.000 Euro. Ook kreeg Deloitte omvangrijke advieswerkzaamheden toebedeeld inzake twee veiligheidsprojecten (de Interactieve Veiligheid Scorecard en het VeiligheidsVizier) die Zuid-Holland mede ontwikkelde. Franssen is tenslotte ook nog voorzitter van de Adviescommissie Elektronische Provincie; in die hoedanigheid kreeg Deloitte de opdracht voor het maken van de ‘Innovatiekanskaart Milieuhandhaving’.
Franssen is volgens Deloitte lid van de RvA van ‘Deloitte Consultancy BV, afdeling ICS Adviseurs’. Volgens de website heeft dit bureau ‘ruim 50 jaar ervaring met ruimte-energie op de publieke markt’. Deloitte kan niet aangeven hoeveel onderdelen van het concern werken met een eigen RvA. Naast Franssen hebben zitting in deze RvA prof. dr. R. in ’t Veld en drs. R. Kottman.
In de RvA van Deloitte Nederland zitten J. Kleiterp, R. den Besten, R. Lubbers (niet Ruud, maar Rob), W. Meijer, A. Risseeuw, mevr. Y van Rooij en H. Wiegel. Saillant detail is dat het offici?le cv van de Commissaris Franssen geen melding maakte van deze nevenfunctie, maar dat dit is aangepast direct nadat deze belangenverstrengeling werd onthuld op de website accountingweb. De webmaster van een andere accountants-site, accountantsonline, die het bericht overnam, is door de woordvoerder van Franssen onder zware druk gezet het bericht te verwijderen. Dat gebeurde ook.

Print Friendly, PDF & Email
Share