web analytics

Brokkenpiloot als VVD-voorzitter?

MAN VAN 120 MILJOEN’ NIEUWE VVD-VOORZITTER?

Op 20 november dient bij de rechtbank in Haarlem de rechtszaak waarin een ontwikkelaar van onroerend goed 118,5 miljoen Euro claimt van de Provincie Noord-Holland. Dat is ongeveer een kwart van de gehele provinciale begroting. Deze claim aan het adres de provincie is een gevolg van het handelen van gedeputeerde en beoogd partijvoorzitter Henry Meijdam (VVD).

lees ook de reactie op dit stuk van Commissaris van de Koningin Borghouts

Meijdam heeft als portefeuillehouder Schiphol tot twee keer toe besluiten voorgekookt waarin door lagere overheden goedgekeurde bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen rond Schiphol van tafel werden geveegd. Op juridisch volstrekt onjuiste gronden, zo bleek uit twee uitspraken van de Raad van State (RvS) die de handelwijze van de Provincie in harde bewoordingen veroordeelde. De hoogte van de claim wordt veroorzaakt door de schade die de ontwikkelaar, Chipshol, heeft geleden door het uitstel. Door de duidelijke uitspraken van de RvS wordt de claim dermate kansrijk geacht, dat de Provincie reeds voorzieningen heeft getroffen in de ‘risicoparagraaf’ van de begroting voor 2004.
Dit alles belet Meijdam niet om op volle kracht campagne te voeren voor de verkiezing tot VVD-partijvoorzitter die staat gepland voor 28 november. In portretten in NRC Handelsblad (24 september) en Binnenlands Bestuur (10 oktober) werd met geen woord gerept over de handelwijze van Meijdam die tot twee maal toe illegaal is gebleken. Zijn aggressieve campagne heeft hem reeds veel publiciteit opgeleverd alsmede de steun van VVD-coryfeeen als Annemarie Jorrtisma en Jan Kamminga. Het gedrag van Meijdam wordt algemeen gezien als arrogant en overambitieus; in het blad Binnenlands Bestuur wordt hij de ‘onderkoning van Noord Holland’ genoemd. Kwaad bloed zette het feit dat hij zijn kandidatuur bekend liet maken via de woordvoerder van de provincie en niet via de VVD-kanalen. Dit schoot statenlid Bert Bruijn (PvdA) in het verkeerde keelgat.Opmerkelijk was ook dat hij in een interview op radio Noord Holland op 9 september de schade die Chipshol door aangetoond onwettig handelen van de overheid heeft opgelopen omschreef als ‘bedrijfsriciso’. De fractievoorzitter van de VVD-statenfractie Dre Kraak staat echter vierkant achter de kandidatuur van Meijdam: ‘We steunen hem met hart en ziel’.
wordt vervolgd

Print Friendly, PDF & Email
Share