web analytics

Brief aan NVJ-voorzitter over Wolffensperger

van:
datum: 2005/06/29 wo PM 03:38:24 CEST
aan:
onderwerp: t.a.v. t. bruning

Geachte heer Bruning, beste Thomas,

Ik wend me tot u met het volgende. De NVJ maar ook andere partijen hechten steeds meer waarde aan de Raad voor de Journalistiek. Bij deze Raad zijn echter misstanden aan de orde die dermate ernstig zijn, dat subiet ingrijpen noodzakelijk is.
Afgelopen vrijdag diende voor de Raad een klacht van een abonnee tegen de Volkskrant. Deze klacht was tweeledig: 1. dat de Volkskrant alle feitelijke informatie die de offciele lezing van 0911 bestrijdt stelselmatig uit de krant weert en 2. dat de ombudsman van de Volkskrant bijna zeven maanden lang heeft geweigerd een reactie te geven op een klacht hierover ondanks herhaaldelijk aanschrijven. Een en ander is na te lezen op mijn website ww.klokkenluideronline.is.
Wat is nu die misstand bij de Raad? Dat G.J. Wolffensperger achter de tafel zat, niet alleen lid van een partij die het regeringsbeleid inzake de oorlog tegen het terrorisme mede vormgeeft, maar ook nog eens voorzitter van een commissie die de overheid adviseert over de wijze van communiceren met de media. En dat alles zonder zich in deze zaak uit eigen beweging te verschonen! Hier is geen spreke meer van belangenverstrengeling, maar van het bijna op criminele wijze aan de laars lappen van de meest basale uitgangspunten van normale rechtspraak.

Deze houding wordt nog vergergerd door een grenzeloze arrogantie, want toen ik hem na de zitting vroeg hoe lang hij nog lid zal zijn van de Raad, antwoordde hij ‘nog jaren en jaren’.
Zoals u misschien weet is het niet de eerste keer dat Wolffensperger de Raad op ernstige wijze in diskrediet brengt. In een eerdere zaak bleek hij nota bene een intieme relatie te hebben gehad met gedaagde. Ook toen bij daarmee op de zitting werd geconfronteerd, weigerde hij op te stappen. Voorzitter Fleers heeft hem met harde hand uit het college moeten verwijderen. Dat weet ik uit eerste hand.

Hoe lang worden dergelijke absurde misstanden nog getolereerd? Om de repuatie te beschermen van een uitgerangeerde politicus? Is dat de eigenlijke functie van de Raad?

Een en ander wordt des te scherper gesteld door een brief van de hand van J. Timmers, secretaris van het Stichtingsbestuur. Hij erkent in feite de enorme schadelijkheid van de aanwezigheid van politici in de Raad en schrijft op 21 september 2004: “Over een jaar of wat zult u dus geen ex-politici in de Raad meer tegenkomen”. Ik zal u afschrift van deze brief per post doen toekomen.

Wat ik van u vraag is het volgende: zou de NVJ zich explicitiet en duidelijk willen uitspreken voor ONMIDDELLIJKE verwijdering van ALLE (ex)-politici uit de Raad? Het gaat om de geloofwaardigheid van de Raad en daarmee van de journalistiek als zodanig.

Met hoogachting,

Micha Kat

We wachten met spanning op het antwoord van de NVJ!

Print Friendly, PDF & Email
Share