web analytics

BREAKING: YEHUDI NU IN OOG VAATSTRA-CYCLOON

PRECIES WAT WE DACHTEN KOMT NU NAAR VOREN: YEHUDI MOSZKOWICZ WERKT IN OPDRACHT VAN DE PEDO-NETWERKEN EN DEMMINK EN GENIET DUS EEN BESCHERMDE STATUS * DERDE GETUIGE LEGT GEDETAILLEERDE VERKLARING AF OVER MOORDAANSLAG DOOR YEHUDI MOSZKOWICZ * UTRECHTSE DEKEN LEONARD BOHMER WEIGERT MAATREGELEN TE NEMEN TEGEN MOSZKOWICZ EN WIL EEN ‘MEDIATON’

KAN HET DUIDELIJKER? MOSZKOWICZ ONDER VUUR VAN ZIJN DEKEN, ONDERZOCHT DOOR HET OM WEGENS POGING TOT MOORD EN GELAST ONDER EDE TE VERKLAREN OVER ZIJN VEDETTA TEGEN MICHA: DAT IS DE ZOMBIE-ADVOCAAT DIE DE VAATSTRA-BEERPUT GESLOTEN MOET HOUDEN

yehudi.prijs
Yehudi krijgt een prijs van de door hemzelf betaalde website Camilleri.nl. de site waarop eerder werd opgeroepen Micha ‘zo zwaar te mishandelen dat hij maanden moet eten met een rietje’. Ook zijn client Bauke kreeg een prijs. De Orde van Advocaten weigert tegen Yehudi op te treden. Inmiddels doet het OM te Den Bosch onderzoek naar Moszkowicz wegen poging tot doodslag.

De zaak-Moskowicz gaat naar een bloedstollende climax. Alles komt samen, precies zoals we altijd hebben voorspeld: Moszkowicz, Vaatstra, Demmink, Westenberg. Nadat Yehudi Moszkowicz eerder optrad voor Bauke Vaatstra in diens weerzinwekkende pogingen de lustmoord op zijn dochter financieel uit te buiten, blijkt de Utrechtse advocaat thans in (vermeende) opdracht van Maaike Terpstra te worden ingezet de publicatie van haar dagboeken tegen te houden zoals die is aangekondigd door Wim Dankbaar. De dagboeken van Maaike werpen een ontluisterend licht op het bedrog van Justitie en leggen opnieuw een bom onder het ‘daderschap’ van Jasper S. De interventie van Moszkowicz in opdracht van Herman Bolhaar en Peter R. de Vries -die Maaike kennelijk onder extreme druk hebben gezet- komt juist op het moment dat Dankbaar in Groningen voor de strafrechter komt wegens aangiftes van smaad. Micha Kat is reeds jaren betrokken in een conflict op leven en dood -letterlijk- met Moszkowicz nadat diens toenmaklige kantoor op stuitende wijze de belofte brak hem bij te staan in de schadeclaim tegen ex-rechter Hans Westenberg die thans bekend is als de ‘Micha-claim’. Nadat Moszkowicz Micha voortdurend stalkte en intimideerde

werd hij in januari door de Utrechtse deken op de vingers getikt wegens het heimelijk opnemen van gesprekken met Micha om deze vervolgens door te spelen aan Nicole Vogelenzang, officier van justitie te Den Haag, met wie hij samen een complot beraamde om Micha achter de tralies te krijgen, hetgeen ook lukte. De deken nam echter geen maatregelen tegen Moszkowicz. Intussen heeft het Haagse Hof gelast dat Moszkowicz onder ede dient te worden gehoord inzake zijn aangifte tegen Micha die leidde tot zijn detentie en zijn veroordeling en inzake zijn samenspanning met Justitie, die dus eens te meer aan het licht komt in zijn pogingen de beerput-Vaatstra gesloten te houden. Parallel hieraan doet het OM in Den Bosch onderzoek naar een aanslag die Moszkowicz pleegde in juni tegen een groepje sympathisanten van Micha.

Recent legde een derde getuige hierover een gedetailleerde verklaring af waarin hij zegt niet alleen Yehudi in zijn auto te hebben herkend, maar ook zijn moeder Marjolein Vissers. Ook de andere twee getuigen hebben Yehudi duidelijk herkend als de bestuurder van het vehikel. De Utrechtse deken Leonard Bohmer wil nu op korte termijn een ‘gesprek’ organiseren tussen Moszkowicz en Micha om te kijken of er ‘een oplossing’ is. Door het optreden van Yehudi voor Demmink in de zaak-Vaatstra lijkt zo’n oplossing vrijwel onmogelijk. Thans staat immers vast dat Moszkowicz deel vormt van een speciale groep (o.a. Jan Vlug, Richard Korver, de gebroeders Anker, Stijn Franken) die zijn gerecruteerd door de pedo-criminelen om hun vijanden te bestrijden.

Print Friendly, PDF & Email
Share