web analytics

BREAKING: Vz. RvdJ Herstel was Gladio-chef

gladio.jpg‘Geheel onafhankelijke’ Raad volledig gecontroleerd door Joris Demmink

Ton Herstel, de huidige voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, was tot 1992 een van de leidende figuren van de supergeheime ‘stay behind-organisatie’ die bekend is geworden onder de naam ‘Gladio‘. Deze club die het verzet moest gaan coordineren voor als de Russen de zaak hier zouden overnemen was zo geheim, dat zelfs de naam niet bekend was en alleen de MP en de minister van Defensie ervan op de hoogte waren. Bekijk deze uitzending van het KRO-programma reporter (waarin Herstel ook optreedt) voor backgrounds. Gladio ‘zweefde’ ergens tussen defensie en criminaliteit in hetgeen vooral blijkt uit het feit dat ernorme hoeveelheden wapens uit de ‘geheime’ arsenalen van ‘Gladio’ in handen zijn gekomen van criminelem als John Mieremet en Sam Klepper en uit het feit dat Prins Bernhard (een gekende crimineel) mede aan de knoppen zat. Maar daar hebben we het nu niet over. We stellen nu de volgende vraag: wat zijn de implicaties voor het functioneren van de Raad voor de Journalistiek als de voorzitter een van de leidende figuren blijkt te zijn geweest van een club waarover de journalistiek niet alleen niet mocht of kon berichten, maar waarvan het bestaan zelfs niet eens in het parlement bekend was? Is dit een black comedy, een weerzinwekkende provocatie aan het adres van de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Maar het wordt allemaal nog veel gekker. Want deze Ton Herstel heeft ook een doofpot-onderzoek ‘geleid’ naar de vuurwerkramp te Enschede in mei 2000 waar immer een sterke sluier overheen heeft gehangen van geheime wapenopslagplaatsen en geheime diensten. Is this a conspiracy theory? Fucking No! We worden met z’n allen genaaid, genaaid en nog eens genaaid!

herstel1.jpgJuist in die tijd, begin 2000, stapte Ton Herstel (foto) binnen bij de Raad voor de Journalistiek als lid.  Waarschijnlijk om er mede voor te zorgen dat ‘onwelgevallige’ publikaties over de vuurwerkramp op effectieve wijze zouden kunnen worden afgeschoten. Dus de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek was niet alleen een kopstuk van een geheime en zelfs illegale organisatie, hij heeft ook nog een doofpot-commissie geleid die ‘onderzoek’ deed naar een van de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis waarbij deze organisatie waarschijnlijk betrokken was en waarbij 22 doden en bijna 1000 gewonden vielen en waarvan de juridische afwikkeling ook nog eens van hogerhand werd gesaboteerd door de ‘vrinden’ van Herstel uit de rechterlijke macht! Heilige Vader die in de Hemel Zijt, Uw Rijk Kome… Uw Wil Geschiede op Aarde zoals in de Hemel….. Herstel werd voorzitter van de Raad in mei 2005.

Joris Demmink en de Raad voor de Journalistiek
Zoals bekend bij de lezers van deze website is ook Joris Demmink ooit naar de Raad voor de Journalistiek gestapt om te klagen over de 5 november-uitzending (2003) van het NOS Journaal (zie feitenoverzicht). Hij won. Maar laten we nu eens kijken naar de drie vice-voorzitters van de Raad: mr. T. Groeneveld, lid van de Raad voor de Rechtspraak (de financier van de procedure van rechter Westenberg tegen uw webmaster, maar dit terzijde), mr. C. Streefkerk, Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en mr. H. Troostwijk, lid van de Raad van State. Alle drie de vice-voorzitters vallen direct onder de criminele pedofiel Joris Demmink! Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, zoals wij ook aan anderen hun zonden vergeven….

Print Friendly, PDF & Email
Share