web analytics

BREAKING: VAN DER STEUR WAS MAFIA-CONSIGLIERE

UPDATES: TELEGRAAF BEGINT DIRECT MET HET BEDRIJVEN VAN PROPAGANDA VOOR ‘HUN’ PORNO-MINISTER ARD * NIEMAND WILDE DE PEDO-DOSSIERS VAN IVO OVERNEMEN ZOALS DEZE SITE REEDS STELDE * EXTRA EN BREAKING: PIETER CLOO, DE OPVOLGER VAN JORIS DEMMINK, TREEDT AF TWEE DAGEN NA HET ONTVANGEN VAN DE MICHA-BRIEF

LIET MINISTER VAN JUSTITIE ARD VAN DER STEUR (VVD) ZICH NET ALS TELEGRAAF-CRIMINEEL MARTIJN KOOLHOVEN ALS ADVOCAAT UITBETALEN ‘IN NATURA’ DOOR LINGERIE-CRIMINEEL ROB HEILBRON? * ARD VAN DER STEUR TERRORISEERDE EN SLOOPTE FAMILIE DE DEUGD IN OPDRACHT VAN HEILBRON EN DE TELEGRAAF *

LINGERIE-CRIMINEEL FELICITEERT ZIJN EX-ADVOCAAT ARD VAN DER STEUR MET ZIJN BENOEMING OP TWITTER: ‘DAT WORDT EEN GOEDE MINJUS!’

steurard

“Uw client kan op basis van deze brief zich een goed beeld vormen van de ellende die hem nog te wachten staat en de risico’s die hij persoonlijk neemt als hij de procedures voortzet. Sapph zal na het afwijzen van dit schikkingsvoorstel geen enkele clementine meer betrachtten, naar ik vrees. De Keuze is aan u en uw client” en “familie”. Was getekend: A. van der Steur, advocaat van lingerie-crimineel Rob Heilbron van Sapph die ondermeer ook Telegraaf-journalist Martijn Koolhoven inzette om een gezin te slopen met wie hij een zakelijk conflict had. Koolhoven liet zich door Heibron betalen met seks door de Sapph-modellen en het ligt in de lijn te stellen dat hij dat ook deed bij Van der Steur die in elk geval op de Sapph-seksfeesten (zie video hieronder) aanwezig was. Nu mag en kun je als ’topadvocaat’ ver gaan (Micha weet er alles van, hij schreef er een boek over) maar twee dingen hier zijn reeds verwoestend voor Van der Steur:

1. Hij overtrad als advocaat van Rob Heilbron zowat alle beroepsregels die er bestaan en werkte mee aan de vernietiging van een eerlijke en hardwerkende familie in opdracht van een crimineel netwerk (Deze familie heeft zijn gelijk inmiddels gehaald bij de rechter maar uitbetaling wordt natuurlijk gesaboteerd door de porno-mafia rond Van der Steur). Naast de door Van der Steur geregisseerde ongekende acties tegen de familie-De Deugd die zelfs leidde tot een documentaire van Zembla zette het duo Van der Steur-Heilbron (via De Telegraaf en Koolhoven) hetzelfde ‘middel’ in tegen de bonafide lingerie-koningin Marlies Dekkers die een faillissement werd ingedreven door het ’team’.

2. Hij begaf zich in kringen en milieus waarin je je als advocaat wellicht in bepaalde omstandigheden (als je je houdt aan de beroepsregels) kunt begeven, maar waarmee een minister van justitie niets te maken moet hebben. De ‘achterban’ van Ard bestaat uit criminelen, uit De Telegraaf en uit mensen in de porno-industrie.

koolsapph
De criminele Telegraaf-journalist Martijn Koolhoven -hier met Sapph-model Inge de Bruijn- was de ’troef’ van het duo Heilbron – Van der Steur in wat ‘de lingerieoorlog’ is gaan heten

Wie eerst lid is van Minerva -samen met Joris Demmink, Ivo Opstelten, Oscar Hammerstein en anderen- en vervolgens gaat werken bij Nauta Dutith, een kantoor dat zich aan geen enkele wet of regel houdt bij het verdedigen van de ‘belangen’ van zijn clienten en waar een weerzinwekkende cultuur heerst van geld en decadentie, verkeert in kringen en heeft een referentie-kader en beeld van de samenleving waarvan een minister van justitie -die er zit namen het hele volk en niet alleen namens de mafia en de ‘elite’- zich verre dient te houden. De zaak-Heibron is slechts een van de ‘hoogtepunten’ uit de advocaten-loopbaan van Van der Steur. Veel meer zal de komende tijd komen bovendrijven. Hoeveel onschuldige Nederlanders heeft minister Ard van der Steur nog meer kapot gemaakt in opdracht van de mafia?

COMING UP: BINNEN DE VVD HAD VAN DER STEUR DE PORTEFEUILLE PEDOFILIE EN PORNO * VAN DER STEUR OVER JORIS DEMMINK IN NRC HANDELSBLAD: ‘HET HEBBEN VAN SEKS MET KINDEREN OP DE ACHTERBANK VAN EEN DIENSTAUTO IS GEEN PUNT ZOLANG DEZE KINDEREN MAAR MEERDERJARIG ZIJN’

Print Friendly, PDF & Email
Share