web analytics

BREAKING: TELEGRAAF IN HANDEN PEDO’S

OPZICHTIGE DEKKING VAN IVO OPSTELTEN TIJDENS IMMENSE DRUK OM DEMMINK AAN TE PAKKEN * OPSTELTEN ZIET ‘GEEN AANLEIDING‘ VOOR STAPPEN TEGEN PEDOFIELE KINDERVERKRACHTER * WNL GEHEEL IN HANDEN VAN PEDO-NETWERK * STAN PEDO-JOURNAAL WAST KINDERVERKRACHTERS WIT * WIL DE PEDIGRAAF MICHA KAT HIEROM AANPAKKEN? * IS SJUUL PARADIJS SLACHTOFFER VAN ZIJN KWADE GEWETEN? * YBO BURUMA SPREEKT ZICH VOOR HET EERST UIT: PRO-DEMMINK, ADELE VAN DER PLAS STAAT IN HAAR HEMD

We krijgen geen moment rust, mensen. Alles is aan het schuiven en onder ‘leiding’ van Marc Rutte zinkt ons land in ijltempo weg in een smerig moeras van pedofilie, incompetentie en corruptie. De Nazi’s marcheren reeds door onze straten zoals gisteren was te zien in Den Haag bij de studentenprotesten. Maar laten we bij de les blijven. What’s going on? Allereerst publiceert BN/de Stem vandaag een artikel naar aanleiding van dit stuk op onze site waarin minister Opstelten nogmaals aangeeft ‘geen aanleiding te zien’ voor stappen tegen Joris Demmink, zulks in strijd met het OM dat in de zomer van 2010 aangaf de zaak-Demmink wel te willen onderzoeken. Zoals de lezers van deze site weten is Opstelten zwaar belangen-verstrengeld in de Demmink-zaak:

beiden waren lid van studentenvereniging Minerva in Leiden, Opstelten zit als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling ook in de business, beiden onderhouden hechte banden met het Koninklijk Huis en de vrouw van Opstelten is als vice-president van de rechtbank in Den Bosch waarschijnlijk door Demmink benoemd en is er aldus mede verantwoordelijk voor dat er in Den Bosch recht wordt gesproken in Demmink’s belang, zoals blijkt uit talrijke gemanipuleerde pro-pedo rechtsgangen die zich hebben afgespeeld in wat onder advocaten bekend staat als ‘het riool van juridisch Nederland’.

Maar Opstelten speelt hoog spel met zijn criminele en pathetische bescherming van zijn studievriend van wie al lang vaststaat dat hij schuldig is aan de meest weerzinwekkende misdrijven die ons strafrecht kent. We zagen reeds de blinde paniek die zich van Ivo meester maakte toen hij vragen kreeg over Demmink. Als Demmink gaat vallen, sleurt hij Opstelten mee. Ochtendblad De Pedigraaf denkt hier echter heel anders over: volgens een ‘onderzoek’ van de krant is de pedofielen-beschermer zelfs de beste minister van het hele kabinet! Op tal van andere punten blijkt De Telegraaf ook geheel in de greep te verkeren van de pedofielen en de kinderverkrachters, een ’traditie’ binnen de krant die waarschijnlijk begon bij voormalig adjunct-hoofdredacteur Kees Lunshof (foto). Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het ’team’ van WNL-commentatoren. We herkennen Willem Vermeend, de voorzitter van de branchevereniging, Frits Huffnagel, volgens aankomend politicus Henk Krol een zware kinderverkrachter en ook Eric Nordholt die in dit proces-verbaal in direct verband wordt gebracht met het Dutroux-netwerk waarmee ook Joris Demmink in contact stond.

Dan is er nog het Stan Huygens-journaal van Willem Kool -ook over hem doen weer sterke verhalen de ronde- dar fungeert als een journalistieke ‘witwas-rubriek’ voor mensen die met name op deze site van kindermisbruik zijn beschuldigd. Zo was het zeer opvallend dat de Utrechtse commissaris van de koningin Roel Robbertsen prominent in het journaal optrad daags nadat hij op deze site in verband was gebracht met kindermisbruik. Kinderverkrachters als Huffnagel en Wabeke zijn zelfs ‘kind aan huis’ bij het journaal dat ook ooit heeft gepoogd Joris Demmink van een aureool van respectabiliteit te voorzien. En dan tenslotte het absurde schrijven van Pedigraaf-advocaat Bas le Poole die mij ‘sommeert’ een pedo-artikel over Sjuul Paradijs te verwijderen waarvan ik niets eens op de hoogte was van het bestaan. Proeven we hier een ‘Westenbergje’ waarin iemand met een kwaad geweten die schuldig is uit pure angst voor ontmaskering met juridisch wapengekletter ten strijde trekt om de waarheid van tafel te krijgen, zulks met behulp van ‘advocaten van naam en faam’ van ‘respectabele kantoren’ -in dit geval het kantoor van de pedofiele DSB-curator Rutger Schimmelpenninck die reeds wordt genoemd in de Dutroux-dossiers?

Het is allemaal nauwelijks te bevatten. Tenslotte maken we nog melding van het feit dat strafrecht-bobo Ybo Buruma zich voor het eerst over de zaak-Demmink heeft uitgesproken. Ybootje zegt dat ‘iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen’. Hij heeft De Demmink Doofpot duidelijk niet gelezen. Met deze onvoorstelbare opmerking van CEAS-voorzitter staat advocate Adele van der Plas compleet in haar hemd, precies zoals we haar altijd hebben proberen duidelijk te maken. Van der Plas rekende immers op een voor haar client Baybasin gunstig CEAS-rapport waarin Ybootje zou zeggen dat die hele veroordeling van Baybasin op een misverstand berustte. Dream on, Adele! En verstop die Demmink-tapes maar goed ergens in een kluis in Zwitserland!

Print Friendly, PDF & Email
Share