web analytics

Breaking news: Joran heeft bekend!

natalee.jpgPeter R. de Vries kan zoals het zich nu laat aanzien vanaf zondag als hij zijn laatste bevindingen in de zaak-Holloway bekend maakt een nieuwe steen bijzetten in zijn kroon van journalistieke onthullingen: hij zou een bekentenis van Joran van der Sloot in file hebben. Als dat inderdaad zo is dient het inmiddels heropende onderzoek niet meer te gaan over de schuld van Joran, maar over de misselijkmakende machinaties binnen Justitie die ervoor hebben gezorgd dat dit onderzoek bewust werd verkloot om ‘machtige mensen’ cq. ‘het apparaat’ in bescherming te nemen. Deze site heeft altijd gewezen op de mogelijkheid van sabotage van de vervolging door het OM. De zaak-Holloway moet abslouut leiden tot een parlementaire enquete om de hele stinkende beerput waarin super-PL Harm Brouwer zijn leugens en manipulaties beraamt eens en voor altijd door te spoelen! De vraag die dan ook centraal zou moeten komen te staan is…

hoe diep is een land gezonken waar de officiele instanties vooral falen in de opsporing zoals in de Hells Angels-zaak en alle belangrijke doorbraken op het conto moeten komen van een journalist die werkt voor een commerciele omroep?

Print Friendly, PDF & Email
Share