web analytics

BREAKING: LINK DEMMINK – DUTROUX

demmink.vampier.1Ook koningin Beatrix kreeg een snuff-movie toegestuurd waarin een kind door het hoofd wordt geschoten * Joris Demmink stond in direct contact met het netwerk-Dutroux * Vanuit Nederland werd het complete internationale onderzoek kalltgestellt

Joris Demmink, de SG van het Ministerie van Justitie, zat tot over zijn oren in het criminele internationale netwerk van kindermisbruikers dat werd aangevoerd door de Belg Marc Dutroux. Hij misbruikte kinderen die door het Dutroux-netwerk werden aangeleverd in bordelen in Amsterdam en Rotterdam. Dit misbruik was vaak dermate sadistisch van aard, dat in elk geval een kind is omgekomen. Het gaat hier om de Duitse jongen Manuel Schadwald (zie ook de Netwerk-uitzendingen 1998). Tevens is het complete onderzoek naar het netwerk-Dutroux voor zover het de internationale vertakkingen betreft vanuit ons land kalltgestellt, zonder twijfel op instigatie van Joris Demmink waarbij het Koninklijk Huis een grote rol heeft gespeeld. Dit onderzoek spitste zich toe op de verdwijning van Schadwald waarvan vast staat dat deze was aangeleverd door het Dutroux-netwerk. Aldus eindigt een artikel uit de Duitse krant Die Welt uit 2004: Tatsächlich erfuhren wir von Berliner Kriminalbeamten, dass sie von ihren niederländischen Kollegen einen Hinweise erhalten hatten, dass die Suche nach Schadwald zu nichts führen würde. “Ich musste unterschreiben, nichts mehr über den Fall zu sagen. Lasst die Finger von dieser Sache!”, riet der Amsterdamer Beamte freundschaftlich. Und dann fügte er jenen Satz zu, der betroffen macht: “Der Fall Schadwald steht unter keinem guten Stern.” In dit stuk wordt aangetoond dat Dutroux de spil vormde van een internationaal pedofielennetwerk waavan ook Joris Demmink deel uitmaakte.

dutroux2.jpgDe Amsterdamse binnenstand was zelfs het ‘epicentrum’ voor de pedofilie-poot van het Dutroux-imperium. Dutroux blijkt vele malen in Amsterdam te zijn gesignaleerd, blijkt uit het dossier-Dutroux, in gezelschap van zijn ‘companen’ zoals kinderhandelaar Lothar G. (met wie Joris Demmink rechtstreeks in contact stond) en Robby van der P. Tevens blijkt uit het dossier dat er in Amsterdam meerdere sadische moorden op minderjarigen plaatsvonden in het kader van het vervaardigen van snuff-movies. Een van de slachtoffers was Manuel Schadwald. Het onderzoek naar diens verdwijning werd gesaboteerd, zo bleek ook reeds uit de Netwerk-uitzendingen. Eerder werd Demmink in verband gebracht met seksuele kindermoord in Praag. Uit het dossier blijkt ook dat de snuff movie waarin Schadwald is vermoord is gedraaid ‘in een bungalow vlak bij Amsterdam’ en dat alle feiten hieromtrent bekend waren bij het parket in Haarlem. Uit de stukken blijkt dat Schadwald na te zijn gestikt door zijn hoofd is geschoten. De betreffende film maakte deel uit van de ‘Zandvoort-collectie’ van Gerrie U. maar was ook in het bezit van Justitie in Nederland en Belgie. Ook koningin Beatrix, zo schijft Die Welt, kreeg een kopie toegestuurd. LEES HIER HET COMPLETE ARTIKEL UIT DIE WELT.

Print Friendly, PDF & Email
Share