web analytics

BREAKING: inbraak bij GayKrant

In de avond van dindsag 15 maart zijn bij een inbraak bij de GayKrant in Best meerdere computers ontvreemd waaronder ook de laptop van hoofdredacteur Henk Krol [backgrounds]. Deze inbraak komt precies op een moment dat er binnen Den Haag een felle machtsstrijd lijkt ontbrand tussen de anti-pedo’s die het aanpakken van kindermisbruik en pedo-netwerken serieus willen nemen en de groep-Demmink

die dit frustreert. Henk Krol beschikt over een explosieve hoeveelheid informatie en documenten over pedo-netwerken en met name ook over de zaak-Demmink. In 2003 was Krol mede-verantwoodelijk voor de publicaties over Demmink in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen. Deze website publiceerde het ‘dossier Demmink-2‘ op basis van documenten van Henk Krol.  Met ‘Demmink-1’ wordt de Rolodex-fase bedoeld vanaf 1991 en het HIK-onderzoek (zie de Netwerk-uitzendingen uit 1998) en ‘Demmink-3’ gaat over het misbruik in Turkije en de chantage van Nederland op basis van de Turkse pedo-dossiers over Demmink, een fase die in april 2007 ging spelen met de aangifte van Baybasin.

Print Friendly, PDF & Email
Share