web analytics

BREAKING: DE FAMILIE POOT VS. FAMILIE MORET

HOE KRANKZINNIG IS DE RECHTSONGELIJKHEID IN NEDERLAND GEWORDEN? * DE ENE FAMILIE MET VEEL GROND WORDT KAPOT GEMAAKT DOOR DE STAAT, DE ANDERE MAG DECENNIA LANG BOEREN EN PACHTERS IN DRENTHE TERRORISEREN * HORROR-BEWIND VAN MARGREET MORET IN DRENTHE GETOLEREERD EN GESANCTIONEERD DOOR ALLE OVERHEDEN EN HET KONINKLIJK HUIS

drenthe1

Ze bezit duizenden hectares verspreid over Zuid-Drenthe. Elke gemeente die er wil bouwen, een fietspad wil aanleggen of een riool, krijgt met haar te maken. Bestuurders vrezen haar onbuigzaamheid. Pachters durven niet tegen haar in te gaan. Magreta Femmy Moret-Wessels Boer. Aldus begint een verhaal in Trouw uit 1998 dat het enige noemenswaardige artikel is dat is te vinden over een van de grootste en meest bizarre wantoestanden in Nederland: een psychopate in Drenthe met een gigantisch bezit aan grond die reeds decennia heerst als een keizerin over haar ‘onderdanen’ die ze ongestraft en met willekeur mag terroriseren, kleineren en bestelen. Het onderwerp is compleet taboe verklaard in alle media. We lezen in het Trouw-artikel: Het familiebezit strekt zich uit over het zuidwesten en zuidoosten van de provincie Drenthe, van Meppel tot Coevorden, van Vledder tot Oosterhesselen. De ontstaansgeschiedenis is er een van op een slimme manier grond verwerven. Die laatste woorden brengen dus van Drenthe naar Schiphol naar die andere familie die ‘op een slimme manier grond verwierf’: de familie Poot van Chipshol. Maar die familie wachtte toch een ander lot dan Margreet Moret. Hoe de Staat reageerde op de 600 ha. van de familie Poot is bekend: via een nog nooit in ons land vertoonde operatie van bedrog, intimidatie, omkoping van rechters en chantage van lagere overheden werd de familie 450 ha. ontnomen, afgepakt. Recent besloten ze wat nog over is van hun onderneming te verkopen omdat ze met alle overheden als vijand geen kant meer op kunnen. Maar Margreet Moret wordt met haar ‘duizenden hectares’ compleet ongemoeid gelaten. Hoezeer Moret wordt beschermd blijkt wel uit het lemma wat aan haar is gewijd op het -compleet door de Staat gecontroleerde- Wikipedia. Hier lezen we ondermeer: De voormalige Drentse gedeputeerde en dijkgraaf van het waterschap Reest en Wieden, Marga Kool, heeft gewezen op de betekenis die de activiteiten van Wessels Boer sinds 1972 hebben gehad voor het behoud van cultuur-historische waardevolle zaken in het zuiden van Drenthe. In Echten en Ansen zijn met haar geld dorpshuizen gebouwd. Een bizarre en alarmerende quote tegen de achtergrond van het beeld dat van haar is geschetst in het gelinkt artikel uit Trouw -dat op zichzelf ook reeds is gemitigeerd- maar waarin zij naar voren komt als een despoot van het type-Beatrix. Mevrouw Moret kan “tekeergaan als een gek”, met haar zware stem.

drenthe2

Afspraken op het gemeentehuis begint ze vaak met een lange lijst kritiekpunten over het bestuur. Ze laat niet met zich sollen. Gaf ooit opdracht een graafmachine stil te zetten, toen die op haar grond kwam om een project uit te voeren. Omdat er een overheidssubsidie in het spel was, moesten de werkzaamheden voor een bepaalde datum beginnen. Met andere betrokken grondeigenaren was de transactie op dat moment al rond, met haar nog niet. Waarom wordt dit getolereerd door overheden die van andere burgers nog niets eens toestaan dat een politieagent wordt ‘beledigd’ en tegen wie ongekende dwangmiddelen kunnen worden ingezet bij ‘onaangepast gedrag’? Stelt Margreet Moret haar duizenden hectares open voor de pedo-netwerken en Joris Demmink om in schuren en boerenhoeves tekeer te kunnen gaan met het misbruiken van kinderen en het opnemen van snuff-movies? Opvallend zijn in elk geval de banden van de familie Moret met de VVD. Het zijn speculatieve vragen, zeker, maar wel vragen die in Nederland in 2014, het land van Joris Demmink, Manuel Schadwald, Marianne Vaatstra en Jan Wolter Wabeke gesteld mogen worden.

Print Friendly, PDF & Email
Share