web analytics

BREAKING: AFSCHUW PWA GEFAKED

pwaphotoshop.jpg

Update: Uit deze reeks van Van Tellingen blijkt dat deze website er met dit stuk vermoedelijk toch naast zit. Gelukkig kunnen mogelijke fouten via internet snel worden verbeterd! Maar het ultieme bewijs zijn toch bewegende beelden van de situatie.

Het bewijs is de voorpagina van De Telegraaf vergeleken met de originele foto * Nu klacht bij Raad voor de Journalistiek tegen De Telegraaf

Hebben de MSM in de berichtgeving over de aanslag te Apeldoorn beeldmateriaal over kroonprins Willem Alexander zodanig gemanipuleerd, dat de indruk wordt gewekt alsof hij afschuw uitdrukt over de dodenrit van Karst Tates, terwijl hij in werkelijkheid onverschillig blijft? Het zou werkelijk ongelofelijk zijn, maar uit dit filmpje op Youtube en ook op deze foto blijkt duidelijk dat PWA de hand niet voor de mond heeft geslagen zoals ondermeer De Telegraaf van Sjuul Paradijs ons wil doen laten geloven. Uit het YouTube-filmpje valt zelfs op te maken dat PWA zich ongeinteresseerd afwendt van het gebeuren bij De Naald, het monument dat werd opgericht ter ere van de grootste pervert uit de geschiedenis van ons koningshuis die nota bene een kind verwekte bij zijn eigen dochter. Kan het symbolischer? Vele posters op deze site wezen ons op de mogelijkheid van een ‘gefotoshopte’ afschuw van PWA. Of is de hand voor de mond toch authentiek?

Print Friendly, PDF & Email
Share