web analytics

Boete voor top-advocaten?

PARMALAT-ZAAK IN NEDERLAND: DE ONTKNOPING

Het is de grootste fraude uit de financiele geschiedenis wereldwijd: de wijze waarop Parmalat 14 miljard Euro spoorloos liet verdwijnen. Met de hulp van het complete establishment van investment banks, top-accountants en advocaten. De internationale afwikkeling (met de megaclaims aan het adres van Deloitte en tal van banken) zal nog jaren en jaren duren, maar de Nederlandse vertakking van de fraude lijkt nu te zijn afgewikkeld. Het ging hierbij om een bedrag van 6 miljard Euro aan obligatieleningen die werden verstrekt door Nederlandse Parmalat-vennootschappen maar uiteraard nooit werden terugbetaald. Bronnen zeggen dat de AFM deze vennootschappen inmiddels boetes heeft opgelegd. De AFM (dat schijnen ze te moeten van de wet) zwijgt als het graf.

Wel wijst de woordvoerder op een artikel dat eind 2004 in de Financial Times stond en waarin deze anonieme bronnen werden geciteerd. Het Financiele Dagblad (23 december 2004) nam dit stuk over. Hierin lezen we het volgende: “Bronnen rondom het onderzoek zeggen dat de AFM van plan is boetes op te leggen aan de vennootschappen. De beslissing wordt verwacht na januari 2005.”
Delicaat is dat de belangrijkste van deze vennootschappen, Parmalat Finance Corporation (PFC), mede werd bestuurd door het trustkantoor Forum dat toen in bezit was van advocatenkantoor Nauta Dutilh. En Forum (dat inmiddels door Nauta is afgestoten) werd weer bestuurd door twee high-profile partners van Nauta, Joan van Marwijk Kooij en Gerard Carriere. Als PFC dus een boete krijgt, worden deze twee topadvocaten als indirecte bestuursleden in feite ook beboet. Dat zou ongekend zijn voor Nederlandse begrippen. De zaak klemt des te meer daar is vast komen te staan dat de advocaten van Nauta Dutilh de gewraakte obligatieleningen mede mogelijk hebben gemaakt en er enorme fees voor hebben opgestreken.
Helaas, in ons polderland zullen dit soort zaken nimmer aan het daglicht worden prijsgegeven. Het is derhalve de vraag wat dergelijke sancties van de AFM voor zin hebben als niemand er ook maar enige weet van heeft noch er enige ruchtbaarheid aan kan of mag worden gegeven.
Lees ook dit dit stuk en dit stuk op deze site over Parmalat-gate.

Print Friendly, PDF & Email
Share