web analytics

BOEK HANS EN WIM NIET GENOEG VOOR JASPER

9 MEI IS DE LAATSTE, ECHT DE ALLERLAATSTE KANS, VOOR NEDERLAND SCHOON SCHIP TE MAKEN IN DE RECHTSTAAT * MAAR BOVENOP HET BOEK VAN HANS EN WIM MOET ACTIE KOMEN VANUIT HET LAND * WIE WORDT DE NIEUWE ADVOCAAT VAN JASPER S? * WAT GAAN DE MSM DOEN MET HET BOEK VAN HANS EN WIM?

EXTRA: HET BOEK VAN TON DERKSEN OVER DE ZAAK-BAYBASIN WORDT INTEGRAAL TOEGEVOEGD AAN HET HERZIENINGS-DOSSIER BIJ DE HOGE RAAD * OOK OP DIT FRONT NADERT DE CLIMAX EN STAAT DE RECHTSTAAT OP INSTORTEN

JASPERS.2

Ziet Nederland er na 9 mei nog hetzelfde uit als ervoor? Dat zal er om spannen. Feit is dat op die dag zal worden aangetoond dat de Nederlandse rechtstaat reeds decennia lang volledig in de greep is van perverse en criminele krachten die willens en wetens onschuldige mensen vervolgen en berechten en -nog erger- willens en wetens de werkelijke schuldigen beschermen. Dat wordt keihard en onweerlegbaar aangetoond in het boek van Hans en Wim. Natuurlijk treffen we deze wantoestanden niet alleen aan in de zaak-Vaatstra, maar in talloze andere high profile strafzaken. Ook de strafzaken tegen Micha vallen hieronder omdat er sprake is van een vorm van politiek-aangestuurde terreur die met strafrecht niets te maken heeft. Alle hoger-beroepszaken van Micha waarin hij zich kan rehabiliteren worden getraineerd en gesaboteerd door de zwarte mafia. In de horrorfilm van de Nederlandse rechtstaat staan twee namen centraal: Joris Demmink en Peter R. de Vries. Ook in de Vaatstra-zaak draait alles om die namen: Joris zat aan de knoppen na de moord en is direct verantwoordelijk voor de operette die 15 jaar lang is opgevoerd en Peter werd in de laatste fase door Joris ingehuurd de leugens te sellen aan het volk. In vergelijking met deze twee hoofdrolspelers waren mensen als Harm Brouwer en Henk Mous slechts soldaten die handelden op bevel van hun superieuren. Er waren maar twee mensen in de Vaatstra-zaak die aan niemand verantwoording schuldig waren en dat waren Demmink en De Vries. Maar de grote vraag is natuurlijk: zal dit alles worden erkend? Is Nederland in staat het Vaatstra-trauma van zich af te schudden als de bewijzen spijkerhard op tafel liggen te schreeuwen? En: wat zullen we gevolgen zijn als alles niet wordt erkend en wordt genegeerd?

Om te beginnen is het absoluut noodzakelijk dat de boeken van Hans en Wim worden ondersteund met burgeracties. We zijn het Zat, om te spreken met een recente documentaire van VPRO Tegenlicht. We hopen dat er initiatieven worden ontwikkeld zoals demonstraties in Den Haag en sit-ins voor de gevangenis van Jasper en het kantoor van Jan Vlug, om maar wat te noemen. In de genoemde VPRO-docu zegt hoogleraar Ewald van Engelen het precies zo: veranderingen moeten bottom up worden doorgedrukt, door door het volk die de ‘elite’ simpelweg het mes op de keel zet. Voor niets gaat de zon op!

telegraafvaatstra

Het tweede punt is de reactie van de MSM. Hans Mauritz is hierover zeer positief en verwachtingsvol. Ik ben echter bang dat de beide boeken volledig zullen worden doodgezwegen omdat de MSM niet anders kunnen. Niet alleen vanuit druk van bovenaf (uit Den Haag), maar ook omdat ze met een 180 graden-draai zouden erkennen dat ze het volk jaren lang willens en wetens hebben lopen bedriegen en aan de leiband hebben gelopen van een crimineel justitie-apparaat. Dat is gewoon te veel gevraagd. Dat diverse media de afgelopen maanden toezeggingen hebben gedaan zegt niets. Kijk naar het interview dat de NOS opnam met Micha dat op een dinsdag zou worden uitgezonden als de NOS met een round up zou komen van de Demmink-verhoren. Er kwam niet alleen geen interview met Micha, zelfs de round up bleek een luchtkasteel van de Staatsomroep. Er zijn vier mogelijkheden:

1. De MSM geven het boek ruime aandacht en erkennen de historische inpact ervan
2. De MSM geven wel enige aandacht aan het boek, maar op zo’n manier dat de werkelijke impact wordt onderdrukt
3. De MSM zwijgen het boek volledig dood
4. De MSM gaan in de tegenaanval via een operatie kill the messengers

1 en 4 zijn volgens mij uit te sluiten. Het wordt dus 2 of 3. Strategie 2 wordt al sinds jaar en dag gevolgd door de MSM, bijvoorbeeld in de Chipshol-zaak en ook in de recente Demmink-verhoren. In feite is 3 nog gunstiger dan 2 omdat wij als alternatieve media dan alle kaarten zelf in de hand houden en de MSM opnieuw in de hoek kunnen zetten van corrupt en crimineel. Het voordeel van 2 is echter weer, dat we de kwaliteit van de berichtgeving kunnen aanvallen en dat we zo weer nieuwe munitie krijgen -zoals in de Demmink-verhoren is gebeurd met Marcel Haenen van NRC Handelsblad die zo zwaar werd aangevallen, dat hij uiteindelijk met het hardste commentaar tegen Opstelten moest komen.

VLUGDe derde belangrijke lijn is de juridische positie van Jasper na 9 mei. Het boek zal zonder enige twijfel kwalificeren als novum voor een herziening bij de Hoge Raad, maar het probleem is dat de zaak nog niet is voorgekomen in hoger beroep. Dan is de weg naar de Hoge Raad so wie so geblokkeerd lijkt me. En het lijkt twijfelachtig of de zaak nog in hoger beroep kan worden aangebracht omdat de termijnen daarvoor zijn verlopen. Jasper zit -dat heeft Jan Vlug keurig geregeld ‘in het belang van zijn client’ -muurvast en lijkt volledig te zijn overgeleverd aan de penetiaire beginselenwet en de mogelijkheden tot het verlenen van gratie. Dit is de definitie van gratie: het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden, verminderen of verwisselen van een opgelegde straf en verleend door de Kroon, op advies van de rechter. De veroordeling blijft. Lijkt me in het geval van Jasper nogal een long shot. Echter, omdat de rechtstaat toch al kapot is en wetten en regels al lang niet meer gelden e/o niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast -steeds in het belang van de elite natuurlijk- is er wellicht toch nog iets mogelijk zoals een herziening in het belang der wet direct bij de Hoge Raad. Maar dat gebeurt natuurlijk alleen bij voldoende druk op de ketel. Overigens laat dit alles onverlet dat Jasper wel een nieuwe advocaat nodig heeft die mogelijkheden onderzoekt -ook internationaal- en correspondentie voert.

Dan het vierde en laatste punt: wat zijn de gevolgen als de Staat de kop weer diep in het zand steekt en geen enkele aandacht wenst te besteden aan de boeken van Wim en Hans? Deze zullen desastreus zijn en worden aangestuurd vanuit felle campagnes op internet die nog weer worden geintensiveerd vanuit de zaken Demmink en Baybasin. We voorspellen massale wrakingen van rechters en zelfs arrestaties via het burgerarrest. Gebouwen van Justitie zullen worden beklad. Opstelten zal voortdurend worden aangesproken door burgerjournalisten zodat hij zich nergens meer kan vertonen. Mensen zullen in toenemende mate weigeren belasting te betalen. Agressie tegen de politie zal verder toenemen. Te hopen is dat er mensen zullen opstaan die dit burgerprotest in goede banen kunnen leiden en winst kunnen behalen voor Jasper.

Wat ook van dit alles zij, we gaan unieke weken tegemoet en hopen nu meer dan ooit op steun van jullie allen. We will be victorious!

Print Friendly, PDF & Email
Share