web analytics

BIZARRE MICHA-ZITTING OP 16-12 (16 UUR)

JUSTITIE BRENGT ZICHZELF STEEDS VERDER IN HET ONGEREDE IN DE VERVOLGINGEN VAN MICHA * MEEST BIZARRE ZITTING OOIT OP 16 DECEMBER IN HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE: EEN VAN DE AANGEVERS IN DE GRAFFITI-ZAAK BLIJKT DE PARTNER VAN EEN RAADSHEER * KOMT ALLEN NAAR DE ZAAK OP 16 DECEMBER

VERHEIJ

Fasten your seatbelts. Enige tijd geleden ontvingen we een oproep van Justitie voor een zitting bij het Haagse Hof op 16 december om 16 uur. Geen idee waar het over gaat; dat valt tegenwoordig niet meer op te maken uit de code-berichten van ‘De Rechtspraak’. Maar nu is er dan enige duidelijkheid, afkomstig van mijn advocaat Gerard van der Meer. Het navolgende schijnt aan de orde te zijn. In het hoger beroep van de graffiti-zaak tegen Micha Kat en Eric Donk is een graffiti-actie bijgevoegd die aanvankelijk geen onderdeel was van dit dossier: een graffiti-actie op de Rijksuniversiteit Leiden bij de kamer van Bilderberger Victor Halberstadt. In de veroordeling door de rechtbank is dit onderdeel echter al wel meegenomen, al was Micha niet degene die de graffiti aanbracht. Nu zou blijken dat de partner van de aangever van deze graffiti-actie werkzaam is op het Haagse Hof en dat dit Hof daardoor niet meer zou kwalificeren als onafhankelijk. Let wel: deze actie is niet afkomstig van ons -wij waren helemaal niet op de hoogte van deze feiten- maar van het Hof zelf! Het heeft er derhalve alle schijn van dat het Haagse Hof bezig is met een kamikaze-actie om zichzelf out of the game te plaatsen bij de behandeling van de hoger beroepen van Micha, ook dat inzake de Vogelenzang-zaak waarvoor hij vier maanden heeft gezeten. Begin november werden door Micha en Eric in deze graffiti-zaak voor de tweede maal de raadsheren gewraakt. Dit versterkt de indruk dat het Haagse Hof zich compleet onmogelijk heeft gemaakt als onafhankelijk gerecht in de zaak van Micha en Eric en de Vogelenzang-zaak van Micha. Tevens kan het Haagse Hof een procedure tegemoet zien wegens het structureel weigeren dat Micha en Eric hun eigen proces filmen. Onderdeel van de graffiti-zaak vormen teksten die zijn aangebracht op het Haagse Paleis van Justitie waar het Hof is gevestigd. Er valt kortom niet meer aan de conclusie te ontkomen dat het Haagse Hof zelf partij is geworden. De strafzaken tegen Micha doen sterk denken aan die tegen klokkenluider Ad Bos. Na twaalf jaren van terreur en gefabriceerde tenlasteleggingen moest het OM vorige week erkennen dat het allemaal geen zin meer heeft. Het heeft er alle schijn van dat het met de zaken tegen Micha net zo zal aflopen. Moet je maar geen klokkenluiders gaan vervolgen.

OVERZICHT: DE MICHA-ZAKEN BIJ HET HAAGSE GERECHTSHOF

De Vogelenzang-zaak [veroordeling rechtbank]: tenlastelegging twee valse bommeldingen (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en Ministerie van Veiligheid en Justitie), smaad tegen Gerlof Leistra, Frits van Straelen, Frits Huffnagel, Jeroen de Jager, Yehudi Moszkowicz, Marjolein Vissers, en agent Bous; belaging/bedreiging van Marcel Gelauff en Yehudi Moszkowicz; opruiing inzake de Gouden Koets. Hoger beroep loopt bij Haagse Hof. Thans aan de orde: het horen onder ede van Rene Kiers (voorzitter Pels Rijcken), Marjolein Vissers en Yehudi Moszkowicz

De graffiti-zaak
[veroordeling rechtbank]: tenlastelegging aanbrengen van een waarschuwing op het huis van Demmink, aanbrengen van teksten op pad Raad voor de Rechtspraak, Paleis van Justitie Den Haag en Parket Generaal Den Haag, aanbrengen graffiti op Bilderberg HQ in Leiden, aanbrengen graffit bij kamer V. Halberstadt op de Universiteit Leiden, interruptie verhoor Nout Wellink en commissie-De Wit. Hoger beroep loopt bij het Haagse Hof. Thans aan de orde: na twee wrakingen de vraag of het Haagse Hof deze zaak nog wel kan behandelen (16 december om 16:00 uur).

Print Friendly, PDF & Email
Share