web analytics

BILDERBERG-BEA MAAKTE GELDCRISIS

Read this! Op 21 december 2008 publiceerde deze website een stuk onder de kop Maurice Lippens got it all right: meltdown. Een citaat: er begint een complete meltdown in de VS. We verwachten faillissementen onder de 6000 Amerikaanse banken, maar ook Citigroup en General Motors lopen gevaar. Profetische woorden van de pedofiel, niet? Maar wat blijkt nu? Lippens verkreeg deze inzichten niet vanuit zijn eigen visie, maar vanuit bronnen binnen Bilderberg! Dit lezen we in het boek Bankroet; hoe Fortis al zijn krediet verspeelde (Stefaan Michielsen en Michael Sephiha, Lannoo/De Tijd 2009): Lippens heeft dat allemaal niet zelf verzonnen. Dat donkere scenario

is geschetst op de bijeenkomst van de Bilderberg-groep die begin juni [2008] in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington plaatsgevonden heeft. Lippens heeft er echo’s van opgevangen. Zijn vriend en raadgever Etienne Davignon is lid van die hoogst exclusieve en wat geheimzinnige club van Europese en Amerikaanse politici, topbankiers en zakenlui.

Dit is extreem alarmerend, want het betekent dat de complete financiele crisis (‘meltdown’) reeds begin 2008 bekend was bij de Bilderberg-groep inclusief ons staatshoofd HM Beatrix! Maar het wordt nog schokkender. Uit een recente publikatie van Bilderberg-kenner James P. Tucker blijkt namelijk dat de hele crisis door de Bilderbergers is georkestreerd met als doel het optuigen van een wereldomspannend financieel systeem met een global currency en een global world bank onder leiding van de super-elite van de wereld. Tucker schrijft: Bilderberg hopes to keep the global recession going for at least a year, according to an international financial consultant who deals personally with many of them. This is because, among several reasons, Bilderberg still hopes to create a global “treasury department” under the United Nations.

bilderberg4Merk in het stuk van Tucker ook de nauwe verwevenheid op tussen de Bilderberg-groep en de Trilateral Commission waarvan onze Nout Wellink een prominent lid is. Bekijk hier de video van uw webmaster die de commissie-de Wit probeerde te interesseren voor de rol van Wellink binnen dit gremium. Hij werd afgevoerd en verbleef enige uren in een politiecel. Geen enkel medium en geen enkele politicus wilde meer weten over de rol van Wellink binnen de Trilateral Commission. Maar nog veel erger is de rol van ons staatshoofd. Terwijl de Nederlanders met vlaggetjes staan te zwaaien in Zeeland is Beatrix bezig om samen met de super-elite van de wereld ons financiele systeem kapot te maken en de burgers leeg te pluderen en te beroven! En dat gebeurt allemaal op geheime locaties onder extreme beveiliging waarbij journalisten en andere pottenkijkers als criminelen worden weggevoerd! Zoals in het YouTube-filmpje bovenaan dit stuk te zien is komen de Bilderbergers begin juni weer bijeen in Spanje om verder te werken aan de vernietiging van de wereld en de vestiging van de totalitaire elite-staat. Oranje boven!

Bekijk hier de Bilderberg-afleveringen van JDTV en strijdt mee tegen deze weerzinwekkende groep criminelen en ons koningshuis!

Print Friendly, PDF & Email
Share