web analytics

Beleggers bang: Fortis (-17,9%) is numero next!

lippens41.jpegFINANCIEELE DAGBLAD SPANT SAMEN MET FORTIS

Wat zou de van sadistische pedofilie beschuldigde pathologische leugenaar, Fortis-topman Maurice Lippens, nu aan het doen zijn? Wie biedt? Een bezoek aan een lokale kleuterschool brengen? Een spoedoverleg met zijn board of directors met hun 61 nevenfuncties? De vraag is waar er nog over gesproken kan worden nu het een ieder duidelijk is dat Fortis a complete failure is, een opgeklopte portie gebakken lucht die bijeen wordt gehouden door incompetete en megalomane ‘managers’! Vandaag zagen de beleggers dat eindelijk ook massaal in waardoor de koers van Fortis nu tegen de 7 euro aanhangt  onder de 7 euro gezakt is! Maar Lippens treedt niet af. Op 12 september voorspelden we reeds dat Fortis geen lang leven beschoren zou zijn. De vraag is nu: op grond van welke informatie laten de beleggers Fortis vandaag zo massaal vallen? Minister Wouter Bos heeft toch immers helder en duidelijk gezegd dat de val van Lehmen Brothers ‘geen serieus risico vormt‘ voor de Nederlandse banken? Wat kan het dan zijn? Opnieuw: wie biedt? De laatste link verwijst trouwens naar een stuk uit het FD. Deze ‘zakenkrant’ werkt nauw samen met Fortis en de bank en de ‘zakenkrant’ delen zelfs een commissaris, Klaas Westdijk. In deze krant geen woord van kritiek op Lippens en zijn bende! By the way, qua samenstelling en incompetentie doet de board van Fortis sterk denken aan die van het inmiddels gefailleerde Lehman Brothers….

Print Friendly, PDF & Email
Share