web analytics

ZAAK-STOLK: DODE RECHERCHEUR

stolkDe hoofdcommissaris van politie die het onderzoek leidde naar de moordzaak Edith Post, Rijke, heeft zich kort na de moord op het toilet van zijn eigen politiebureau te Wassenaar met zijn dienstpistool door het hoofd geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan deze website. Het is een van de cruciale en alarmerende feiten die door Peter R. werden verzwegen in zijn serie over Koos H. De bronnen melden tevens dat zijn (vermeende) suicide direct verband hield met de zaak-Post. Ook Sietse van der Zee schrijft over dit aspect van de zaak in zijn boek Zuidwal, maar de MSM-journalist legt de nadruk op oorzaken in het persoonlijk leven van de diender. In de uitzending van De Vries kwam wel iets anders aan de orde dat deze ‘zelfmoord’ verregaand inkleurt: het bezoek van de ouders van Edith Post aan AG Feber om verhaal te halen over de ‘pedofiele neigingen’ van de rechter. Feber bekte de rouwende ouders toen ongemeen fel af en er werden zelfs dreigementen geuit in de sfeer van ‘jullie verwoesten de rechtstaat als jullie op deze weg doorgaan’. Nu was de vader van Edith Post als brandweercommandant zeer goed bevriend met de hoofdcommissaris. Dat leidt onherroepelijk tot de conclusie dat hij zijn kennis over de pedofiele levenswandel van Stolk met de politieman moet hebben gedeeld. Zou het zo kunnen zijn dat hoofdcommissaris Rijke het spoor-Stolk verder wilde onderzoeken en daarom is vermoord? Dit zou naadloos passen bij de bedreigingen van Feber aan de ouders van Edith Post en vooral ook bij de doodsbedreigingen van Feber aan Koos H. in de Bijlmerbajes.

Na de (zelf) moord is het onderzoek weggehaald uit Wassenaar -waar het lijk van Post was gevonden- en naar Den Haag overgebracht, aldus diezelfde bronnen. De Haagse politie werd mede aangestuurd door Stolk. Koos H. is uiteindelijk als niet-bekennende verdachte veroordeeld op ‘bewijs’ dat vooral afkomstig was van twee kroongetuigen met wie hij bovendien in een nauwe relatie lijkt te hebben gestaan: een ex-vriendin en een partner in crime, de ‘Fred’ die dezelfde zou kunnen zijn als de ‘Fred’ die bij Karate Bob hand- en spandiensten verricht voor het pedo-netwerk. Deze kroongetuige-veroordeling die mogelijk door Stolk is geregisseerd is opnieuw een aanwijzing voor het daderschap van die laatste, precies zoals Koos H. eerder vertelde aan Karate Bob.

Wat deze gang van zaken extra alarmerend maakt, is dat ook de vrouw van Stolk ‘zelfmoord’ zou hebben gepleegd. Maar was dat wel zelfmoord? Stond ook zij op het punt uit de school te klappen met haar kennis over het pedo-netwerk? Is zij vermoord door Stolk? De zaak begint inmiddels dermate groteske proporties aan te nemen, dat er gigantische belangen in het spel moeten zijn geweest. En dan kijken we toch weer naar prins Claus die precies rond deze tijd [backgrounds] ook in opspraak kwam wegens homofiele en pedoseksuele contacten. Kon de affaire-Stolk mede zo uit de hand lopen omdat de prins-gemaal erbij was betrokken? Vormt dat de verklaring voor het absurde bezoek van Feber aan de Bijlmerbajes en voor zijn hysterische zoektocht in de cel naar brieven en ander ‘bewijsmateriaal’?

Het hoofd van de school van waaruit Edith Post werd ontvoerd, de Wethouder Huybregtse School, Henk van der Kwaak, zou na de moord ‘mattaklap’ zijn geworden. Bronnen melden dat hij wegging bij zijn vrouw en ergens boven een restaurant ging wonen alwaar hij spoedig krankzinnig zou zijn geworden. Dat Van der Zee de zelfmoord van de politieman downplayed hoeft geen verbazing te wekken: waarschijnlijk is Van der Zee net als De Vries van ‘hogerhand’ op deze zaak gezet met als doel de moorden ‘weg te houden’ van Stolk en het pedo-netwerk. Vast staat in elk geval dat De Vries kort voor de uitzending zowel overleg heeft gevoerd met Harm Brouwer van het OM als met minister Hirsch Ballin.

Print Friendly, PDF & Email
Share