web analytics

BEERPUT ORANJE WORDT STEEDS DIEPERZAAK-GEPKE DE LEEF: “KONINGSHUIS LEVERDE JOODSE MEDEWERKERS UIT AAN DE NAZI’S” * IN OPMAAT NAAR ZAAK-WAXINEWERPER [BACKGROUNDS; AANKLACHT ERWIN] OP 15 MAART (13:00 RECHTBANK DEN HAAG) BLIJKEN WE TE MAKEN TE HEBBEN MET DUIVELS ZONDER WEERGA * “FAMILIE DONNER MET ORANJE IN NAZI-COMPLOT” * HIER DE PLAYLIST VAN DE SERIE VAN JDTV OVER DE ZAAK-DE LEEF IN 17 DELEN * GOOGLE ‘GEPKE DE LEEF’
Read this en huiver over Nederland en zijn monarchie

Toen Gepke de Leef brieven begon te krijgen van het advocatenkantoor De Brauw Blasckstone Westbroek wisten we het bij Klokkenluideronline zeker: we hebben hier te maken met een van de grootste en meest explosieve affaires uit de geschiedenis van ons land. Lezers van deze site zouden de complete playlist moeten afkijken want wat we hier te zien krijgen slaat alles wat we in Nederland ooit hebben meegemaakt, de zaak-Spijkers incluis.

De reconstructie van de affaire ziet er in grote lijnen aldus uit. De grootouders van Gepke werkten voor het koninklijk huis in de tweede wereldoorlog of vlak daarvoor. Gepke kreeg via een erfenis van haar vader stukken nagelaten waaronder documenten over zijn periode in dienst van Wilhelmina. Een notaris hield deze stukken vervolgens achter. Weigerde ze af te staan aan Gepke. Deze wilde hiervan aangifte doen bij de politie in Hoofddorp, maar in plaats van de aangifte op te nemen werd Gepke geconfronteerd met ongekende intimidaties die nu al jaren achtereen voortduren. Om te protesteren tegen de weigering haar aangifte op te nemen bivakkeerde Gepke 18 maanden in een tentje voor het politiebureau. Haar zaak kreeg in de loop der jaren behoorlijk wat aandacht in de media [Google] maar de kern van de zaak bleef -uiteraard- onbesproken: wat is de reden van dit alles?

Vanuit meerdere gesprekken met Gepke komt naar voren dat de stukken die de notaris achterhoudt bewijs zouden kunnen bevatten van de meest weerzinwekkende misdaad denkbaar gepleegd door ons koningshuis: Oranje zou in opdracht van de Nazi’s niet alleen lijsten hebben overlegd van Joodse medewerkers, maar deze medewerkers zelfs in fysieke zin hebben ‘overgeleverd’ opdat zij door de Nazi’s konden worden vermoord. Bij dit alles hoort nog een zeer saillant detail: de opa van de huidige minister Donner, Jan Donner (foto), zou daarbij als lid van de Hoge Raad een sleutelrol hebben gespeeld. Om zijn collaboratie af te dekken, werd deze Donner direct na de oorlog door de Nazi’s van Oranje benoemd als president van de Hoge Raad. Zijn lemma op Wikipedia laat iets zien van zijn collaboratie. De claim van zijn betrokkenheid bij het ‘kerkelijk vezet’ zonder details moet worden weggehoond, zeker in het licht van de constatering dat hij ‘pas in 1944 ontslag nam als raadsheer zonder daarbij afstand te nemen van het beleid van de bezetter’.

DIT GROTE GEHEIM IN DE FAMILIE DONNER OVER DE COLLABORATIE VAN ORANJE EN DE UITLEVERING VAN DE JOODSE MEDEWERKERS HEEFT DEZE FAMILIE ONKWETSBAAR GEMAAKT EN GEZORGD VOOR ALLE TOPFUNCTIES VOOR DE NAZATEN VAN JAN DONNER

We denken dan met name ook aan de cruciale rol van de vader van Piet-Hein, Andre, in de Lockheed-affaire waarin collega-Nazi Bernhard in 1976 betrokken raakte. Ook denken we aan de sterke banden tussen Piet Hein Donner en Joris Demmink. Niet alleen Demmink heeft dan dus zware leverage over het KH door ondermeer zijn kennis van de pedoseksuele activiteiten van Claus, ook Donner heeft leverage: de kennis van de collaboratie van zijn opa en het lot van de ‘Oranje-joden’.

Via bronnen zijn we te weten gekomen dat de Donner-dossiers bij het NIOD niet toegankelijk zijn en tot de allergeheimste stukken behoren van ons land. We kunnen deze verbluffende analyse tot nu toe slechts presenteren als een tentatieve reconstructie zonder feitelijke onderbouwing met documenten, maar we durven dit toch te publiceren juist omdat inzage in alle documenten wordt geblokkeerd waarbij zelfs de rechten van een dochter op de erfenis van haar vader met voeten worden getreden.

KOM 15 MAART OOK NAAR DE ZITTING OP DE RECHTBANK DEN HAAG (13:00 uur) VAN DE PEDO-STAAT DER NEDERLANDEN TEGEN DE WAXINEWERPER EDWIN EN GEEF BLIJK VAN JULLIE WALGING VOOR ONZE NEP-MONARCHIE

Print Friendly, PDF & Email
Share