web analytics

Beerput Oranje (6): genocide-Trix

srebrenicaBeatrix lijkt rechtstreeks betrokken bij Srebrenica-massaslachting * Staatshoofd bereidt de volgende genocide al weer voor * Wie roept Bilderberg-Bea tot de orde dan wel voor het gerecht?

Ons staatshoofd koningin Beatrix werd op een van ‘haar’ Bilderberg-conferenties (1995, Zwitserland) door de Amerikaanse topdiplomaat R. Holbrooke gewaarschuwd voor de op handen zijnde genocide in Srebrenica. Een maand later vond de grootste massaslachting op Europese bodem plaats na de Tweede Wereldoorlog. Op de volgende Bilderberg-top (Canada, 1996) kwam Beatrix op de waarschuwing van Holbrooke terug waarbij ze aangaf over ‘Srebrenica’ te hebben gesproken met people zonder aan te geven wie. Dit heeft Holbrooke zelf verteld aan NOVA op 12 maart 2002! Hier meer met speciale credits voor journalist Ton Biesemaat. De conclusie is onvermijdelijk: Beatrix had de Srebrenica-genocide als staatshoofd kunnen en moeten voorkomen! Deze affaire werpt bovendien eens te meer het weerzinwekkende licht op de Bilderberg-acitiviteiten van Beatrix die thans met de ‘wereldelite’ al weer bezig lijkt met het beramen van de volgende genocide! Zoals bekend werd ‘Bilderberg’ opgericht door de erkende Nazi annex vader van ons staatshoofd

Prins Bernhard die in 1937 vlak voor zijn huwelijk met Juliana nog in twee brieven zijn opzichtige bewondering betuigde aan A. Hitler. Ergo: op een door een Nazi cq. haar eigen vader opgericht congres wordt ons staatshoofd op de hoogte gebracht van een naderende giga-genocide maar laat die vervolgens rustig pwadutchbatgebeuren (ze betuigde natuurlijk wel heel oprecht haar ‘diepe leedwezen’ met de slachtoffers en hun nabestaanden). Herinneren we ons nog de beelden (zie foto’s) van een dansende en hossende kroonprins Willem-Alexander tenimdden van onze ‘veilig uit de Srebrenica-hel teruggekeerde’ jongens? Zien we nog voor ons hoe een ‘intens geschokte’ Wim Kok ‘op bedevaart’ ging naar Srebrenica nadat zijn tweede kabinet in 2002 over de genocide was gestuikeld? Maar weten we ook nog -waarschijnlijk niet- hoe hossendutchbatBalkenende persoonlijk ingreep door de rechters te vervangen in de zaak die nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica aanspanden tegen de Nederlandse Staat zodat deze weduwen hun zaak onder het portert van diezelfde Beatrix roemloos verloren omdat de rechter uitsprak dat Nederland geen enkele blaam trof? (Het stuk dat ik mede hierover schreef werd geweigerd door dagblad De Pers; dat de vervanging van de rechters door Balkenende zelf is verordonneerd is mij verteld door advocate Liesbeth Zegveld die de nabestaanden bijstond). Ja lezers: dit is de stinkende en walmende Oranje-beerput Nederland! EEN GROTE HORRORFILM!

Maar het bezoeken van Bilderberg-conferenties om aldaar samen met gekende Nazi-sympathisanten en eugenetica-freaks als de families Bush, De Rothshield en Rockefeller genocides te beramen en mee te werken aan de schepping van de Uebermensch is niet de enige link tussen ons koningshuis en de nazi’s van A. Hitler. We zagen reeds de brieven die de vader van genocide-Trix schreef aan de Fuhrer himself. Dan is er nog het nazi-verleden van prins Claus (zie de serie Clausgate op deze website). Tenslotte is recent aan het licht gekomen dat onze kroonprins en Maxima de vakantie doorbrengen op het enige plekje op aarde waar de geest van kamparts Mengele nog onbedreigd rondzweeft: Patagonie in Argentinie.

Waarom roept de politiek Beatrix niet ter verantwoordling over ‘Bilderberg’? Waarom moet ze door ons worden betaald om complotten te beramen tegen haar eigen volk? Feiten zijn feiten! Let the truth be known, ook over ons koningshuis! Leve de journalistiek!

Print Friendly, PDF & Email
Share