web analytics

Beerput Oranje (3): Vrij Nederland

VNOns Koninklijk Huis heeft nog altijd niet verklaard dat de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep toppie is en dat de ‘leden’ zich ook zelf zullen laten inspuiten, dus we zetten deze serie onverdroten voort conform ons ultimatum. Thans brengt de serie ons naar de hoofdstedelijke Raamgracht waar de redactie is gevestigd van het fiere verzetsblad Vrij Nederland. Dat blad bracht op 8 februari 1997 een sensationeel verhaal, het meest explosieve verhaal ooit geschreven over ons koningshuis. Het is te lezen op de MarieClaire-onderzoekssite. In dit verhaal worden de lotgevallen van MarieClaire tijdens de zoektocht naar haar ouders op dramatische wijze beschreven. Je weet direct: dit verhaal is one of a kind. Lees zelf maar. Het enorme drama in dit verhaal wordt veroorzaakt door het feit dat MarieClaire tijdens de interviews met VN- journaliste Ingrid Harms wist dat zij een kind was van Juliana en Hendrik. Op de grote foto van MarieClaire bij het stuk zien we vaag -maar duidelijk herkenbaar- op de achtergrond een foto van Juliana en Harms geeft, zo lijkt het, in de lead een duidelijke aanwijzing als ze schrijft: een verhaal van een lange speurtocht langs de ‘koninklijke weg‘ naar haar biologische ouders. Maar er is meer. Veel meer.

roversWant du moment dat Harms met MarieClaire (foto) sprak, had die laatste reeds gecorrespondeerd met zowel Juliana als Beatrix en het lijkt welhaast zeker dat Harms deze brieven heeft gezien. Wij hebben ze in elk geval wel gezien en zullen ze later ook produceren op een speciaal te beleggen personferentie over incest binnen Oranje. Dit staat er op de onderzoekssite:

Al in 1981 schreef ze een zeer persoonlijke brief aan haar moeder, prinses Juliana. In het antwoord op die brief liet haar moeder via haar persoonlijk secretaresse weten dat ze niets voor MC kon doen. In juli 1995 schreef ze een persoonlijke brief aan de huidige koningin Beatrix waarin ze o.a. aangaf dat prins Hendrik haar vader was. Deze brief heeft wegens interventie van de toenmalige directeur van het Kabinet der Koningin, de heer Felix E. Rhodius, HM nooit bereikt. Beide brieven van MC en de officiele reacties hierop zullen hier in de nabije toekomst gepubliceerd worden.

VNJoopInteressant is natuurlijk de naam Rhodius, een intimus van Joris Demmink (hier meer over de Oranje-linken van Demmink) die een seksuele relatie onderhield met voormalig Telegraaf-kopstuk Kees Lunshof. Maar nu we het toch over seksuele relaties hebben is het des te aardiger eens te rade te gaan bij Vrij Nederland en Ingrid Harms zelf. Klopt het dat zij tijdens het schijven het het stuk wist hoe de incesteuze vork rond MC werkelijk in de steel stak, maar dat niet heeft opgeschreven, bijvoorbeeld omdat haar hoofdredacteur van destijds, Joop van Tijn, haar dat verbood omdat hij lag te naaien met prinses Irene, de dochter van de moeder van de hoofdpersoon uit het artikel van Harms? We krijgen hoofdredacteur Frits van Exter aan de lijn. Eigenlijk hadden we het gesprek moeten opnemen, of nou ja, eigenlijk ook weer niet, want van Exter heeft niets te zeggen. “Wat wilt u van ons?” vraagt hij op een gegeven moment. “Nou, ik kan me zo voorstellen dat als een blad als VN journalistiek goud in handen heeft, dat ze daar dan iets mee willen doen. Het lijkt me juist heel aardig als VN een rol kan spelen bij het onthullen van deze incest-affaire binnen Oranje waarbij een kind is verwekt dat wellicht eigenlijk in plaats van Beatrix op de troon had behoren te zitten. Kijk, u weet ook best dat ik eigenlijk denk dat het u nu dun door de koninklijke broek loopt van angst en dat u reeds nu plannen aan het beramen bent over hoe alle nog bestaande edities van destijds vernietigd kunnen worden om maar te voorkomen dat VN enige bijdrage levert aan het bevlekken van de reputatie van Oranje, en dat denk ik ook wel, maar… misschien heb ik het wel mis! Misschien willen jullie wel iets doen met deze scoop van de eeuw die deels via het uitstekende stuk van Ingrid Harms mogelijk is geworden…. Brengt u me in elk geval in contact met Harms! Dan kan ik deze zaak voorlopig verder met haar afkaarten!” Van Exter: “Ja, dat is goed. Dan wens ik u verder een prettige dag!” “Maar meneer van Exter! Heeft u wel contactgegevens van mij?” Van Exter: “Ik ken uw website.” “Kunt u niet beter mijn email even opschrijven en doorgeven aan Harms?” En aldus noteerde Frits van Exter, de hoofdredacteur van het voormalige verzetsblad VN, het emailadres van Micha Kat, onderzoeksjournalist te Laos, op weg naar de grootste primeur uit de geschiedenis van VN: de onthulling dat prinses Juliana op haar zeventiende jaar zwanger is gemaakt door haar eigen vader en dat dit koningskind dat wellicht eigenlijk op de troon had moeten zitten een hels leven heeft moeten leiden omdat ons koningshuis haar als een stuk stront heeft behandeld. Alhoewel…. aanvankelijk had Oranje hele andere plannen met MarieClaire Rovers (lees de onderzoekssite) maar door een dramatische speling van het lot gingen di plannen niet door waardoor het leven voor Rover tot een Odyssee verwerd die qua dramatiek zijn gelijke niet kent….

exterMaar wellicht het allergrootste drama in deze zaak is dat de waarheid over MarieClaire Rovers waarschijnlijk zelfs na haar dood niet echt boven tafel zal komen of zal worden geaccepteerd dan wel zal worden opgenomen in de geschiedschrijving van Oranje! Zulks dan omdat mensen als Frits van Exter (foto), hoofdredacteur van het voormalige verzetsblad VN voor de verspreiding waarvan mensen destijds hun leven hebben gewaagd, de bescherming van de reputatie van een decadent en dictatoriaal koningshuis belangrijker vinden dan het doen van hun journalistieke plicht. Een hoofdredacteur die voor tirannen zwicht…..Print Friendly, PDF & Email
Share