web analytics

Beerput Oranje (18): totale terreur

MEDIA IN 2011 GEHEEL IN HANDEN VAN ORANJE * KONINGSHUIS VOERT BEWUST PRO-PEDOFIELENBELEID * ORANJE HEEFT ONS LAND ONDERGEDOMPELD IN EEN HEL VAN CORRUPTE KINDERVERKRACHTERS * BEATRIX HEEFT SCHIJT AAN ONZE SOLDATEN IN DEN VREEMDE

Ons koningshuis onder leiding van Bilderberg Bea zal de houtgreep waarin het ons land in een duivelse omklemming dooddrukt komend jaar alleen maar versterken. Hoe ver we al zijn gevorderd op de route richting tirannie en ondergang blijkt wel uit de laatste kersttoespraak van HM.  Niet zozeer uit de inhoud -bekakt geraaskal van een wereldvreemde Alzheimer-patiente, dat kennen we- maar uit het ‘verbod’ van Huis ten Bosch kritiek op de kerstboodschap te mogen leveren. Realiseer je wat dit betekent! Ons staatshoofd spuit minuten lang de meest weerzinwekkende hypocriete waanzin over ons uit -terwijl ze achter onze rug om binnen Bilderberg tegen ons samenspant en ons leegzuigt en heimelijk bespot- en niemand durft er iets van te zeggen! Niemand! De MSM meldden slechts dat er ‘een miljoen mensen naar luisterden’ zonder daarbij de volgende vraag te stellen: wat vonden al die mensen ervan? Terwijl uit postings op meerdere websites blijkt

dat ons koningshuis geen enkel draagvlak meer heeft, worden onze media geannexeerd door de Oranje-mafia en hun lakeien zoals in feite reeds bleek in 2009 toen de NOS tijdens de dodenherdenking het ‘applaus’ van ‘het volk’ voor Bilderberg Bea in strijd met de waarheid ‘verlengde’ om zo een suggestie te kunnen wekken van populariteit voor Oranje. Hiermee was de totale terreur reeds de facto gerealiseerd maar vanaf dat moment is het allemaal alleen maar nog erger geworden.

Overigens ging onze staatsomroep NOS zich ook in 2007 reeds te buiten aan dergelijke Ceaucescu-praktijken toen het bij een reportage over de doop van prinses Ariane in 2007 kreten uit het publiek ‘Zorreguieta moordenaar’ uit de reportage wegknipte. Wij voorspellen dat de terreur in 2011 zo zal toenemen, dat er niet eens meer niche-media zullen zijn die deze manipulaties door de NOS nog durven te melden zoals de website Geenstijl deed bij het verlengen van het applaus op de Dam! Luister hier overigens naar hoe de NOS omgaat met de laatste kersttoespraak en constateer dat het tijdperk van Ceaucescu reeds lang is aangebroken. Dit is horror mensen, maar laten we het hoofd proberen koel te houden en ons realiseren wat dit betekent: de totale terreur van een criminele pseudo-monarchie waarvan een van de meest incompetente en lachwekkende representanten op het punt staat de troon te bestijgen die hij uitsluitend zal kunnen behouden door nog meer terreur te eisen en niet alleen een totaal verbod uit te vaardigen op kritiek, maar ook te eisen dat zijn volk dagelijks expliciet zijn ‘respect’ betoont! Ik voorspel toestanden zoals in Thailand -waar het overigens niet is afgedwongen!- waarbij elke avond om 18:00 het volkslied wordt gespeeld en iedereen wat hij ook doet moet gaan staan onder een van de levensgrote portretten van de monarch. Verzuimt iemand op deze wijze ‘respect te betonen’ wordt hij gearresteerd en afgevoerd naar een goelag voor ’terroristen’. Recent werd een Thaise blogger veroordeeld tot tien jaar cel wegens ‘majesteitsschennis’. Koning Willem Alexander zal zijn toevlucht moeten nemen tot vergelijkbare terreur. Want wat blijft er over van zijn royale gezag als iedereen op internet vrijuit de spot kan drijven met zijn stompzinnigheid, overbodigheid, zijn criminele vrienden en de blunders die hij dagelijks als staatshoofd zal maken breed kan gaan uitmeten?

Maar het is allemaal nog veel erger met ons koningshuis. Wat worden we genaaid, mensen! Want onder Beatrix is een duivelse koers ingeslagen waarin criminelen en kinderverkrachters op sleutelposities worden gezet en worden gestimuleerd hun delicten in verhevigde mate te plegen met koninklijke goedkeuring. Joris Demmink opereert met de expliciete goedkeuring van Oranje zoals we al vaker hebben gesteld en ook heeft Beatrix tal van kinderverkrachters en andere criminelen benoemd op sleutelposities in onze samenleving waarbij vooral het desastreuze fenomeen van Commissaris van de Koningin werd misbruikt. We krijgen meldingen binnen over kindermisbruik door de Utrechtse CdK Roel Robbertsen en voormalig CdK Ed Nijpels is een van ’s lands leidende criminele pedofielen. Voormalig CdK Hans Wiegel wordt door meerdere bronnen genoemd als de grote instigator van de pedofielen-cultuur binnen de VVD. CdK Jan Franssen -homo maar geen berichten van kindermisbruik- is totaal corrupt zoals reeds meermalen is gepubliceerd en voormalig CdK Wim van Gelder steunde een Zeeuws pedofielen-netwerk rond de koninklijke Roosevelt Stichting [backgrounds] waarin ook Joris Demmink weer een rol speelt. Henk Koning (ook weer VVD) tenslotte werd door Beatrix tegen expliciete adviezen in als criminele kinderverkrachter op de troon gehesen bij de Algemene Rekenkamer zoals werd onthuld door het TV-programma Reporter in maart 2009. Maar het meest stuitende voorbeeld van de voorkeur van Beatrix voor kinderverkrachters is natuurlijk de positie geweest die haar persoonlijk advocaat Frits Salomonson decennia achtereen kon bekleden terwijl bekend was -had moeten zijn- dat deze man zich te buiten ging aan de meest perverse en sadistische rituelen waarbij zelfs kinderen werden vermoord en doodgemarteld. Het is een publiek geheim dat Beatrix onder invloed is geraakt van de pedofielen-mafia door Claus; waarschijnlijk benoemt zij al deze kinderverkrachters omdat die informatie hebben over de escapades van Claus en ons staatshoofd aldus zouden kunnen chanteren. Maar ook via de Bilderberg-mafia van satanische perverts kan zij geconfronteerd zijn met mensen met dergelijke perverse voorkeuren en levensstijlen:

De drie Duitse Dracula’s
Nu we het toch over Claus hebben [lees onze serie Clausgate voor achtergonden]: het zijn de drie ‘Duitse Dracula’s’ geweest die ons koningshuis hebben veranderd in een hel van criminaliteit en corruptie: Hendrik die zijn dochter Juliana verkrachtte en aldus een kind verwekte [backgrounds], Bernhard wiens verwoestende invloed nog dagelijks doorwerkt en tenslotte Claus over wie een historicus ooit opmerkte: “Een biografie over Claus? Laat me niet lachen! Die komt er nooit! Want als die beerput opengaat….” Intussen lijkt de criminele focus van Oranje zich van Duitsland te verplaatsen naar Argentinie, zij het dat deze beide landen altijd warme banden hebben onderhouden met name in het uitoefenen van terreur en het vermoorden van tegenstanders. De keuze van Oranje valt daarbij uiteraard op de fascistische monsters die het zo bont maken, dat ze zelfs door aparte tribunalen moeten worden berecht. Overigens blijkt uit de berichtgeving over de levenslange gevangenisstraf voor ex-dictator Videla opnieuw de greep van Oranje op onze media: geen enkel medium maakte ook maar melding van de rol van pappa-Zorreguieta in het misdadige regime. Zulks waarschijnlijk om ons land klaar te stomen voor de aanwezigheid van de ex-landbouwminister bij de kroning van PWA.

Tot slot staan we nog even stil bij een ander dossier waaruit de ongekende en perverse kwaadwillendheid en verdorvenheid van Oranje omhoog spuit: Edwin de Roy van Zuydewijn. Daags voor kerstmis kreeg Edwin te horen dat er voor hem geen alimentatie inzit wegens ‘gebrek aan middelen’ bij Margarita die recent nota bene is ontmaskerd als belastingonduiker en ‘belasting-leugenaar’. Oranje verkracht niet alleen de media en de journalistiek om de eigen wantoestanden aan het zicht te kunnen onttrekken, maar ook de rechterlijke macht en voor de burger cruciale instellingen als de Nationale Ombudsman. Terwijl Edwin dus recht heeft op een schadevergoeding van miljoenen wegens de complete vernietiging van zijn leven en het hem afnemen van elke kans op loopbaan en carriere, wordt hij door Oranje tot op de dag van vandaag verder de stront in getrapt waarbij Oranje zelf de wet overtreedt! En ook hier weer: de media zwijgen, moeten zwijgen. Maar het gaat nog verder: geen uitgever durft het boek te publiceren waar Edwin al jaren aan werkt! We zijn verloren, mensen: onder Maxima zal de terreur zoals gezegd nog verder toenemen en dient concreet te worden gevreesd voor het afkondigen van een ‘vuile oorlog’ in de stijl van Videla en haar vader. Of nee: die vuile oorlog is in feite al lang begonnen. Alleen de vliegtuigen nog.

We spraken zojuist over oorlog. Dat brengt mij op het volgende. In Thailand keek ik recent naar een kersttoespraak van Obama. Wat direct opviel was de grote aandacht die hij schonk aan de soldaten in Afghanistan en Irak. Steeds weer zei hij dingen als ‘juist nu zijn onze gedachten bij jullie’ en ‘onze dank en waardering voor jullie werk zijn groot, juist nu. We weten wat jullie doormaken, verstoken van vrouw, kind en/of naasten’ dat soort teksten. Op FoxNews zag ik ook steeds boodschappen van servicemen aan hun vrouw en familie. Dan Beatrix en Nederland. Bilderberg Bea heeft voor zover ik kan beoordelen nog nooit ook maar een lettergreep gewijd aan ‘onze jongens’ in Irak en Afghanistan. Is er ook nooit geweest, zulks in tegenstelling tot weer Obama en ook Bush. De kersttoespraak van 2010 -haar laatste?- was de laatste kans. Die heeft ze opnieuw gemist. In plaats van de soldaten in Afghanistan een hart onder de riem te steken, daalt Beatrix in haar laatste kersttoespraak af tot perverse diepten van hypocrisie als ze het heeft over burgermoed en de tweede wereldoorlog, dat laatste als dochter van een Nazi en collaborateur die ons land het liefst had weggegeven aan Adolf Hitler. Oranje en burgermoed, Videla en mensenrechten, Hitler en tolerantie: onze schidzofrene monarchie is een vloek.

Print Friendly, PDF & Email
Share