web analytics

Bedrog van Bas Haan reeds nu aangetoond!

haan.jpegDeze haan (die op de foto) kan worden gebraden! Hoe weerzinwekkend is het als een zogenaamd ‘onafhankelijk journalist’ in dienst van de macht die hij wordt geacht te controleren meehelpt aan het sanctioneren van de meest afschuwelijke blunders waardoor volstrekt onschuldige burgers jarenlang vastzitten? In feite klopt het so wie so al niet als een journalist na ‘jaren van onderzoek’ tot de conclusie komt dat het standpunt van de Staat/de macht het juiste standpunt is. Niet dat een standpunt van ‘de macht’ niet juist kan zijn, natuurlijk kan dat wel, maar het is gewoon niet de taak van een journalist dat op basis van onderzoek te bevestigen! De Staat is mans genoeg zijn eigen PR te kunnen voeren! Journalisten moeten ‘a charge’ onderzoek doen en feiten blootleggen waarmee de positie van de Staat/de macht kan worden bestreden. Maar Bas Haan ziet dat anders. En is bereid daarvoor te liegen, te bedriegen en te manipuleren. Uw webmaster wist het in feite al toen hij las dat Haan ‘onthulde’ dat Louwes ‘eerder met Justitie in aanraking is geweest’. Een klassieke ‘verdediging’ van partijen in nood: extra causam gaan, zoals dat bij de Romeinen heette: zaken erbij slepen die niets met de zaak waar het om gaat van doen hebben. Maar ik had geen tijd dit allemaal uit te zoeken. Maar wat lezen we nu op de site van Maurice de Hond?

Tommie schreef:

@ Koekstad, 31 jan ’09 16:39

Het prullerige stukje dat naar aanleiding van het verschijnen van Haans boekje in de regionale krant De Stentor is verschenen, eindigt infaam als volgt:
Onthullend is dat Louwes al voor de dood van Wittenberg met de politie in aanraking is geweest wegens betrokkenheid bij oplichting en valsheid in geschrifte en wegens ‘schending van geheimen en verduistering.’

Een oud-collega van de Heer Louwes reageert daar als volgt op:
Met uw laatste zin doet u groot onrecht aan Ernest Louwes.
Ik weet namelijk precies wat er in 1994 is gebeurd, waarop deze zin zou slaan.
Louwes stelde vast dat zijn werkgever een van zijn klanten op een slinkse wijze ernstig financieel benadeelde.
Hij heeft toen aan die klant stukken overhandigd waaruit dit bleek.
Zijn werkgever heeft toen aangifte tegen Louwes gedaan wegens “schending van geheimen en verduistering”. Louwes is door de politie gehoord, heeft 2 uur op het bureau gezeten en de zaak is toen geseponeerd.
De klant heeft via juridische procedures tegenover de baas van Louwes na jaren het onrecht ongedaan kunnen maken.
Uw beschrijving in het artikel suggereert dus iets heel anders dan een onbaatzuchtige actie van Louwes in het belang van zijn klant.
Hij is overigens toen direct weggegaan bij zijn werkgever en heeft zelfs een ontslagvergoeding gekregen, naar ik meen te weten.
E. Legrand – 30-01-2009 | 11:08

31 jan ’09 16:49

Print Friendly, PDF & Email
Share