web analytics

Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked?

BEDREIGER MELKERT & ROSENMOLLER LOST OP IN LUCHT

door Pamela Hemelrijk
Met de recente aanhouding en berechting van kogelbriefschrijver Peter S. lijkt de golf van bedreigingen (Katja Schuurman, Jeroen Pauw, Guus Hiddink, Mat Herben, koningin Beatrix en twintig anderen) die Nederland na de moord op Fortuyn teisterde tot ieders tevredenheid opgehelderd. Het OM in Rotterdam blijkt alles op alles te hebben gezet om de dader op te sporen: er is forensisch onderzoek gepleegd naar vingerafdrukken, lettertypen en DNA, er zijn daderprofielen opgesteld en ook het tv-programma Opsporing Verzocht is ingeschakeld.
Wat echter opvalt is dat er met geen woord meer wordt gerept over de dreigbrieven die indertijd in de media verreweg de meeste ophef hebben veroorzaakt: die aan Melkert (‘met pistool!’) en Rosenmoller. De afzenders daarvan lopen nog steeds vrij rond. Wordt er eigenlijk nog jacht op hen gemaakt? Of is het onderzoek nu gesloten?


Het OM in Rotterdam weet van niks. “Wij hebben onze naspeuringen beperkt tot de kogelbrieven” aldus een woordvoerster.”Met andere bedreigingen hebben wij geen bemoeienis gehad”.
Het PvdA-hoofdkwartier is nog minder mededeelzaam: “Daar weet ik niets van” zegt voorlichtster Angela de Jong. “En de mensen die het wel weten hoeft u niet te benaderen, want die willen er toch niet over praten. Er is namelijk afgesproken om niets over deze kwestie naar buiten te brengen”.

Maar de PvdA heeft toch zelf openbaar gemaakt? Het stond op 25 mei 2002 in alle kranten: Melkert had op 9 mei 2002 een pakketje toegestuurd gekregen met een doorgeladen pistool erin. ‘Bronnen binnen de PvdA’ hadden dat bevestigd, volgens Volkskrant-verslaggever Jan Hoedeman. Het pakketje was onderschept voordat het Melkerts woning bereikte, aldus Hoedeman, en de vondst werd ‘door de politie en het campagneteam van de PvdA’ stilgehouden, uit angst voor verdere bedreigingen. Het Parool kwam die avond met letterlijk dezelfde tekst aanzetten, ditmaal geheel bronloos. Ik begrijp er niets van: als zowel het campagneteam als de politie het macabere nieuws wilden stilhouden, waarom stond het dan toch in geuren en kleuren op de voorpagina’s? Met de PvdA zelf als enige bronvermelding nog wel? En wat had het campagneteam er in vredesnaam mee te maken? De campagne was stilgelegd! Als het allemaal geheim moest blijven, waarom is dan uitgerekend de publiciteitsafdeling van de PvdA erbij betrokken? Is dat niet een beetje ongerijmd? Wie heeft dat pakketje eigenlijk onderschept? Is er ook aangifte gedaan? En zo ja, waar?

“Dat kan ik u niet zeggen. Meer dan er toen in de krant stond is er niet over naar buiten gekomen”.

Geef me dan maar iemand van het campagneteam. Daar waren ze kennelijk goed op de hoogte. De voorzitter bijvoorbeeld? Jacques Monash?

“Het campagneteam is uiteraard na de verkiezingen ontbonden. En Jacques Monash woont tegenwoordig in Rusland.”

Waarom bent u zo afhoudend? Hecht de PvdA er dan geen belang aan de dat afzender van dat pistool wordt opgespoord?

“Zo gaan we echt niet verder komen, vrees ik. U moet echt bij de politie zijn. Of bij het OM.”

Het OM kan me niet helpen. En er zijn nogal veel politiekorpsen in Nederland.

“Probeert u het eens bij het Korps Landelijke Politie Diensten”.

De KLPD moet ook het antwoord schuldig blijven, en verwijst naar het ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie verwijst naar het College van Procureurs-Generaal. Het College van Procureurs-Generaal verwijst naar het Parket-Generaal in Den Haag. De voorlichter van het Parket-Generaal, Leendert de Lange, weet na enige dagen speurwerk te vertellen dat de zaak is behandeld door het OM in Den Bosch. Daar is het Melkert- pakketje namelijk onderschept. Het OM in Den Bosch wil echter evenmin iets loslaten. De zaak ligt ‘supergevoelig’ volgens voorlichtster Ilse Poll.

Is er aangifte gedaan? En loopt er nog een onderzoek? Of is dat ook geheim?

“Er is geen aangifte gedaan. En er wordt niet meer actief naar de dader gezocht. Het onderzoek is stopgezet”.

Wanneer?

“Dat kan ik zo niet achterhalen. We zijn heel terughoudend met informatie over deze zaak”.

Maar als het onderzoek gestrand is, ligt het dan niet voor de hand om juist naar buiten te treden? Door Opsporing Verzocht in te schakelen bijvoorbeeld? Zo is de kogelbrievenschrijver ook op gespoord.

“Af en toe wel, maar in dit geval blijkbaar niet”.

Wat voor type pistool was het eigenlijk?

“Daar doen wij geen mededelingen over. Zoals ik al zei: de zaak ligt supergevoelig”.

Een pistool moet toch makkelijker te traceren zijn dan een kogel. Stond er geen serienummer op? Is het wapen onderzocht op DNA of vingerafdrukken?

“Het Nederlands Forensisch Instituut heeft niets gevonden dat wijst op een dader of een verdachte. Meer kan ik u niet zeggen”.

Het NFI gebeld dan maar. Want de vraag of het NFI het wapen heeft onderzocht is in het midden gelaten. Heeft het NFI het wapen ook onderzocht? En was er inderdaad geen enkel aanknopingspunt?

Het wordt eentonig: voorlichtster Vera Schrijve kan het bevestigen noch ontkennen. “Alleen het OM kan daar uitspraken over doen. Maar ik heb uw vraag doorgespeeld naar het ministerie van Justitie”.

Spaar u de moeite; daar ben ik al geweest

Kan TPG Post dan misschien bevestigen dat het pistool op het distributiekantoor Den Bosch is onderschept? Helaas, dat kan TPG Post niet. “Ik wil u graag helpen” zegt voorlichtster Hanne Kluck, maar wij doen geen mededelingen over post aan derden.

Ik hoef geen bijzonderheden te weten. Ik probeer alleen maar van offici?le zijde het bestaan van dat onderschepte pistool bevestigd te krijgen. Dat is tot op heden niet gelukt. Kunt u me niet helpen?

“Het spijt me, maar ik ga niet over dit concrete geval praten. Dat zou niet zuiver zijn”.

De algemene geheimzinnigheid staat in schril contract met de tamtam van weleer. Melkert en Rosenmoller waren in de periode na de moord beter bewaakt dan Fort Knox, zo serieus werden de bedreigingen aan hun adres genomen. De algemene veiligheidsmaatregelen rond het Binnenhof waren op 25 mei alweer versoepeld, maar de security rond Melkert was juist ge?ntensiveerd. Zijn huis in Bussum werd permanent bewaakt, zijn post werd scherp gecontroleerd en hij werd overal begeleid door twee lijfwachten. Rosenmoller was de enige politicus van wie zelfs vrouw en kinderen onder politiebescherming stonden, hoewel hij noch een kogelbrief, noch een pistool ontvangen, maar slechts ‘gewone’ dreigbrieven.
Je zou verwachten dat er dan dus ook een klopjacht op deze daders zou worden geopend, zeker na de moord op Pim Fortuyn die geweld tegen politici bovenaan de agenda’s plaatste. Maar het tegendeel blijkt het geval te zijn. Wie de kwelgeesten van Melkert en Rosenmoller ook geweest mogen zijn, ze hoeven zich niet ongerust te maken: niemand is naar ze op zoek. Het bedreigen van Katja Schuurman en Guus Hiddink heeft duidelijk hogere prioriteit, zo blijkt.

Print Friendly, PDF & Email
Share