web analytics

Beerput Oranje (4): Beatrix in NWO-complot

STAATSHOOFD ZWEERT SAMEN MET BUITENLANDSE MOGENDHEDEN TEGEN HAAR EIGEN VOLK OP ONZE KOSTEN! * BEATRIX HOUDT POLITIEK DEN HAAG GEVANGEN IN GREEP VAN ANGST EN TERREUR *

Het staatshoofd van ons koninkrijk, Beatrix, zit hoogstpersoonlijk mede aan de knoppen van een demonische samenzwering een deel van haar eigen volk uit te moorden (en een deel van de wereldbevolking) via de swine flu hoax. Dat kan onweerlegbaar worden geconcludeerd uit de prominente aanwezigheid van het staatshoofd bij de ‘Bilderberg-conferenties’ waarvan haar vader Bernhard een van de oprichters was. Op de meest recente Bilderberg-conferentie in Griekenland is volgens Bilderberg-kenner James Tucker expliciet gesproken over het inzetten van de swine flu-hype voor het realiseren van de depopulatie-doelstellingen van de NWO. Voor de wijze waarop dit zal gebeuren zij verwezen naar dit artikel.  Justitie-minister Hirsch Ballin vergezelde het staatshoofd naar Griekenland, een bezoek waarover niemand in de tweede kamer een vraag heeft durven stellen (RECTIFICATIE). Voor deze weerzinwekkende lafheid, ingegeven door een diepe angst voor de duivelse terreur van ons koningshuis, gaat ons land nu een hoge prijs betalen. De aanwijzingen -nee, de bewijzen!- voor de naderende genocide zijn onweerlegbaar! Lees de website van Jane Burgermeister voor feiten! Bestook de corrupte MSM (Elsevier, NRC, Telegraaf) met postings! Hieronder voor de ‘nieuwelingen’ een kort overzicht van de tien belangrijkste bewijzen voor genocide:

1. Het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt is duidelijk geen gewoon ‘natuurlijk’ virus maar heeft alle kenmerken van een in het laboratorium in elkaar geknutseld produkt.

2. Dit wordt ondersteund door eerdere pogingen van de NWO om geconstrueerde ‘killer-virussen’ te verspreiden: SARS en Vogelgriep.

3. Er is concreet bewijs voor moedwillige pogingen van de fabrikanten van de killer-virussen deze produkten te verspreiden onder de bevolking om pandemieen te veroorzaken (ondermeer Baxter in Oostenrijk).

4. Er is sprake van een hysterische top-down fearmongering over de Mexicaanse griep waarvoor geen andere verklaring kan zijn dan de bevolking ‘vaccinatieklaar’ te krijgen (de natuurlijke houding van overheden is immers de bevolking gerust te stellen en paniek te vermijden).

5. Geen enkele autoriteit in geen enkel land durft een tegengeluid te laten horen: alle overheidsinstanties wereldwijd volgen op slaafse wijze de agenda van de WHO/NWO. Hier zien we een duidelijke voorspiegeling van het world government zoals beoogd door de NWO.

6. De complete MSM wereldwijd is gelijkgeschakeld en propageert de vaccinatie. Tegengeluiden worden weggecensureerd en tegenstanders komen nergens aan het woord en/of worden ‘gedemoniseerd’. In Nederland gaat NRC Handelsblad hier voorop, niet toevallig de krant met een sterke Bilderberg-binding via Ben Knapen.

7. Normale en vaststaande procedures voor het testen van vaccins worden niet nagevolgd bij het Mexicaanse griep-vaccin dat via een ‘versnelde procedure’ zal worden ‘goedgekeurd’.

8. De producenten van het killer-vaccin worden op nog nooit eerder vertoonde wijze bij voorbaat in bescherming genomen en gevrijwaard tegen schadeclaims. In ons land zijn de namen van de producenten zelfs geheim verklaard.

9. Veel landen, waaronder ook Nederland, hebben reeds enorme hoeveelheden vaccin besteld het aantal waarvan precies overeenkomt met de omvang van de bevolking. Dit anticipeert duidelijk op gedwongen vaccinatie.

10. De WHO heeft het legal framework voor wereldwijde gedwongen vaccinatie zorgvuldig voorbereid zodat het thans de macht heeft dit dwingend aan vrijwel alle landen voor te schrijven.

Print Friendly, PDF & Email
Share