web analytics

Beatrix: between Bilderbergers

LUISTER NAAR NIGEL FARRAGE OVER DE EURO-WAARHEID * MET INFO OVER DE MOEDER ALLER STRAFZAKEN OP 11-2-11

Kenners van de Tweede Wereldoorlog kennen het verhaal: toen het leger van generaal Paulus bij Stalingrad geheel en al verloren was en rond de 300.000 Duitse soldaten waren omsingeld en op het punt stonden te worden afgeslacht, promoveerde Hitler Paulus tot Veldmaarschalk. De dag daarop gaf Paulus zich over, inclusief medailles en eretekenen die vanuit Berlijn waren ingevlogen en boven het halfbevroren leger waren gedropt. This is real lunacy! Maar ‘onze’ Bilderberg Bea kan het ook, net als de haar zo toegenegen ‘familievriend van ouds’ Adolf Hitler! Want juist op het moment dat de Euro op instorten staat en het ene na het andere Euro-land op kosten van de belastingbetaling moet worden ‘gebailout’ geeft zij een hoge onderscheiding aan de baas van de ECB Trichet! Net als Paulus terwijl zijn soldaten stierven door Hitler uitvoerig werd geprezen om zijn geniale strategische inzichten, werd over Trichet ondermeer gezegd dat hij ‘een essentiele bijdrage heeft geleverd aan de prijsstabiliteit in de Eurozone’. Uiteraard krijgt dit unieke Bilderberg-samenzijn tussen Beatrix en Trichet

in de MSM vrijwel geen enkele aandacht: te pijnlijk. De koninklijke onderscheiding is in alle duisternis uitgereikt uit angst voor volkswoede en toenemende haat tegen het koningshuis. Net als de bevordering van Paulus destijds vrijwel geen aandacht kreeg in de Nazi-propagandamachine. Volgens een bericht in het FD schoof de geridderde Euro-fetisjist Trichet na de plechtigheden aan voor een intiem diner met Beatrix, Gerrit Zalm, Wim Kok en natuurlijk Wouter Bos. Ook hiervan zullen geen foto’s verschijnen in de landelijke kwaliteitskranten. De erudiete en geleerde kwaliteits-bankier Trichet schoof ook nog even aan bij het TV-programma Buitenhof. Op vragen over een mogelijk failliet van Ierland of Griekenland wenste Trichet niet in te gaan. ‘Een absurde veronderstelling’, zei hij stellig, aldus opnieuw het FD.  Zo weigerde ook Paulus in te gaan op een mogelijke nederlaag van zijn leger nadat hij zijn medaille met bevroren handen uit het ijs had uitgehakt. Niederlage? Wahnsinn! Blodsinn! riep de koene nazi-generaal in de ijzige winter van 1942 op 1943. Maarschalk Paulus leefde nog in betrekkelijke rust en welstand tot 1957. Tienduizenden van zijn soldaten stierven een afschuwelijke dood. Zo zullen ook de bewoners van de Eurolanden worden geofferd door de Bilderbergers Beatrix en Trichet en de criminele plunderaars Zalm en Bos.

KOM OP 11 FEBRUARI NAAR HET GROTE STRAFPROCES TEGEN MICHA KAT OP DE RECHTBANK DEN HAAG, PRINS CLAUSLAAN 60 [DIRECT NAAST CS] OM 10:00 WAAR OOK DE BILDERBERG-SAMENZWERING AAN DE ORDE ZAL KOMEN, VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS! PROTESTEER TEGEN DE NWO! BINNENKORT VEEL MEER INFO OVER DEZE MOEDER ALLER STRAFZAKEN!

Print Friendly, PDF & Email
Share