web analytics

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

bashaan.jpegNOVA-journalist Bas Haan die een boek schreef met als doel de ‘schuld’ van Ernest Louwes in de Deventer Moordzaak definitief ‘veilig te stellen’ heeft bij de perspresentatie van zijn boek een mes kado gekregen van ‘klusjesman’ Michael de Jong. Dit wordt door diverse aanwezigen gemeld en bevestigd. Doordat het boek van Haan de ‘schuld’ van Louwes zogenaamd ‘bevestigt’ werd prime suspect Michael de Jong door hem ontlast en ‘in veiligheid gebracht’. Dat maakt deze gift annex ‘beloning’ buitengewoon alarmerend. De feiten laten zien dat Ernest Louwes onschuldig is aan dit delict; het beschikbare feitenmateriaal wijst juist sterk in de richting van De Jong. Zoals deze site eerder beschreef is de reden dat het OM het vizier reeds direct afwendde van De Jong -en richtte op Louwes- dat via de ‘klusjesman’ de pedofielen-beerput binnen justitie en de wantoestanden in de forensische psychiatrie en de kinderbescherming op tafel dreigden komen te liggen. Ook via manipulatie en bedrog in de ‘schrijfproeven-affaire‘ probeert Justite thans de ‘schuld’ van Louwes overeind te houden. Bas Haan is hiertoe voor Justitie een gewillig stuk gereedschap, maar hij loopt thans hard tegen de lamp als een corrupte propagandist uit het Demmink-kamp zoals deze site reeds direct na lezing van zijn boek -te slecht, te veel leugens- constateerde. Maar de corruptie van Haan

blijkt ook uit het feit dat hij reeds direct -en zonder duidelijke directe aanleiding- door de MSM op het schild werd gehesen: De Leugen Regeert, Cappuchino, BNR. NRC, Trouw, Elsevier…. stuk voor stuk wisten deze ‘Pravda’s van het vrije woord’ niet hoezeer en hoe snel ze Bas Haan en zijn boek de hemel in moesten prijzen.  De enige reden: bescherming bieden aan de macht en de bende criminele pedofielen van Justitie rond Joris Demmink. Het is in feite te simpel voor woorden: de complete ‘publieke media’ die door de Staat worden gecontroleerd zijn anti-Louwes en pro-klusjesman: dat kan toch geen toeval meer zijn? Zeker als de feiten zo duidelijk ontlastend zijn voor Louwes is het normaal gesproken onverklaarbaar dat er niet een medium -zelfs niet Trouw, zelfs niet BNN of LLink- zich heeft willen of durven uitspreken voor Louwes maar dat ze allemaal, stuk voor stuk, achter een wanprodukt als dat boek van Bas Haan gaan staan….

globalgs8.jpegDit brengt ons op de positie van Peter R. de Vries. Deze crimefighter was aanwezig bij de boekpresentatie, maar nam de gift van Michael de Jong aan Bas Haan voor kennisgeving aan. Dat Peter R. zich in deze zaak reeds vroegtijdig heeft gemanifesteerd als anti-Louwes blijft velen verbazen en geeft eens te meer voeding aan een stelling die meer en meer wordt gehoord: hij werkt samen met Justitie, net als Bas Haan. Deze website beschikt over buitengewoon belastende informatie over Peter R. die nog weer meer aanwijzingen biedt voor de hypothese dat hij zelfs een ‘loopjongen’ kan worden genoemd en dat zijn opgebouwde imago van ‘vrijgevochten’ en ‘waarheidsvinder’ een grote maskerade is. Zijn houding tijdens de boekpresentatie bevestigt dit eens te meer. Maar feit is dat ook van de andere aanwezige journalisten niemand de opmerkelijke gift aan de ‘onafhankelijke’ journalist het melden waard achtte. De gift bestond uit een mes van het type Global GS-8, het type (foto) waarmee de weduwe Wittenberg is vermoord, een mes dat direct in verband is gebracht met Michael de Jong. Om Louwes te incrimineren werd een ander type mes in de strijd geworpen waarvan is vast komen te staan dat het niet het moordwapen is geweest.

Print Friendly, PDF & Email
Share