web analytics

Bart Mos: Hij heeft me bedreigd!

DEMONISERING KAT GAAT DOOR: NU OOK TELEGRAAF * NATUURLIJK NIET IN HET OPENBAAR, MAAR OP ACHTERBAKSE WIJZE VIA EEN ‘AANGIFTE’ BIJ JUSTITIE * TELEGRAAF RENT NAAR DEMMINK IN JARENLANG CONFLICT MET KAT * VALSE AANGIFTE VAN BART MOS GECOUNTERD MET CONTRA-AANGIFTE * TELEGRAAF EN JUSTITIE: HAND IN HAND TEGEN KAT EN PRO-PEDOFIELEN * KAT OPNIEUW VASTGENOMEN VOOR VERHOOR

Na Nieuwe Revu en zowat alle regionale kranten van Nederland onder leiding van de Leeuwarder Courant heeft nu ook De Telegraaf zich gemeld in het leger hyena’s dat in opdracht van Justitie en Demmink met man en macht werkt aan de operatie ‘sloop Kat’. Telegraaf-journalist Bart Mos blijkt eind september vorig jaar aangifte tegen Kat te hebben gedaan wegens ‘bedreiging’. Voor Justitie was deze aangifte aanleiding Kat gisteren vast te nemen

op het bureau Waddenweg in Amsterdam-Noord. Na drie uur stond Kat weer buiten, verbijsterd over deze nog nimmer vertoonde exercitie van matennaaierij door Mos en rancune van De Telegraaf, de krant die door Kat keer op keer wordt ontmaskerd als een totaal corrupt propaganda-medium van Justitie-hooligans als Joris Demmink en Fred Teeven.  De doodsnood waarin De Telegraaf verkeert en de aanhoudende ontmaskering als de pedo-Pravda van Nederland leiden aan de Basisweg blijkbaar tot de meest primitieve reflex die er bestaat: kill the messenger! Bij deze operatie maakt de krant maar al te graag gebruik van de relaties met Justitie die reeds dateren uit de tijd dat het voormalige lid van de hoofdredactie Kees Lunshof samen met zijn vriend Joris Demmink kinderen liep te verkrachten en volgens bronnen zelfs liep te vermoorden op een boot met de naam Apollo. Vanaf 2007 fungeert De Telegraaf als een ‘witwas-medium’ voor de higher class-pedofielen die ondermeer in het Stan Huygens-journaal van Willem Kool een podium krijgen om zich in plaats van als kinderverkrachters te profileren als ‘weldoeners’ en ‘sociaal bewogen wereldverbeteraars’.

Wat het NAZI-achtige verraad van Bart Mos met name zo kwalijk maakt, is dat hij in 2007 samen met Joost de Haas aan de wieg stond van de ontmaskering van genoemd pedo-netwerk in enkele baanbrekende artikelen die we hier zien afgebeeld. Maar direct daarop liet Mos zich kaltstellen [backgrounds] net als nadien ook journalisten als Jeroen de Jager van de NOS, Sinan Can van Zembla en Sander ’t Sas van EenVandaag. Het verschil is alleen dat die laatste drie zich gedeisd houden terwijl Bart Mos zich heeft laten recruteren als een soldaat in het Demmink-pedofielenleger en thans zelfs actief met de kinderverkrachter is gaan samenwerken om de waarheid verborgen te houden. Dit blijkt ondermeer uit de recente publicaties van Mos over het Europees Arrestatiebevel en de zaken van Robert Horchner en Cor Disselkoen waarbij hij de misdadige maar cruciale rol van Demmink als architect van het omstreden EAB moedwillig buiten zijn verhalen laat om de kinderverkrachter niet te beschadigen.

De Telegraaf werkt op vele manieren samen met Justitie en juist dat maakt de aangifte van Bart zo laf en walgelijk. Alsof het gepeste kind naar zijn vader rent! Natuurlijk werd ik nadat ik me gemeld had om te worden gehoord direct vastgezet en drie uur vastgehouden, inclusief verhoor. De rechercheurs hadden samen met Wakker Nederland een compleet dossier over mij opgebouwd. Over de zaak zelf heb ik niet verklaard, dat doe ik wel voor de rechter als het OM zo krankzinnig is deze zaak in opdracht van hun pedo-vrienden van De Telegraaf voor de rechter te gaan brengen. Het is niet de eerste keer dat de NAZI-krant zijn toevlucht neemt tot de toga’s om Kat te bestrijden [video] nadat ze deze reeds eerder via een Berufsverbot hadden proberen uit te schakelen.

EN DAT DOET DE PEDIGRAAF ALLEMAAL OM DE WAARHEID VERBORGEN TE HOUDEN VOOR HET VOLK EN OM KINDERVERKRACHTERS EN KINDERMOORDENAARS VRIJ BAAN TE GEVEN ZOALS IS AANGETOOND IN DE ZAAK-VAATSTRA!

We hebben de aangifte van Bart Mos direct gecounterd met een contra-aangifte wegens het doen van een valse aangifte. Nu kijken of het OM Bart Mos ook gaat vastzetten voor verhoor. Daar is namelijk alle aanleiding toe, want beste mensen: waar zitten de ware criminelen? In dit appartementje in Schiedam of op de Pedigraaf-burelen te Amsterdam? Hier volgt de tekst van mijn aangifte tegen Bart Mos:

De aangever verklaarde:

Ik wens aangifte te doen tegen Bart Mos ter zake van valse aangifte/het doen van aangifte te kwader trouw.

Ik ben zojuist als verdachte verhoord ter zake van een bedreiging die ik telefonisch tegen Bart Mos geuit zou hebben. Ik heb drie quotes gehoord waarvan de eerste twee geen bedreiging vormen. Er is in die quotes geen sprake van bedreiging. Niemand zal serieus nemen dat ik Bart Mos zou gaan ‘roosteren’. Met betrekking tot de derde quote het ik direct per email mijn excuses aan Bart Mos aangeboden. Deze email had de titel ‘sorry’. Gezien het bovenstaande is er geen sprake van bedreiging en is deze aangifte vals.

Van de quotes die ik heb gezien zijn de feiten en de context verdraaid en verkeerd weergegeven en dat maakt de aangifte helemaal te kwader trouw. Bart Mos kent mij goed. Hij had mij gewoon kunnen bellen in plaats van aangifte tegen mij te doen.

Het lijkt mij voor de hand te liggen dat Bart deze kwestie heeft overlegd met zijn superieuren omdat ik bekend sta als de grote vijand van De Telegraaf. En dan zou dit dus wijzen op een wraakactie tegen mij persoonlijk die niet op feiten is gebaseerd. Maar hierover zal Bart Mos gehoord moeten worden.

De Telegraaf werkt op allerlei niveaus samen met Justitie en daarom zouden er getuigen moeten worden gehoord om te onderzoeken of hier sprake is van samenspel tussen Telegraaf en Justitie. Ook gezien de extreme reactie van de Officier van Justitie op deze aangifte. Met de extreme reactie bedoel ik dat ik voor deze aangifte aangehouden ben.


Print Friendly, PDF & Email
Share