web analytics

Artikel over Gay Parade en decadentie uit 1998

VERVAL VAN DE SAMENLEVING ZETTE SINDS 1998 DOOR

Micha Kat schreef in 1998 een (toen) nogal geruchtmakend stuk in NRC Handelsblad naar aanleiding van de Gay Parade door de Amsterdamse grachten. Hij las het stuk vandaag toevallig nog eens door en meent dat er een bepaalde voorspellende waarde vanuit ging (en gaat). Hij kan zich nog herinneren dat redacteuren van NRC hem woedend benaderden en dat er zelfs in vergaderingen werd gezegd dat het nooit had mogen worden gepubliceerd omdat het ‘homofoob’ zou zijn. Homofiele vrienden van de schrijver keerden hem de rug toe. Zijn dat nu juist niet de enige stukken die er toe doen, stukken die dit soort reacties opwekken? Nu de site nog in reces is in afwachting van nieuwe spectaculaire en controversiele stukken (zoals u van ons gewend bent) lijkt dit stuk een leuke ‘opwarmer’ voor de komende weken!

Print Friendly, PDF & Email
Share