web analytics

Artikel over de zaak-Westenberg in Advocatenblad

topadvocatuur.jpgIn het laatste nummer van Het Advocatenblad staat een vrij uitgebreid stuk over de zaak-Westenberg dat we hieronder zullen weergeven. We zijn inmiddels ruim drie weken na de zitting en de spanning op weg naar de uitspraak (7 mei) begint te stijgen. Is de Nederlandse rechtsstaat (nog) sterk genoeg om te erkennen dat ook rechters zelf corrupt en fout kunnen zijn? Of is deze inmiddels dermate gecorrumpeerd geraakt door decennia van vriendjespolitiek en mismanagement dat elke vorm van zelfreinigend vermogen verloren is gegaan? De toekomst zal het leren. Lees hier het verslag nog eens na dat deze site zelf van de zitting publiceerde en klik hier voor een verslag op de advocaten-site Advocatie.nl. Hier nog wat backgrounds. Het blijft intussen frusterend dat de MSM maar niet over deze zaak willen schrijven en ook de politiek zich koest houdt.

Rechter versus Advocaat

In de langjarige strijd van de Rotterdamse [moet zijn: Haagse, MK] vice-president Hans Westenberg tegen een uitlating van advocaat Hugo Smit, vond verleden maand de zitting plaats in hoger beroep.

Jan Pieter Nepveu
journalist

smit.jpgRechter Hans Westenberg verwijt advocaat Hugo Smit dat deze hem in het boek Topadvocatuur van Micha Kat heeft afgeschilderd als partijdig in de Chipshol-zaak doordat hij over de rechter zei dat deze voorafgaande aan de zaak had gebeld met advocaten. Hij verwijt journalist Micha Kat de rancuneuze Smit klakkeloos geciteerd te hebben. Beide zaken dienden 25 maart samen voor het Hof Amsterdam.
De Amsterdamse raadsheer Peter Ingelse meldt dat de Chipshol-groep zich kritisch heeft uitgelaten over zijn benoeming tot voorzitter. De zaak immers valt onder het Haagse Hof. Ingelse verbindt er geen gevolgen aan. Smit en Kat hebben supporters onder het publiek, oner wie president Peter Poot van de Chipshol-groep. De gemoederen blijven vier uur lang min of meer bedaard.

Ik mag het gek vinden
In landelijke advertenties maakt de Chipshol-groep regelmatig gewag van vermeende misstanden. Rechter Hans Westenberg zou in 1996 [moet zijn 1994, MK] een voor Chipshol vernietigend kort geding hebben uitgesproken, waardoor Chipshol bijzonder dure grond verloor die uiteindelijk bij concurrent Schiphol Real Estate terechtgekomen is.
Tussen rechter Westenberg en advocaat Smit gaat het om een eenvoudige zaak, betoogt mr. H. Knijff, raadsman van Smit: “Smit zegt dat rechter Westenberg met advocaten in de Chipshol-zaak heeft gebeld, terwijl Westenberg dat ontkent en de bewering een inbreuk noemt op zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid.” Het gehekelde citaat uit Topadvocatuur: “Bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank.”
Een deel van het pleidooi doet Smit zelf. Hij heeft een toga meegenomen maar volgens de voorzitter ‘schept dat alleen maar verwarring’. Smit wil niet verhelen dat hij erg schrok toen hij in 2004 een dagvaarding ontving. Nooit eerder was in Nederland een advocaat gedagvaard door een rechter [geldt ook voor een journalist, MK] en Smit werd neergezet als een ‘jokkebrok’.
Volgens Smit heeft hij in het citaat slechts gezegd dat Westenberg met advocaten belde en dat hij dat gek vond. “Misschien zijn er anderen die het niet gek vinden, maar het staat vrij om het bellen van een rechter met een advocaat in een lopende zaak gek te vinden.”

‘Bonafide vergissen’
Westenberg’s raadsman, mr. H. Boukema, zegt dat Westenberg nooit met Smit in de Chipshol-zaak gebeld heeft. Saat Smit dan te liegen, wil de voorzitter weten. En wat is dan Smit’s belang om als ervaren advocaat zijn reputatie op het spel te zetten? [Dat de telefonade daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wordt bewezen in de ‘Van Delden-brieven’ 1 en 2 die zijn te lezen op Advocatie.nl, MK]. Mr. Boukema vermijdt liever het woord ‘liegen’ en spreekt van ‘bonafide vergissen’. In een geheugen kan zich iets vastzetten wat aantoonbaar onjuist is. Hij wil verhalen van een foto uit Indie die het feilen van het geheugen bewijst, maar de voorzitter gelooft het zo ook wel.
In de zaak tussen rechter Westenberg en journalist Kat zegt mr. Boukema dat de journalist niet te goeder trouw gehandeld heeft. Kat zou een rancuneuze Smit klakkeloos geciteerd hebben. “Kat heeft zich de aantijging laten dicteren” aldus mr. Boukema. Hij beroept zich op een uitspraak van het EVRM, maar overtuigt niet want een citaat, hoe verwerpelijk ook [wat zou de auteur hiermee in godsnaam bedoelen?, MK], komt niet voor rekening van een journalist. “Ik lees dagelijks krantenberichten met uitspraken van de schandelijkste soort” aldus voorzitter Ingelse.

‘Rare dingen’
Tenslotte krijgen partijen het woord. Kat ziet vooral misstanden: “De feiten in deze zaak zijn eenvoudig, maar het dossier is gecompliceerd en dik. Dat betekent dat er rare dingen aan de hand zijn. Er is blijkbaar iets wat door een dik dossier moet worden onderdrukt. Hier gebeuren gekke dingen.” Westenberg: “Als er ook maar iets waar was van het feit [een curieuze woordkeuze, MK] dat ik inhoudelijk met de heer Smit gebeld heb, had ik hier niet gezeten.” De voorzitter merkt fijntjes op dat Westenberg het woord ‘inhoudelijk’ toevoegt. Dan zegt Westenberg  dat er geen gesprek met Smit heeft plaatsgevonden.
“Leugenaar!” klinkt het. De voorzitter slaat op tafel. “Meneer Poot, want ik weet toevallig dat u dat bent, wilt u zich onthouden van dit soort uitspraken!” De rust keert terug maar blijkt -nadat het Hof zich heeft teruggetrokken- schijn. “Je bent een corrupte leugenaar!” roept Poot. “Geld maakt niet gelukkig!” reageert Westenberg. “Leugens maken niet gelukkig!”

Commentaar:
Westenberg zal vervolgd moeten worden wegens meineed, niet alleen gepleegd voor het Hof op deze zitting, maar ook op eerdere zittingen in deze procedure. Het partijdige optreden van Westenberg in de Chipshol-rechtsgangen is het zoveelste voorbeeld van manipulatief ingrijpen door de overheid ten faveure van de tegenstanders van Chipshol, met name Schiphol. Het advocatenkantoor Stibbe spant hierbij samen met de Staat. Dieptepunt was de onbegrijpelijke en unieke ‘rechterswisseling‘ van een compleet Chipshol-college bij de rechtbank Haarlem. De ‘gourvernementele’ nieuwe rechters beriepen zich ondermeer op een ‘deskundigenrapport’ van onderzoekers met aantoonbare belangenverstrengelingen. Een getuigenverhoor over de achtergronden van deze ‘rechterswisseling’ werd tot bij het Hof afgewezen.

Print Friendly, PDF & Email
Share