web analytics

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

nzlijn.jpegIs er een aansprekender en aangrijpender symbool te bedenken voor de totale ineenstorting van ons land dan de situatie heden ten dage in onze hoofdstad? Een stinkende, walmende beerput van modder en drek van het Centraal Station tot diep in Zuid, de verkankerde ruggengraat van wat ooit het ‘Venetie van het Noorden’ werd genoemd, is als een monument voor decennia van bestuurlijk falen, hysterische grootheidswaan en met alocohol en seks overgoten incompetentie van ‘wereldverbeterende’ stadsbesturen en theedrinkende burgervaders. En maar Auschwitz herdenken! En maar huilebalken over de ‘Februaristaking’ terwijl de eigen burgers worden begraven onder torenhoge bergen puin en afval en de eigen zakken op schaamteloze wijze worden gevuld met gemeenschapsgelden. De burgers van Amsterdam betalen zelf voor hun Noord Zuid-graven en het inferno waarin ze jaar in jaar uit moeten leven! Alsof Job Cohon cs. met een collectebus langs de deuren zijn gegaan: geef met gulle hand voor de ondergang van uw stad, uw huis, uw leven! En vergeet uw bestuurders daarbij niet! Niemand, ook de decadente en feestende bestuurders niet, weet hoe het thans verder moet met de Noord Zuid-lijn, waar de uitgang uit deze nachtmerrie zich bevindt, welke deus ex machina nog redding kan bieden zoals eens de redding kwam voor Gijsbrecht van Amstel

die aldus kon verzuchten: het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste, erbarremt over mij en mijn benauwden veste… maar ook die redding bleek slechts schone schijn! Net zo zal de ‘redding’ voor de huidige falende en aftredende belegeraars van de Amsterdamse trots en waardigheid mocht deze ooit komen schijn blijken te zijn…. Amsterdam is kapot. Komt nooit meer goed. Toeristen blijven nu al en masse weg, los van van enkele plunderende durgsrunners. Job Cohen, Schelto Patijn, Ed van Thijn, Wim Polak en al die andere Auschwitz-herdenkers… bedankt! Vanaf 1946 heeft de PvdA onze hoofdstad gesloopt, kapot-herdacht, de Gay Parade geintroduceerd, de Ajax-Arena bedacht, de Olympische spelen willen binnenhalen, de Wallen willen sluiten en -het fatale nekschot- de megalomane en totaal overbodige Noord Zuid-lijn willen aanleggen…

cohen.jpegWelke overbetaalde bestuurder durft de beslissing te nemen waar het volk nu massaal om vraagt en het hele project af te blazen om nog meer rampspoed -mocht dat nog mogelijk zijn- te voorkomen? Antwoord: geen enkele! Want de arrogante, decadente en incestueuze ‘bestuurdersklasse’ is totaal vervreemd van den volke en nog louter bezig met het schoonvegen van de eigen straten en wallen! Nooit zullen de Geert Dalesjes, de Wimmetjes Kohler, de Jobjes Cohen en de Maartentjes van Poelgeest hun falen toegeven, nee, liever sleurt deze ‘klasse’ de complete stad mee in de ondergang van modder en lekkende stationswanden zolang zij zelf elke druppel pek en elke bundeltje veren maar kunnen vermijden! Amsterdammers, waarom niet in plaats van de herdenking van de Februari-staking opgerukt naar de Stopera om het hele zooitje aan hun oren naar buiten te sleuren en een verfrissend bad aan te bieden in de belendende Amstel? Er is verdomme wel om minder revolutie uitgebroken!

Het tragische bij dit alles is dat die hele NZ-lijn in den beginne totaal overbodig was. Er ligt immers reeds bijna 20 jaar eenvijzelgracht.jpeg perfecte metro-lijn van het CS naar het Amstelstation, zo ongeveer direct naast het traject van de NZ-lijn. Deze bestaande lijn had met een poep en een scheet kunnen worden verlengd naar Schiphol. Klaas is Kees Job.  Maar dat mocht allemaal niet worden gezegd, nee, naast de bestaande kanaaltunnel moest nog een tweede kanaaltunnel worden gegraven, gewoon, omdat het kan! Omdat we er schijt aan hebben! Maar vooral omdat we zo corrupt zijn, dat we onze oren hebben laten hangen naar de bankiers-mafia van de Zuidas die perse een ‘eigen lijn’ wilden naar hun megalomane kantoren. Goed, dat speelde nog voor de kredietcrisis uitbrak en voordat deze ‘bankiers’ door hun wanbeleid en graaizucht geheel Nederland aan de rand van de afgrond brachten, de bestuurders van Amsterdam dachten toen nog dat deze ‘bankiers’ betrouwbare mensen waren met de wijsheid in pacht en dus dachten ze: als zij dat willen, dan zal het allemaal wel goed komen! Amsterdam moest immers ook het ‘financieel centrum van Europa’ worden, Manhattan aan de Amstel, Holland Financial Center…Maar de banken zijn inmiddels vrijwel failliet of genationaliseerd en dus loopt de walmende hoop modder en drek thans van het CS linea recta naar dat andere Amsterdamse kerkhof, dat van de gesneuvelde ambities van de corrupte koopmannen anno 2009, de bankiers…Vaer wel, mijn Amsterdam, verwacht een andren heer!

Print Friendly, PDF & Email
Share